Hankkeet


Joensuun keskustassa Suvantokadulla toimii kaikille yli 65-vuotiaille ikäihmisille avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikka ToriKievari. Toiminnan rahoittaa STEA ja hankkeen hallinnoinnista vastaa Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry. Toiminnan tavoitteena on edistää Joensuun seutukunnan ikääntyvien henkilöiden mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä yksinäisyyttä. Lisäksi tavoitteena on edistää Lue lisää…


Kulttuuripaja Kuohu tarjoaa nuorille aikuisille monipuolista, luovaa ryhmätoimintaa ja rennon kohtaamispaikan Joensuun keskustassa. Kulttuuripajamallin toiminta perustuu ohjattuun toiminnalliseen vertaistukeen. Hankkeessa koulutetaan vertaisohjaajia ohjaamaan toiminnallisia ryhmiä kulttuuripajan toimintaan osallistuville. Toiminta on suunnattu 18-35-vuotiaille, joilla on jokin mielenterveyden haaste.   Kulttuuripaja Kuohu Lue lisää…


DiKATA – Digiosaaminen on uusi kansalaistaito! on Suomen kesäyliopistojen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa työikäisten digiosaamista. Digitalisaatiokehitys tuo mukanaan valtavasti uusia mahdollisuuksia työhön ja vapaa-aikaan, mutta vaatii myös jatkuvaa uuden oppimista esimerkiksi tiedonhaussa, tiedon muokkaamisessa ja jakamisessa sekä erilaisten Lue lisää…


Venäläis-suomalaisessa InterActive History -hankkeessa on mukana kuusi museota molemmin puolin rajaa. Karelia Cross-Border Cooperation -yhteistyöohjelmaan kuuluva hanke käynnistyi lokakuussa 2018. Hanke toteutetaan yhteistyössä kuuden museon ja Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön kanssa. Hankkeen vastaava pääpartneri on Petroskoissa sijaitseva kulttuurialan kehittämissäätiö Creative Industries Lue lisää…


Digituella tarkoitamme verkkoasioinnin ja älylaitteiden käytön opastusta. Digituen tavoitteena on se, että kansalainen kykenee asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita. Digituen toimintamallia pilotoidaan Pohjois-Karjalassa vuosina 2018–2019. Digitukihankkeessa kartoitetaan Pohjois-Karjalan digituen tarjontaa sekä alueen asiakkaiden digituen tarpeen, Lue lisää…


Tarmo-hankkeella kehitetään yhdessä monialaista työllisyystoimintaa Pohjois-Karjalassa. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2019 – 31.12.2020 ja hanke toimii 11 kunnan alueella. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Osatoteuttajana toimii Riveria. Hankkeen tavoitteena on työttömien henkilöiden työllistymisen varmistaminen kokeilemalla uudenlaisia työllistymistä tukevia ratkaisuja Lue lisää…


Joensuun seudun kansalaisopisto on saanut opetusministeriöltä tukea aikuisten digitaitoja kehittävään hankeeseen. Tällä rahoituksella järjestämme maksuttomia tietoiskuja, tuettua opetusta ja lyhytkursseja. Joensuun seudun kansalaisopisto (ja hanke) toimii Joensuun, Polvijärven, Kontiolahden, Liperin ja Outokummun alueella.


Yhteistyöhanke Voimavarat käyttöön -yhteistyöhanke on Näre ry:n hallinnoima hanke.  Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA/ Veikkauksen tuotoilla myönnetty toiminta-avustus on mahdollistanut toiminnan.   Voimavarat käyttöön -yhtiestyöhanke aloitti toimintansa 1.3.2014 ja jatkaa edelleen. Hankkeen toiminnan muodoiksi ovat vakiintuneet mm. Tule ja Ole -tapahtumat, maksuttomat Lue lisää…


Tuu mukkaan! -hanke kokoaa yhteen alle kouluikäisten lasten perheet sekä vapaaehtoiset mummit ja ukit. Toimintaan kuuluu yhdessä tekemistä, arjen kokemusten jakamista ja erilaisia juhlia. Ryhmätoimintaan voi osallistua myös videovälitteisesti. Hankkeessa luodaan sosiaalisia tukiverkostoja ja vertaistoimintaa alle kouluikäisten lasten perheille. Hankkeessa Lue lisää…


Kotoa kohti työelämää -hanke (02/2019-01/2020) on Joensuun KAKE 2.0 -hanke (kansalaislähtöinen kaupungin kehittämishanke). Rahoittajina toimivat Etelä-Savon ELY-keskus, ESR ja Joensuun kaupunki.   Lämmin kiitos kaikille Kotoa kohti työelämää -hankkeeseen osallistuneille asiakkaille ja yhteistyötahoille! Hankkeen tarkoituksena oli tukea suomen kielen taidon Lue lisää…


Yhteensä: 34