Ennalta ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa -hanke

01.02.2022 - 31.12.2023

Ennalta ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa -hankkeen aikana otetaan käyttöön ehkäisevän päihdetyön vaikuttaviksi todettuja menetelmiä ja kehitetään ehkäisevään päihdetyöhön liittyvää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Menetelmät ja sisällöt ovat kansallisen ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman mukaisia ja ne tukevat kuntien sekä tulevan hyvinvointialueen lakisääteistä tehtävää ehkäisevän päihdetyön järjestämisessä.

Toiminnan tuloksena ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen sote-palveluissa tulee systemaattiseksi ja näkyväksi ja ammattilaiset sekä järjestötoimijat saavat lisää ehkäisevän päihdetyön osaamista omaan perustyöhönsä. Lisäksi tuloksena kunnat ovat ottaneet käyttöön Pakka-toimintamallin mukaisia toimia ja niissä on huomioitu myös asukkaiden ja järjestöjen osallisuus. Hanketoiminnan tuloksena maakuntaan on luotu ehkäisevän päihdetyön viestintäsuunnitelma ja sitä toteutetaan näkyvästi koko maakunnassa. Hankkeessa käynnistettävät toimenpiteet mahdollistavat pitkällä aikavälillä päihteiden käytön ja niistä aiheutuvien haittojen vähenemisen alueellamme. Siun sote vastaa hankkeen aikana käynnistettyjen toimenpiteiden jatkamisesta hankkeen päätyttyä.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Lisätään sote-palveluissa ammattilaisten toteuttamaa varhaista puuttumista ja lyhytneuvontaa tupakoinnin, alkoholin riskikäytön, huumausaineiden käytön ja haitallisen rahapelaamisen vähentämiseksi. Hankkeen aikana Pohjois-Karjalassa otetaan käyttöön näyttöön perustuvia varhaisen puuttumisen ja mini-interventioiden työvälineitä.
  2. Pohjois-Karjalan kunnat toteuttavat yhteisöllistä Pakka-toimintamallin mukaista toimintaa alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisemiseksi, jossa on huomioitu eri ikäisten kuntalaisten ja järjestöjen osallisuus.
  3. Lisätään ammattilaisten ja järjestötoimijoiden ehkäisevän päihdetyön osaamista.
  4. Suunnitelmallinen, laadukas ja monikanavainen ehkäisevän päihdetyön viestintä lisääntyy.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022-31.12.2023. Hankkeen päätoteuttaja on Siun sote ja osatoteuttajia Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus sekä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys. Hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto (EU), hanketoimijat sekä mukana olevat 11 Pohjois-Karjalan kuntaa (Joensuu, Liperi, Heinävesi, Polvijärvi, Outokumpu, Juuka, Lieksa, Ilomantsi, Kitee, Tohmajärvi ja Rääkkylä).

Osoitteet

Yhteistyökumppanit

Hankkeen päätoteuttaja on Siun sote ja osatoteuttajia Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus sekä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys.