Jelli (Pohjois-Karjala)


Toimintaohjelman tavoitteena on lisätä tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista, jotta ne osataan ottaa huomioon kaikessa toiminnassa eri hallinnonaloilla ja laajasti yhteiskunnassa. Esteettömyys ja saavutettavuus sekä osallisuus ovat merkittävässä osassa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa. Lue lisää.


Raportti on kuvaus sosiaaliseen toimintakykyyn sekä sosiaalihuoltoon liittyvistä sähköisistä palveluista. Sosiaalihuollosta löytyi lähes 200 sähköistä palvelua. Saalista voi kutsua sähköhelmiksi: digitalisointi on edennyt. Kuntien ja kuntayhtymien palvelujen tarjonta ja sisältö vaihtelevat paljon. Lue lisää.


Kela kokeilee ammatillisen kuntoutusselvityksen myöntämistä kevyemmin perustein. Maaliskuun alusta alkaen alle 30-vuotias nuori, jolla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa ja joka ei ole suorittamassa siviili- tai asepalvelusta, voi hakea kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa. Riittää, että toimintakyky on heikentynyt. Kuntoutukseen ohjautumista madalletaan Lue lisää…


Opetushallitus on julkaissut peruskouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille oppaan seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta. Opas on laadittu opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen toimeksiannosta. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää keväällä 2018 varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten sekä korkeakoulujen Lue lisää…


  Lauantaina 10.3.2018 Karjalainen esitteli neljä vapaaehtoista tehtävissään. Lue lisää Lisää juttuja on luvassa: Karjalainen esittelee erilaisia vapaaehtoistoimijoita tulevassa juttusarjassaan. Vinkit vapaaehtoisista ihmisistä tai toiminnasta sähköpostilla tai puhelimitse: ajankohta@karjalainen.fi tai puh.010 2308193   Tehdään vapaaehtoistoimintaa näkyväksi yhdessä!


SOSTEn toteuttamassa järjestöjen ennakointiselvityksessä kartoitetaan kattavasti järjestöjen ennakoinnin tilaa ja ennakointiin liittyviä tulevaisuuden toiveita. Kyselyn tulokset osoittavat, että järjestöiltä löytyy tietoa ja osaamista ennakoinnista sekä tahtotila kehittää toimintaansa sen suhteen. Lisäksi niillä on oman alansa asiantuntemus vahvuutenaan. Yhdistämällä kyseistä asiantuntemusta Lue lisää…


Valtakunnallisia järjestöjä pyydettiin arvioimaan Sosten järjestöbarometriin, millainen on niiden autonomia toimia ja kehittää edelleen toimintaansa itse määrittelemiensä sääntöjen mukaan ilman että ulkopuoliset tahot määräävät sitä liiaksi. Hieman yli puolet (58 %) järjestöjen toiminnanjohtajista pitää järjestönsä autonomiaa riittävänä ja lähes joka Lue lisää…


Yhteensä: 639