Aluepalvelu


Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama ”Osallistava hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen” (PROMEQ) -hanke on tuottanut uutta tietoa, vaikuttavia toimintamalleja, avainindikaattoreita ja politiikkasuosituksia väestön hyvinvoinnin ja terveyden sekä osallisuuden edistämiseen. Tuloksista on koottu myös käytäntöä palveleva työkalupakki. Työkalupakki tarjoaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointikäsitteeseen perustuvia Lue lisää…


Palvelujärjestelmä digitalisoituu, mutta vaikeimmin työllistyvät eivät useinkaan voi käyttää sähköisiä palveluja. Pitkään työmarkkinoiden ulkopuolella olleiden ihmisten palvelutarpeisiin voidaan muutenkin vastata digitaalisilla palveluilla vain rajallisesti. Palvelujärjestelmän digitalisoituessa  henkilökohtaisen palvelun merkitys kasvaa. Se on tärkeää etenkin pitkäaikaistyöttömien tukemisessa. Helsingin yliopiston, THL:n , Lue lisää…


EU:n Vammaiskortin haltijoita on Suomessa jo 7700 ja Vammaiskorttikohteitakin tulee koko ajan lisää. Olethan jo tutustunut oman paikkakuntasi Vammaiskorttikohteiden tarjontaan? Kaikki ilmoittautuneet Vammaiskorttikohteet löytyvät tästä linkistä. Ja jos et ole vielä hakenut Vammaiskorttia, hakuohjeet löydät täältä. Vammaiskorttia kannattaa näyttää myös Lue lisää…


Avain säätiön Oivallus-työväline on kehitetty sosiaalisten taitojen itsearvioinnin tueksi ja asiakkaan kanssa käytävän keskustelun apuvälineeksi. Se auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään, mitä sosiaaliset taidot käytännössä tarkoittavat ja herättelee pohtimaan omaa toimintaa ja sen vaikutuksia muihin. Työvälineen avulla voidaan nostaa esille asiakkaan Lue lisää…


  Julkilausuma 17.5.2019 VAMMAISTEN IHMISTEN YHDENVERTAISUUS ON VARMISTETTAVA VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUKSESSA Me allekirjoittaneet vammaisjärjestöt edellytämme, että tulevassa vammaispalvelulaissa henkilökohtaista apua koskevasta säännöksestä poistetaan voimavaraedellytys. Voimavaraedellytys asettaa eri tavoin vammaiset henkilöt täysin eriarvoiseen asemaan suhteessa henkilökohtaisen avun saamiseen. Henkilökohtainen apu on kehitysvammaisille Lue lisää…


Kuntaliiton terveydenhuollon laatuopas on uudistettu ja erityistä huomiota on kiinnitetty perusterveydenhuollon laatumittareihin. Opas on tarkoitettu terveydenhuollon palveluntuottajille laatutyön tukemiseksi. Se noudattaa OECD:n laatukehikon jäsennystä: asiakaslähtöisyys, saatavuus, hoidon turvallisuus ja vaikuttavuus. Tavoitteena on suositella sellaisia laatumittareita, joiden avulla palveluntuottajat voivat kehittää Lue lisää…


SOSTEn Sosiaalibarometriin vastanneista sosiaali – ja terveysjohtajista  70 prosenttia piti hallinnon selkeyttä, kustannusten nousun hillintää sekä integraatiota niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidonkin kesken erityisen keskeisenä sote-uudistuksen onnistumiselle. Näiden toteutumiseen valmistellussa sote-uudistuksessa ei kuitenkaan luotettu. Sosiaali- ja terveyspalvelut Lue lisää…


Ensimmäinen nelivuotiaisiin ja heidän perheisiinsä kohdistuva kansallinen Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus toteutettiin 290 kunnassa. Tutkimuksen mukaan myös suurin osa nelivuotiaiden vanhemmista voi hyvin. He ovat tyytyväisiä vanhemmuuteensa ja perheensä arjen toimivuuteen. Joka kolmas vanhemmista tuntee kuitenkin laiminlyövänsä Lue lisää…


Rikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Kokemus saattaa olla järkyttävä rikoksen uhrille ja aiheuttaa voimakkaita tunteita sekä ahdistavaa epätietoisuutta. Rikoksen uhri tarvitsee helposti ymmärrettävää tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti. Yksi iso osa selviytymistä Lue lisää…


OECD:n maa-arviointi nuorisopolitiikasta esittelee Suomelle joukon suosituksia, jotta erityisesti heikoimmassa asemassa olevat nuoret pääsisivät koulutukseen ja työelämään nykyistä nopeammin ja helpommin. Eri toimialojen tuet tulee sovittaa yhteen siten, että ne kannustavat nuorta ammattiin pätevöittävään koulutukseen ja työnhakuun. Vastaava OECD-raportti nuorille Lue lisää…


Yhteensä: 251