Digiraati nettisivujen saavutettavuudesta

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja. Lailla pannaan täytäntöön julkisen sektorin toimijoiden verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annettu EU-direktiivi 2016/2102, eli niin sanottu saavutettavuusdirektiivi.

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa, että ”palveluntarjoajan on varmistettava digitaalisten palvelujensa sisältöjen havaittavuus ja ymmärrettävyys sekä käyttöliittymien ja navigoinnin hallittavuus ja toimintavarmuus saavutettavuusvaatimusten mukaisesti.” Lakia sovelletaan paitsi viranomaisten digitaalisiin palveluihin, myös yksinkertaistetusti sanoen järjestöjen digitaalisiin palveluihin, jos niiden kehittämiseen ja ylläpitoon saadaan julkista tukea, joka kattaa yli puolet kustannuksista. Laki tulee voimaan asteittain, niin että vanhojenkin verkkosivustojen tulee olla saavutettavia 23.9.2020 mennessä.
Lain saavutettavuusvaatimukset perustuvat kansainväliseen WCAG 2.1 -ohjeistukseen. (WCAG on lyhenne sanoista Web Content Accessibility Guidelines eli suomeksi Verkkosisällön saavutettavuusohjeet.) Ohjeistuksen tarkoitus on varmistaa, että käytännössä verkkosisältöä voi käyttää erilaisilla avustavilla teknologioilla (kuten näkövammaisten käyttäjien ruudunlukuohjelmilla), erilaiset käyttäjät pääsevät sisältöön käsiksi ja pystyvät käyttämään toimintoja mahdollisista rajoitteista huolimatta ja sisältö toistuu oikein eri päätelaitteilla.

Verkkopalvelussa tulee olla helposti saatavilla saavutettavuusseloste, jonka on sisällöstä määrätään laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.  Lain mukaan valvontaviranomaisen on pidettävä täytäntöönpanosäädöksen mukaista saavutettavuusselosteen mallia yleisesti saatavilla verkkosivustollaan osoitteessa www.saavutettavuusvaatimukset.fi. Tämä sivusto julkaistaan toukokuussa 2019.

Käyttäjällä on oikeus antaa verkkopalvelusta saavutettavuuspalautetta verkkolomakkeella tai muuten sähköisiä kanavia käyttäen, jos jokin osa palvelusta ei ole itselle saavutettava. Palautteeseen on vastattava kahden viikon kuluessa.

 

Minkälaisia asioita sitten tulee käytännössä ottaa huomioon, että verkkosivu on saavutettava?

Testasimme Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Jelli järjestötietopalvelua saavutettavuuden näkökulmasta yhdessä Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry:n hallituksen jäsenen Senni Hirvosen ja Kathy -toiminnan Marleena Laakson kanssa. Kukaan meistä ei ole ict-ammattilainen, joten huomiomme ovat kaikkien ”ihan tavallisilla” taidoilla varustetun nettisivun tekijän hyödynnettävissä.

 

Linkki FB-videoon testaustilanteesta. Video näkyy ilman Facebookiin kirjautumista. Video lähtee pyörimään play-painikkeen kuvasta, joka on videoklipin päällä

 

Senni on täysin sokea. Hänen tietokoneen käyttönsä perustuu apuvälineiden käyttöön sekä kuulo- ja tuntoaistiin. Hänellä on koneellaan KELAn myöntämä JAWS -ruudunlukuohjelma sekä ilmainen NVDA -ohjelma. Eri nettiselaimet käyttäytyvät hieman eri tavoin ruudunlukuohjelmien kanssa, joten sekä selaimia että ruudunlukuohjelmia on hyvä olla koneella useampia parhaan käytettävyyden varmistamiseksi. Senni liikkuu nettisivulla tietokoneen näppäimistön avulla ja ruudunluku ohjelma nimensä mukaisesti lukee ääneen sivulla olevan tekstin. Ruudunlukuohjelmissa on näppäinkomentoja, jotka helpottavat liikkumista. Esim. H-kirjain etsii sivulta otsikkotasoja (heading), B-kirjain painikkeita (button) ja E-kirjain lomakekenttiä (edit).
ALVA-pistenäyttö toimii Sennille tekstinkäsittelyn apuna. ALVAlla kirjoitetaan Braille pistekirjoitusta ja ALVA myös kääntää nettisivulla olevaa tekstiä pistekirjoitukselle.
Näkevää nettisivun käyttäjää neuvottaessa kehotetaan usein katsomaan linkkejä vasemmalla olevasta valikosta. Sokealle käyttäjälle vasen – oikea suunnilla ei ole väliä, heille navigointi tapahtuu vain ylös – alas suunnassa.
Sennillä on hyvät digitaidot ja hän onkin opastanut yhdistyksensä jäsenistöä digilaitteiden käytössä. Senni opiskelee erityisopettajaksi, mistä on tietenkin paljon hyötyä opastustilanteissa. Ikääntyneillä näkövammaisilla on erittäin suuria haasteita digilaitteiden käytössä tai se on käytännössä mahdotonta.

