#Ihan Diginä! –hanke (2018-2021)

18.06.2018 - 18.10.2021

#Ihan Diginä! –hankkeen (2018-2021) tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden arjen ja toiminnan siirtymistä digitaaliseen aikaan, kohti monimuotoisempaa osallisuuden kokemusta. Huomio suunnataan erityisesti kehitysvammaisten nuorten itsenäistymisvaiheeseen, itselliseen asumiseen sekä arjen ja vapaa-ajan toimintaan.

#Ihan Diginä! –hankkeessa kokeillaan ja treenataan rohkean ennakkoluulottomasti erilaisia digitaalisia mahdollisuuksia arjen ja osallisuuden tueksi.

Digioppimisen sisällöissä ja toteutuksessa hyödynnetään yhteisökehittämisen mallia, jossa aktiivisina toimijoina ovat nuorten ohella heidän lähihenkilönsä ja ammattihenkilöstö. Toiminnan tavoitteet luodaan yhteisvoimin tiimillä, arjen yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioon ottaen.

Tavoitteita lähestytään digiklubitoiminnan avulla, jossa mahdollistuu niin kasvokkainen kohtaaminen, kuin virtuaalimaailman ulottuvuudet. Lisäksi testataan etäyhteyksien tuottamia mahdollisuuksia itsenäisemmän arjen sujuvuuden lisäämiseksi. Kerrytettyä ja olemassa olevaa osaamista ei jätetä vain sisäpiiriin, vaan digivertaisosaajat tarjoavat vinkkejä ja neuvoja myös muille niitä kaipaaville. #Ihan Diginä! –hankkeessa otetaan myös askeleita kohti entistä digimpää päivätoimintaa.

Sitoudumme kokeilemaan rohkeasti ja muokkaamme toimintaa tavoitteellisesti eteenpäin. Motivaatio, oikeus osallisuuteen, innostus ja tiimityö, niistä on meidän digitreenit tehty! Reittejä uusiin onnistumisiin on useita, yhdessä löydämme varmasti parhaimmat.

Projektia hallinnoi ja toteuttaa Honkalampi-säätiö Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Yhteistyökumppaninamme toimii Siun sote sekä Me Itse ry.
Hanketta rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus)

Kauppakatu 23 A ( 2 krs), Joensuu

Kauppakatu 23, Joensuu, Suomi

Osoitteet

  • Kauppakatu 23 A ( 2 krs), Joensuu

    Kauppakatu 23, Joensuu, Suomi

Hankkeen nettisivut

Hankkeen loppujulkaisu

Liitteet