Jelli (Pohjois-Karjala)


Sosiaali- ja terveysministeriön uusi tulevaisuuskatsaus on valmis. Tulevaisuuskatsauksen kolme pääviestiä ovat: Sosiaaliturvan uudistamiseksi palvelut ja etuudet on sovitettava yhteen. Yksittäisten tukien muuttaminen ei riitä Tiedolla johtaminen parantaa palvelujen vaikuttavuutta ja Suomen talouden kestävyyttä Investoimalla ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja työllisyyteen investoimme Lue lisää…


Ohjeistus on suunnattu kuntien ja maakuntien päätösvalmistelijoille ja päätöksentekijöille. Lisäksi ohjeistusta voivat soveltaa kaikki lasten parissa työskentelevät arvioidessaan toimintansa lapsiin kohdistuvia vaikutuksia. Ohjeistus sisältää myös esimerkkikuvauksen toteutetusta lapsivaikutusten arvioinnista. Lue lisää


Nuorten tieto- ja neuvontatyön lähipalvelun kehittäminen Kuopion maaseutualueilla -hankkeen opas kokoaa erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja materiaaleja kaikkien jalkautuvien nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden käyttöön. Menetelmät ovat helppoja ja nopeita käyttää sekä soveltaa moneen eri tarkoitukseen ja tilanteeseen. Menetelmiä ja materiaaleja on Lue lisää…


Vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti, joka toimii vammaisten henkilöiden kommunikoinnin ja osallistumisen apuvälineenä Suomessa ja muissa EU-maissa. Korttia voi hakea 4.6. alkaen. Vammaiskortilla vammainen henkilö voi vaivattomasti osoittaa vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa esimerkiksi julkisissa kulkuneuvoissa sekä liikunta- ja kulttuuritapahtumissa. Lue lisää…


Miten sinä haluaisit osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin ja palveluihin? Mistä sinä saisit parhaiten tietoa maakunnan asioista ja palveluista? Mitkä asiat arjessasi tukevat osallisuutta ja yhteisöllisyyttä? Vastaa Pohjois-Karjalan osallisuuskyselyyn tästä. Kysely on auki 16.6.2018 asti. Paperin lomakkeen löydät lähimmästä kirjastostasi. Lue lisää…


Samalla, kun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu etenee maakunnissa, arviot sen tavoitteiden toteutumisesta ovat heikentyneet. Sote-uudistusta kokonaisuudessaan huonona pitävien sosiaali- ja terveysjohtajien osuus on noussut 36 prosentista 45 prosenttiin viime vuoteen verrattuna. Tämä selviää vuoden 2018 Sosiaalibarometrin ennakkotuloksista.


Yhteensä: 717