Jelli (Pohjois-Karjala)


Uudet Pikku KAKE-hankkeet saivat rahoituksen syyskuun alussa. Toimintansa aloittavat -Taide, yhteisö ja koulutus toteuttajana Teatteri Otsot ry. Hanke on suunnattu kulttuurialasta kiinnostuneille nuorille sekä osa-aikaisesti työllistyville taiteilijoille. Toiminta perustuu kolmen kuukauden kokonaisuuksiin, jotka koostuvat yhteisönkehittämistyöstä sekä taiteellisesta työskentelystä ja lyhytkursseista. Lue lisää…


Ryhmä on suunnattu joensuulaisille työikäisille omaishoitajille edistämään hyvinvointia, jaksamista, sosiaalista osallisuutta sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Ryhmä kokoontuu Joensuun seudun omaishoitajat ry:n tiloissa maanantaisin klo 17 – 19 20.8./3.9./17.9./1.10./15.10.(etätehtävä, loma) /29.10./12.11./ti 27.11.(poikkeus)/10.12. Mukana voi olla yhdellä tai kaikilla ryhmäkerroilla. Lue Lue lisää…


Joensuun Seudun Erilaiset Oppijat ry (JOSE) on paikallinen lukijärjestö, joka tarjoaa ohjausta ja tukea oppimisen haasteissa. LukiTuki – lastenryhmä 13.9- 22.11.2018 klo 17-18.30 Ryhmän tarkoituksena on edistää lukemaan ja kirjoittamaan oppimista. Toiminta painottuu oppimiseen leikin ja tekemisen avulla. Tavoitteena on Lue lisää…


TULE MUKAAN LUOVA LAVA -KERHOON! Luova Lava –monitaidekerhossa lapset pääsevät kokeilemaan eri esittävän taiteen lajeja, kuten teatteria, tanssia, sirkusta ja musiikkia, leikkien ja mukavan tekemisen kautta. Kerhoon osallistuminen ei vaadi aikaisempaa harrastuneisuutta. Kerho on suunnattu 1.-3. – luokkalaisille. Hinta: 35 Lue lisää…


  Kuka on mielestäsi vuoden 2018 JärjestöStara?   Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE valitsee vuosittain ehdotusten pohjalta maakunnan JärjestöStaran. JärjestöStara-palkinto luovutetaan henkilölle tai taholle, joka omalla toiminnallaan on edesauttanut, innostanut ja rakentanut yhteistyötä järjestön/järjestöjen toiminnan mahdollistamiseksi maakunnassa. Yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat Lue lisää…


  Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE on laatinut kuntia varten vuoden 2019 talousarvioiden laadintaan järjestöjen näkökulmasta tarkistuslistan, joka toivotaan otettavan huomioon talousarvioita laadittaessa. Julkilausumassa korostetaan toimenpiteitä, jotka koskevat järjestötoiminnan taloudellista tukea, kokoontumistiloja sekä osallisuutta. Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn tarkistuslista kuntien talousarvioiden Lue lisää…


Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten kehittämisjohtaja, yleislääketieteen erikoislääkäri Anu Niemi siirtyy 3.9.2018 alkaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen reformit-yksikön ylilääkärin tehtävään. Niemi jää kehittämisjohtajan tehtävistä aluksi 4 kk:n virkavapaalle. Siun soten kehittämisjohtajan tehtävät hoidetaan tänä aikana sijaisjärjestelyin, joista päätetään Lue lisää…


Yhteensä: 906