Jellin sivujen testauksessa teimme muutamia yleispäteviä huomioita, joihin jokainen voi kiinnittää huomiota oman yhdistyksensä nettisivujen teossa:

 • Otsikkotasojen käyttö. Nettisivun saavutettavuuden kannalta on erittäin tärkeää käyttää otsikkotasoja tekstiä lisättäessä. Ruudunlukuohjelma löytää otsikkotasojen avulla sivun sisältöjä helpommin ja käyttäjä pääsee suoraan haluamaansa pääsisältöön.
 • Linkkien nimeäminen. Jellin etusivulla oli kaksi linkkiä, joita NVDA ei tunnistanut. Nämä kuvamuodossa olevat linkit toimivat kyllä, mutta Senni ei tiennyt minne ne johtavat ennen kuin klikkasi niitä. Linkeillä on hyvä olla järkevä nimi, joka kertoo, mihin ne vievät. Pelkkä ”Lue lisää” ei kerro mitään.
 • Ruudunluku ohjelma ei havaitse tekstiin esimerkiksi jollakin värillä tai kursivoinnilla tehtyjä korostuksia.
 • Taulukoiden luku voi olla vaikeaa
 • Jellin pääsivulla oleva lomakekenttä, jolla voi tilata uutiskirjeen, toimi hyvin. Kaiken kaikkiaan sivu oli hyvin Sennin luettavissa ja hän sai käsityksen sen sisällöstä. Pistenäyttö lukee sivulta vain rivin kerrallaan, joten sivun sisällön hahmottaminen vie aikaa.
 • Ruudunlukuohjelmat eivät havaitse valintapainikkeita, joissa ei lue mitään. Esimerkiksi Jellin Digiraati -sivulla on linkki Facebookissa olevaan videoon. Ruudunlukuohjelma kertoi Sennille linkin johtavan Facebookin kirjautumissivulle. Tosiasiassa video kyllä näkyi kirjautumattakin, mutta ruudunlukuohjelma ei sitä osannut kertoa, koska videoklipin päällä olevassa PLAY-painikkeen kuvassa ei lukenut mitään.
 • Lisättäessä kuvia nettisivuille niihin tulee lisätä ALT-teksti eli niin sanottu kuvailuteksti, jonka ruudunlukuohjelma pystyy lukemaan. Kuvailutekstin ei tarvitse olla pitkä, esim. ”kuvassa poika ja koira” riittää. Ilman ALT-tekstiä ruudunlukuohjelma ei tunnista kuvia. Ohjelma ei myöskään tunnista kuvan päällä olevaa tekstiä, esim. jos sivun bannerikuvassa on tekstiä.
 • PDF-tiedostot ovat ruudunlukuohjelmille vaikeita. PDF-tiedostosta voi tehdä saavutettavamman tietyillä toimenpiteillä. (Ohjeet linkkilistassa jutun lopussa)
  PDF-lomakkeet julkisissa palveluissa ovat mahdottomia käyttää. Niiden täyttämisessä Senni käyttää avustajaa.
 • Näkövammaisille ja tietenkin kenelle tahansa olisi hyvä, että etsimäänsä sisältöön pääsee helposti käsiksi eikä se ole kymmenien klikkausten päässä. Mahdollisimman yksinkertainen sivu on paras.

Kaiken kaikkiaan pienikin tutustuminen ruudunlukuohjelman käyttöön oli avartava kokemus, jonka jälkeen nettisivuja katselee itsekin ihan uudella tavalla. Kiitokset avusta Sennille!

 

Lähteitä ja linkkejä:

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306

Ohjeita verkkosisältöjen ja viestinnän saavutettavuudesta: https://www.saavutettavasti.fi/

Aluehallintovirasto, verkkopalvelujen saavutettavuus sivu: https://avi.fi/tietoa-meista/tehtavamme/saavutettavuus

Uusi saavutettavuus sivusto julkaistaan toukokuussa 2019: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/

Verkkopalvelujen saavutettavuus julkinen FB-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/saavutettavuus/

SOSTE, Saavutettavuuslaki velvoittaa myös järjestöjä:  https://www.soste.fi/blogikirjoitus/saavutettavuuslaki-velvoittaa-myos-jarjestoja-23-9-2019-lahtien/

Aluehallintoviraston video saavutettavuudesta: https://www.youtube.com/watch?v=9PiNLtnVqw8&t=388s&index=4&list=PLtRn5UK8xgVlbp70cM7nbWI6_8PSY63Gr

Papunet saavutettavuus: https://papunet.net/saavutettavuus

Saavutettava.fi -sivusto, näkövammaiset ja internet: https://saavutettava.fi/2005/04/17/nakovammaiset-ja-internet/

Avaava.fi sivusto, digitaalinen saavutettavuus: https://avaava.fi/saavutettavuus/

Saavutettavsti.fi -sivusto, miksi saavutettavuus on tärkeää: https://www.saavutettavasti.fi/verkkosisaltojen-saavutettavuus/linkkeja-ja-tyokaluja/

Näkövammaisten liiton (NKL) tietopaketteja verkon ja mobiililaitteiden saavutettavuudesta sekä saavutettavista dokumenteista ja julkaisuista:

https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys/saavutettavuus-verkossa-ja-mobiililaitteissa

https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys/saavutettavat-dokumentit-ja-julkaisut

Yhteiskunnalliseen yritys Annanpura, joka tekee mm. saavutettavuustestausta: https://www.annanpura.fi/

PDF.tiedosto apuvälineystävälliseksi: https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys/saavutettavat-dokumentit-ja-julkaisut/saavutettava-pdf/microsoft-word-2010-ohjelman-asetukset-pdf-tiedostomuodolle

 

 Muokattu viimeksi: 16.06.2022