Hankkeet


Mitä Goals -hanke on? Osattomuutta ennaltaehkäisevää ja yhteiskunnallisen osallistumisen esteitä purkavaa toimintaa turvapaikanhakija-, pakolais- ja venäläistaustaisille nuorille. Harrastus-, vapaaehtoistyö- ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamista sekä työnhaussa ohjaamista. Rasisminvastaista työtä turvallisemman arkiympäristön luomiseksi Pohjois-Karjalassa. Kaksisuuntaisesti integroivaa toimintaa kantaväestölle ja maahanmuuttajataustaisille. ​ Hankkeen taustaa Lue lisää…


Kriisituki alueilla -hankkeessa tuetaan koronan vuoksi lomautettujen, irtisanottujen ja työttömyysuhan alla olevien työntekijöiden ja työyhteisöjen toiminta- ja työkykyä. Kohderyhmään kuuluvat myös osa-aikaiset työntekijät, joiden työmäärä on vähentynyt. Käytännössä toteutamme maksutonta yksilövalmennusta, vertaistukitoimintaa sekä koulutusta. Osallistujilla on mahdollisuus saada mm. • Lue lisää…


    Joen Nyytti -hanke (03/2020-06/2021) Joensuun KAKE 2.0 –hanke on kansalaistoimijalähtöinen kaupunkikeskustan kehittämishanke, jonka toiminta-aika on  1.3.2020-30.6.2021. Hanketta rahoittavat Joensuun kaupunki, Etelä-Savon ELY-keskus sekä Euroopan Sosiaalirahasto. Hankkeen tavoitteena on: muodostaa ruoka-aputyötä toteuttavien tahojen välille toimiva ja koordinoitu yhteistyöverkosto tehostaa Lue lisää…


Laituri on STEA:n rahoittama hanke (2020-2022).   Laituri –hankkeen tarkoituksena on työelämän ulkopuolella olevien, ruoka-apua hakevien aikuisten hyvinvoinnin lisääminen. Laituri –hankkeen tavoitteena on Ruoka-apua hakevien osallisuuden, toimijuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. Kehittää kohderyhmää saavuttavia ja osallistavia toimintatapoja. Kehittää yhteistyötä toimijaverkoston kanssa Lue lisää…


Valtimon Kohtaamispaikka -hanke on Vaara-Karjalan Leaderin ja Nurmeksen kaupungin rahoittama hanke, jonka tavoitteena on tukea järjestöjen toimintaa, sekä toteuttaa myös konkreettinen kaikille avoin kohtaamispaikka Valtimolle. Lisätietoa: Katri Kantola Järjestökoordinaattori 04010 41133 katri.kantola(at)nurmes.fi Hankkeen kuulumisia voit lukea täältä  


Joensuun keskustassa Suvantokadulla toimii kaikille yli 65-vuotiaille ikäihmisille avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikka ToriKievari. Toiminnan rahoittaa STEA ja hankkeen hallinnoinnista vastaa Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry. Toiminnan tavoitteena on edistää Joensuun seutukunnan ikääntyvien henkilöiden mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä yksinäisyyttä. Lisäksi tavoitteena on edistää Lue lisää…


DiKATA – Digiosaaminen on uusi kansalaistaito! on Suomen kesäyliopistojen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa työikäisten digiosaamista. Digitalisaatiokehitys tuo mukanaan valtavasti uusia mahdollisuuksia työhön ja vapaa-aikaan, mutta vaatii myös jatkuvaa uuden oppimista esimerkiksi tiedonhaussa, tiedon muokkaamisessa ja jakamisessa sekä erilaisten Lue lisää…


Venäläis-suomalaisessa InterActive History -hankkeessa on mukana kuusi museota molemmin puolin rajaa. Karelia Cross-Border Cooperation -yhteistyöohjelmaan kuuluva hanke käynnistyi lokakuussa 2018. Hanke toteutetaan yhteistyössä kuuden museon ja Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön kanssa. Hankkeen vastaava pääpartneri on Petroskoissa sijaitseva kulttuurialan kehittämissäätiö Creative Industries Lue lisää…


Tarmo-hankkeella kehitetään yhdessä monialaista työllisyystoimintaa Pohjois-Karjalassa. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2019 – 31.12.2020 ja hanke toimii 11 kunnan alueella. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Osatoteuttajana toimii Riveria. Hankkeen tavoitteena on työttömien henkilöiden työllistymisen varmistaminen kokeilemalla uudenlaisia työllistymistä tukevia ratkaisuja Lue lisää…


Yhteensä: 35