Aluepalvelu


Diakonia-ammattikorkeakoulun ja THL:n tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että syrjäytyneet saavat apua ja palveluja myöhemmin kuin koulutetut ja työssä olevat taustalla olevista ongelmista huolimatta. Tämä koskee esimerkiksi lastensuojelun sijoituksia, psykiatrista osastohoitoa ja päihdehoitoa. Tutkimuksen aineistona ovat kaikki vuonna 1987 Suomessa syntyneet. Lue lisää…


Valtakunnallisen Kokemustoiminta-verkoston julkaisema opas on kirjoitettu avuksi ja tueksi kokemustoiminnassa mukana oleville henkilöille ja tahoille. Oppaan tarkoitus on avata kokemustoiminnan maailmaa, kokemustoiminta-verkostoa ja selkeyttää eri toimijoiden roolia siinä. Oppaan tarkoituksena on myös jakaa kokemustoimintaverkostossa hyviksi havaittuja käytänteitä kaikkien saataville. Tutustu Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaan järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan Ihimiset.fi- verkkopalvelun käyttäjämäärä kasvaa tasaisesti. Tällä hetkellä käyttäjiä on vuositasolla jo yli 37 000. Tuore infografi helpottaa uusien käyttäjien rekisteröitymistä palveluun. Ihimiset.fi:n käyttäjämäärä vuonna 2018 oli noin 32 000. Viime vuoden vapusta tämän vuoden huhtikuuhun ulottuvalla vuoden tarkasteluajalla Lue lisää…


Onko yhdistyksen perustaminen ja hallinto vaikeaa? Pitäisikö yhdistyksen rekisteröintiä, rekisteristä poistumista ja päätöksentekoa helpottaa? Miten jäsenviestintä ja jäsenen tiedonsaantioikeus tulisi hoitaa? Miten vapaamuotoiset ryhmät saisivat viranomaisten ja tukijoiden hyväksynnän helposti? Tulisiko pienimpien yhdistysten tilinpäätösvaatimuksia keventää? Oikeusministeriön työryhmä selvittää, miten yhdistysten Lue lisää…


Kuntien tehtävänä on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Tämän toteuttamiseksi kunnat  tarvitsevat yhä enemmän erilaisia kumppanuuksia. Toimivalla yhteistyöllä taataan palvelujen toimivuus ja sujuvuus kuntalaisille. Toiminnan keskiössä on monenlaiset kumppanuudet, yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus eri toimijoiden, järjestöjen, elinkeinoelämän ja kuntalaisten kanssa. Järjestöjen panos Lue lisää…


Järjestöillä on mahdollisuus hakea avustusta Paikka auki -avustusohjelmasta (2018-2021), joka tarjoaa sosiaali- ja terveysalan järjestöille mahdollisuuden työllistää osatyökykyinen tai työelämän ulkopuolella oleva nuori vuoden työsuhteeseen. STEAn uusien avustusten haku on nyt käynnissä ja päättyy 31.5.2019. Avustuksen myöntää sosiaali- ja terveysministeriö. Lue lisää…


Oulussa järjestetty kokemustoimintakurssi oli yksi arvaamatta luokseni kävelleistä mahdollisuuksista, kun luin sellaisen järjestämisestä sosiaalisen median kautta.


Suomalaiset uskovat menestymisen elämässä olevan pitkälti kiinni omasta työnteosta, sinnikkyydestä ja valinnoista. Yhteiskunta näyttää kuitenkin hyvin erilaiselta riippuen siitä, millaisia kokemuksia niukkuudesta vastaajalla itsellään on. Paremmin toimeentulevat korostavat esimerkiksi lapsiperheköyhyyden syinä elämänhallintaa ja omia valintoja, ja heikommin toimeentulevat yhteiskunnallisia syitä, Lue lisää…


Tapahtumien markkinointi ja viestintä tiiviisti yksissä kansissa.  Markkinointiopas perustuu Hämeen ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyöhön, joka käsittelee tapahtuman järjestämistä ja markkinointia. Opas on julkaistu osana opinnäytetyötä ja kaikki tiedot perustuvat alan ammatilaisten julkaisemiin lähteisiin. Tutustu oppaaseen


Yhteensä: 451