Digikehittäminen yhdistyksissä

Digitalisaatio on ajankohtainen ilmiö, joka koskee koko yhteiskuntaa. Toimintoja ja palveluita sähköistetään, minkä sanotaan muuttavan yhteiskunnan toimintatapaa laajemminkin. Digitalisaatio antaa uusia toimintamahdollisuuksia järjestöille. Osallistuminen päätöksentekoon ja viestintä helpottuvat ja palveluita voidaan tarjota uudella tavalla. Kokonaan uusiakin palveluita syntyy. Uusien digilaitteiden, -palveluiden ja ohjelmien käyttöön tarvitaan digitukea.

Digiosaamisen tasot -esitys

Digituella tarkoitetaan sähköisen asioinnin, palvelun käytön ja laitteen käytön tukea. Digituen yhtenä tavoitteena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Digiosaamisen tasot esityksessä kuvataan erilaisten henkilökuvien ja osaamistasojen kautta, mitä ongelmia digitaalisten palveluiden ja ohjelmien käyttöön liittyy ja mistä niihin voi saada digitukea Pohjois-Karjalan alueella. Esityksen kuvitteellisten henkilöiden tarinat ja kuvat ovat vapaasti eri toimijoiden käytettävissä.

Digiosaamisen tasot Prezi-esittelyohjelmassa

Digiosaamisen tasot PowerPoint -esitys

 

 Muokattu viimeksi: 18.08.2021