Hankkeet


Kriisituki alueilla -hankkeessa tuetaan koronan vuoksi lomautettujen, irtisanottujen ja työttömyysuhan alla olevien työntekijöiden ja työyhteisöjen toiminta- ja työkykyä. Kohderyhmään kuuluvat myös osa-aikaiset työntekijät, joiden työmäärä on vähentynyt. Käytännössä toteutamme maksutonta yksilövalmennusta, vertaistukitoimintaa sekä koulutusta. Osallistujilla on mahdollisuus saada mm. • Lue lisää…


    Joen Nyytti -hanke (03/2020-06/2021) Joensuun KAKE 2.0 –hanke on kansalaistoimijalähtöinen kaupunkikeskustan kehittämishanke, jonka toiminta-aika on  1.3.2020-30.6.2021. Hanketta rahoittavat Joensuun kaupunki, Etelä-Savon ELY-keskus sekä Euroopan Sosiaalirahasto. Hankkeen tavoitteena on: muodostaa ruoka-aputyötä toteuttavien tahojen välille toimiva ja koordinoitu yhteistyöverkosto tehostaa Lue lisää…


Laituri on STEA:n rahoittama hanke (2020-2022).   Laituri –hankkeen tarkoituksena on työelämän ulkopuolella olevien, ruoka-apua hakevien aikuisten hyvinvoinnin lisääminen. Laituri –hankkeen tavoitteena on Ruoka-apua hakevien osallisuuden, toimijuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. Kehittää kohderyhmää saavuttavia ja osallistavia toimintatapoja. Kehittää yhteistyötä toimijaverkoston kanssa Lue lisää…


Valtimon Kohtaamispaikka -hanke on Vaara-Karjalan Leaderin ja Nurmeksen kaupungin rahoittama hanke, jonka tavoitteena on tukea järjestöjen toimintaa, sekä toteuttaa myös konkreettinen kaikille avoin kohtaamispaikka Valtimolle. Lisätietoa: Katri Kantola Järjestökoordinaattori 04010 41133 katri.kantola(at)nurmes.fi Hankkeen kuulumisia voit lukea täältä  


Joensuun keskustassa Suvantokadulla toimii kaikille yli 65-vuotiaille ikäihmisille avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikka ToriKievari. Toiminnan rahoittaa STEA ja hankkeen hallinnoinnista vastaa Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry. Toiminnan tavoitteena on edistää Joensuun seutukunnan ikääntyvien henkilöiden mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä yksinäisyyttä. Lisäksi tavoitteena on edistää Lue lisää…


Kulttuuripaja Kuohu tarjoaa nuorille aikuisille monipuolista, luovaa ryhmätoimintaa ja rennon kohtaamispaikan Joensuun keskustassa. Kulttuuripajamallin toiminta perustuu ohjattuun toiminnalliseen vertaistukeen. Hankkeessa koulutetaan vertaisohjaajia ohjaamaan toiminnallisia ryhmiä kulttuuripajan toimintaan osallistuville. Toiminta on suunnattu 18-35-vuotiaille nuorille aikuisille. Kulttuuripaja Kuohu on avoinna ma-pe klo Lue lisää…


DiKATA – Digiosaaminen on uusi kansalaistaito! on Suomen kesäyliopistojen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa työikäisten digiosaamista. Digitalisaatiokehitys tuo mukanaan valtavasti uusia mahdollisuuksia työhön ja vapaa-aikaan, mutta vaatii myös jatkuvaa uuden oppimista esimerkiksi tiedonhaussa, tiedon muokkaamisessa ja jakamisessa sekä erilaisten Lue lisää…


Venäläis-suomalaisessa InterActive History -hankkeessa on mukana kuusi museota molemmin puolin rajaa. Karelia Cross-Border Cooperation -yhteistyöohjelmaan kuuluva hanke käynnistyi lokakuussa 2018. Hanke toteutetaan yhteistyössä kuuden museon ja Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön kanssa. Hankkeen vastaava pääpartneri on Petroskoissa sijaitseva kulttuurialan kehittämissäätiö Creative Industries Lue lisää…


Digituella tarkoitamme verkkoasioinnin ja älylaitteiden käytön opastusta. Digituen tavoitteena on se, että kansalainen kykenee asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita. Digituen toimintamallia pilotoidaan Pohjois-Karjalassa vuosina 2018–2019. Digitukihankkeessa kartoitetaan Pohjois-Karjalan digituen tarjontaa sekä alueen asiakkaiden digituen tarpeen, Lue lisää…


Tarmo-hankkeella kehitetään yhdessä monialaista työllisyystoimintaa Pohjois-Karjalassa. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2019 – 31.12.2020 ja hanke toimii 11 kunnan alueella. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Osatoteuttajana toimii Riveria. Hankkeen tavoitteena on työttömien henkilöiden työllistymisen varmistaminen kokeilemalla uudenlaisia työllistymistä tukevia ratkaisuja Lue lisää…


Yhteensä: 37