Heinälamminojan valuma-alueen kunnostushanke

09.05.2018 - 31.10.2020 / Saimaan saariston kehittämisyhdistys ry.

Rääkkylän Varpasalossa on aloitettu valuma-alueen kunnostustoimet Heinälammin-alueella. Kyseisessä ympäristössä ei ole enää avovettä (järvisyys 0%). Aluetta ei ole voinut käyttää viljelyalueena, siellä ei kasva puustoa ja vedet rehevöityvät ravinteiden päästessä Saimaaseen.

Hankkeen rahoittavat Ely-keskus sekä Hypönniemen ja Varpasalon kalavesien osakaskunnat. Hanketta hallinnoi Saimaan saariston kehittämisyhdistys. Toteutusaikaa hankkeella on 31.10.2020 saakka. Noin neljän hehtaarin alueelle tehdään kosteikkorakentamista. Urakoitsijana ja suunnittelijana toimii Vesistö- ja luontokunnostus Janne Raassina. Projektissa on mukana seitsemän maanomistajaa.

Postiosoite

Varpasalontie 555a, Rääkkylä, Suomi

Osoitteet

  • Postiosoite

    Varpasalontie 555a, Rääkkylä, Suomi