Jelli (Pohjois-Karjala)


Verke on julkaissut nuorisoalan työntekijöille uuden oppaan, joka tutustuttaa striimauksen maailmaan, esittelee verkkostriimien parissa tehtyä nuorisotyötä ja kannustaa kaikkia kiinnostuneita kokeilemaan striimausta omassa työssään. Kattava opas sisältää muun muassa tietoa striimaamiseen tarvittavista välineistä ja palveluista sekä toteutuneita esimerkkejä nuorisotyön kentältä.


Joensuu ottaa käyttöön uuden tapahtumakalenterin, jossa alueen monipuolinen tapahtuma- ja palvelutarjonta saadaan kuntalaisten ja matkailijoiden nähtäville yhdellä sivustolla. Kaikki tapahtumajärjestäjät urheiluseuroista yrityksiin voivat lisätä omia tapahtumiaan sivuille! Kirjalliset ohjeet tapahtumien ja palveluiden lisäämiseen löytyvät täältä Kalenteri löytyy osoitteesta https://tapahtumat.joensuu.fi Lue Lue lisää…


Sosiaalibarometri on SOSTEn tekemä ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmässä tapahtuvista muutoksista. Tänä vuonna SOSTEN Sosiaalibarometrissa tarkastellaan sote- ja maakuntauudistusta, eriarvoisuuden kehitystä Suomessa sekä perustoimeentulotuen Kela-siirtoa. Tutustu julkaisuun


Sosiaali- ja terveysministeriön uusi tulevaisuuskatsaus on valmis. Tulevaisuuskatsauksen kolme pääviestiä ovat: Sosiaaliturvan uudistamiseksi palvelut ja etuudet on sovitettava yhteen. Yksittäisten tukien muuttaminen ei riitä Tiedolla johtaminen parantaa palvelujen vaikuttavuutta ja Suomen talouden kestävyyttä Investoimalla ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja työllisyyteen investoimme Lue lisää…


Ohjeistus on suunnattu kuntien ja maakuntien päätösvalmistelijoille ja päätöksentekijöille. Lisäksi ohjeistusta voivat soveltaa kaikki lasten parissa työskentelevät arvioidessaan toimintansa lapsiin kohdistuvia vaikutuksia. Ohjeistus sisältää myös esimerkkikuvauksen toteutetusta lapsivaikutusten arvioinnista. Lue lisää


Nuorten tieto- ja neuvontatyön lähipalvelun kehittäminen Kuopion maaseutualueilla -hankkeen opas kokoaa erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja materiaaleja kaikkien jalkautuvien nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden käyttöön. Menetelmät ovat helppoja ja nopeita käyttää sekä soveltaa moneen eri tarkoitukseen ja tilanteeseen. Menetelmiä ja materiaaleja on Lue lisää…


Vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti, joka toimii vammaisten henkilöiden kommunikoinnin ja osallistumisen apuvälineenä Suomessa ja muissa EU-maissa. Korttia voi hakea 4.6. alkaen. Vammaiskortilla vammainen henkilö voi vaivattomasti osoittaa vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa esimerkiksi julkisissa kulkuneuvoissa sekä liikunta- ja kulttuuritapahtumissa. Lue lisää…


Yhteensä: 730