Hankkeet


Luontovoimaa! -hankkeessa kävellään yhdessä Jyväskylän asuinalueilla naisten voimin. Toimintamme on maahanmuuttajanaisille sekä naisille, jotka haluavat toimia vapaaehtoisina luontoystävinä maahanmuuttajanaisille. Liikumme naisten kanssa luonnossa sekä autamme heitä valjastamaan omia voimavaroja käyttöön erilaisin luonto- ja taidelähtöisin menetelmin. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa haavoittuvassa Lue lisää…


“Koko kylän puutarha” Tavoitteenamme on luoda kylätalon piha-alueesta ympäristö, joka tarjoaa puitteet lasten ja nuorten ympäristö- ja hyvinvointikasvatukseen sekä erilaisten puutarhanhoitoon ja viljelyyn liittyvien kerhojen ja kurssien pitämiseen kaikille ikäryhmille. Olemme tehneet kartoitusta alueen päiväkodeissa, koulussa, nuorisotoimessa sekä yhdistyksissä selvittääksemme Lue lisää…


Hankkeen julkinen kuvaus Karjalohjan Kylätalo ry on lohjalainen, vuonna 2015 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on elävöittää Karjalohjan seutua ja ylläpitää kylätaloa, joka tarjoaa matalan kynnyksen kokoontumis- ja harrastuspaikan alueen asukkaille. Yleishyödyllisen Leader investointihankkeen avulla Kylätalo Kehrän yhteisiä Lue lisää…


Kulttuurikimppa-hankkeen (OKM) tarkoituksena on luoda matalan kynnyksen kulttuurisia kohtaamisia sekä kehittää kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan malli Kulttuurikamu-toiminnan kautta. Tavoitteena hankkeessa on lisätä kulttuurisen osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurikimppa on suunnattu erityisesti ikäihmisille ja maahanmuuttajille, ja sen avulla mahdollistetaan helposti lähestyttävään kulttuuritoimintaan osallistuminen (esimerkiksi päiväkonsertit Lue lisää…


Joensuun Nuorisoverstaan Näyttö käyttöön -hankeen tarkoitus on madaltaa nuorten ja yhdistysten kynnystä videotyöskentelyssä. Hanke on suunnattu joensuulaisille 16-28 – vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan alaisille nuorille sekä joensuulaisille yhdistyksille.


Vilppu-hankkeen vapaaehtoiset toimivat ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena ja hyvinvointia edistäen. Valtakunnallisessa hankkeessa kehitetään vapaaehtoistoiminnan malli, sitä tukevat koulutukset ja vapaaehtoisten vertaistuen muodot sekä aloitetaan vapaaehtoistoiminta. Käynnistettävällä uudella toimintamuodolla tuetaan ikääntyvien kotona asumista ja lapsiperheiden arjenhallintaa sekä vähennetään yksinäisyyttä ja Lue lisää…


  Taidoilla töihin on Apuomena ry:n työllistämishanke. Hanke on tarkoitettu kaikenikäisille pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille Lohjan, Vihdin, Karkkilan, Siuntion, Inkoon, Raaseporin ja Hangon alueella. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan TE-toimiston kanssa. Taidoilla töihin toimii ponnahduslautana työmarkkinoille paluuseen, ammatinvaihtoon ja opiskeluun. Voit myös Lue lisää…


Kompassi toiminnan keskiössä on viihtyisä kohtaamispaikka Lohjan Yritystalossa. Järjestämme monipuolista harrastustoimintaa, infoja ja luentoja, retkiä ja tapahtumia sekä annamme neuvontaa työn- ja koulutukseen hakuun liittyvissä asioissa. Toimintaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja suunnittelemme toimintaa asiakaslähtöisesti ja saadun palautteen perusteella. Kompassi-toiminnan tarkoituksena Lue lisää…


Yhteensä: 128