Jelli (Pohjois-Karjala)


Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 179 700  euroa valtionavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan Pohjois-Karjalassa toimintakaudelle 2018–2019. Myönnetyillä avustuksilla edistetään lasten ja nuorten tasapuolista mahdollisuutta osallistua säännölliseen, tavoitteelliseen ja kohtuuhintaiseen harrastustoimintaan. Koulujen loma-aikoihin sijoittuvalla päiväleiritoiminnalla tarjotaan lapsille ja nuorille tekemistä ja Lue lisää…


Liikkujan polku -verkosto toteuttaa ilmiantokampanjan, jonka tavoitteena on julkaista 365 tarinaa eri-ikäisten yhdessä liikkumisesta. Tarinan aihe voi olla esimerkiksi pihapiirin tätimonika, taloyhtiön tsemppari, ikivireä pallotteluporukka, liikuntatreffit, paikallinen pop up -tempaus, urheiluseuran oivallus tai kotouttamista tukeva neronleimaus. Jokainen tarina on tärkeä. Lue lisää…


Työmarkkinakeskusjärjestöt sekä sote- ja vammaisjärjestöt ovat ensimmäisen kerran lupautuneet yhdessä etsimään ratkaisuja osatyökykyisten työmarkkina-aseman parantamiseksi. Järjestöt allekirjoittivat jo aiemmin julkilausuman, jossa ne sitoutuivat ottamaan käyttöön eri keinoja, joiden avulla osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen ja työssä jatkaminen helpottuu. Julkilausuman allekirjoitti yhteensä 14 Lue lisää…


Sosiaali- ja terveysministeriö avasi helmikuussa sosiaali- ja terveysjärjestöille valtionavustusten erillishaun kolmeen uuteen avustusohjelmaan.  Avustusten piiriin myös pohjoiskarjalaisia yhdistyksiä. PAIKKA AUKI II – OSATYÖKYKYISTEN JA NUORTEN TYÖLLISTYMISEN AVUSTUSOHJELMA Joensuun Pelastakaa Lapset ry Joensuun seudun erilaiset oppijat ry Joensuun seudun monikulttuuriyhdistys ry Lue lisää…


SOSTEn raportissa paneudutaan perusturvaan yhteiskuntafilosofisesta ja erityisesti normatiivisesta näkökulmasta. Mitä perusturva on ja mikä merkitys sillä on yhteiskunnassa? Millainen perusturva olisi moraalisesti oikeutettu? Mitä syitä on ylipäätään turvata ihmisten viimesijainen ja riittävä toimeentulo? Tutustu julkaisuun


Kiteen Ev. Kansanopisto järjestää koululaisten kesätoimintaa 6-12-vuotiaille lapsille ajalla 4.-21.6.2018. Ohjelmassa mukavaa tekemistä; musisointia, kokkailua, liikuntaa, askartelua… Päivittäinen ohjattu toiminta-aika on 9.00-15.15 ja päivittäin on lisäksi valvottua vapaata toimintaa 8.00-9.00 sekä 15.15-16.00. Lisätietoa kesätoiminnasta  


Joensuun Pelastakaa Lapset ry  on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista. Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat: – Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen Lue lisää…


Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti sisältää kehittämisehdotuksia muun muassa kotouttamiseen liittyvien palveluiden järjestämiseen yhteiskunnan eri toimijoiden välisenä yhteistyönä. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajan työllistymisedellytyksiä on vahvistettava erityisesti kotoutumisprosessin alkuvaiheessa. Lue lisää


Sitran julkaisu tarjoaa työkaluja vaikuttavuuden osoittamiseen ja yli 20 käytännönläheistä esimerkkiä Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöstä. Tavoitteena on avata yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintamista ja mittaamista sekä tehdä vaikuttavuudesta yrityksille ja järjestöille helpommin ymmärrettävä ja lähestyttävä asia. Lue lisää


Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston ja Päijät-Hämeen Sosiaali-ja terveysturva ry:n tuore opas kokoaa vinkkejä vaikuttamisen tueksi ja avuksi yhdistysten puheenjohtajille, hallituksen jäsenille ja viestinnästä vastaaville. Tutustu oppaaseen


Yhteensä: 827