Aluepalvelu


Omaishoitosopimuksen tehneitä hoitajia oli vuonna 2016 THL:n tilastojen mukaan noin 44 000 henkilöä. Kelan pari vuotta sitten omaishoitajille tekemässä valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa havaittiin, että vain hyvin pieni osa, noin 5 % omaishoitajista, ilmoitti pääasialliseksi syyksi omaishoitoon psykiatrisen sairauden. Mielenterveyden häiriöt ovat kuitenkin yleisiä. Lue lisää…


Järjestöt ovat kehittäneet vuosien saatossa raha-automaattiavustuksilla (nykyisillä STEA-avustuksilla) lukuisia uusia toimintamuotoja ja -malleja, jotka sijoittuvat lähelle julkisia palveluja, niin sanottuun rajapintaan. Ajan saatossa järjestöjen kehittämien toimintojen tilalle on saattanut syntyä myös julkisia palveluja. Tästä syystä kutakin avustusta tulee vuosittain tarkastella Lue lisää…


Kolmannen sektorin toimijoilla on uusissa maakunnissa tärkeä asema hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa. Järjestöillä ja yhteisöillä on monipuoliset mahdollisuudet toimia omien tavoitteidensa mukaisesti, kunhan palvelujen tuottaminen ja yleishyödyllinen toiminta on erotettu toisistaan. Sote-järjestämislaki ja maakuntalaki eivät Lue lisää…


Tervetuloa mukaan EU:n Vammaiskortin tukijoukkoihin! EU:n Vammaiskortti on tulossa käyttöön Suomessa toukokuun loppupuolella. EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline. Se on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea osallistumisessa yhteiskuntaan. Lisätietoa EU:n Vammaiskortista löytyy sivulta www.vammaiskortti.fi . Miten edustamasi Lue lisää…


SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on kartoittanut järjestöjen palvelutoimintaa vuodelta 2017 Valviran rekisteritietojen pohjalta. Noin kymmenesosa Suomessa toimivista sosiaali- ja terveysjärjestöistä tuottaa maksullisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Järjestöjen ja yritysten keskinäisessä vertailussa järjestöjen osuus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajista on 20 prosenttia Lue lisää…


Tulevaisuustutkija Ilkka Halava (KTM, CBC) on tehnyt avustus- ja arviointijaoston toimeksiannosta  selvityksen järjestöjen tulevaisuudesta. Selvityksen lähtökohtana on käynnissä oleva yhteiskunnallinen murroskausi, joka vaikuttaa monin tavoin myös järjestöihin. Halavan selvitys kuvaa, miten tulevaisuuden yhteisöt toimivat ja antaa työkaluja järjestötoiminnan kehittämiseksi. STEA Lue lisää…


Ikääntyneiden osuus Suomen väestöstä kasvaa merkittävästi. Ikääntyneiden määrän kasvu lisää siten palveluiden tarvetta. Raportissa kuvataan 65 vuotta täyttäneen väestön sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ja kokemuksia palveluiden saannista tuloviidenneksittäin. Tarkastelussa ovat mukana terveyskeskuslääkärin palvelu, hammashoito, mielenterveyspalvelut, kotipalvelu, kotisairaanhoito, omaishoidon tuki sekä Lue lisää…


Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelman Taloustutkimuksella teettämästä suomalaisesta ikägallupista tulee ilmi, että suomalaisten mielestä vanha ihminen on keskimäärin 74-vuotias ja häntä tulisi kutsua ikäihmiseksi. Gallupissa oli mukana myös yli 80-vuotiaita, jotka usein jäävät mielipidetiedustelujen ulkopuolelle. Lue lisää. Tutustu ikägalluppiin.


Yhteensä: 455