Jelli (Pohjois-Karjala)


Kumppaneiksi haetaan tapahtumia järjestäviä yrityksiä/yhteisöjä, jotka edistävät myönteistä mielikuvaa Kiteestä ja vahvistavat Kiteen sisäistä yhteisöllisyyttä. Markkinointiviestintäkumppanuuksia haetaan kahdella haulla keväällä ja syksyllä. Kevään hakuaika 16.3.2018 kello 15 mennessä. Syksyn hakuaika alkaa 5.9.2018 ja loppuu 21.9.2018 kello 15 mennessä. Haku sähköisesti, Lue lisää…


KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan sivistysrahasto muodostuu yli 80 erilaisesta rahastosta. Apurahoja jaetaan yleis-, erikois-, nimikko- ja maakuntarahastoista. Rahastojen tarkoituksissa on painotuseroja. Rahasto jakaa hakemuksesta apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille, opiskelijoille, harrastajille, järjestöille ja työryhmille. Maakuntarahastot tukevat ensisijaisesti oman maakuntansa hankkeita.Maakuntarahastojen tehtävä Lue lisää…


Lähes 60 prosenttia nuorista uskoo suuren osan nykyisistä töistä katoavan ja joka neljäs nuori on epävarma, löytyykö töitä tulevaisuudessa. Lisäksi yli 40 prosenttia nuorista on sitä mieltä, että koulussa ei puhuta tulevaisuuden työelämästä tarpeeksi. Tiedot käyvät ilmi Lasten ja nuorten Lue lisää…


Tuore vuotta 2017 koskevan raportti on nostaa esiin peruspalvelujen toteutumisen tilannetta Itä-Suomessa. Itä-Suomen alueen peruspalvelujen arvioinnin keskeisiä tuloksia: Joka neljäs lapsi Itä-Suomessa ei osallistu varhaiskasvatukseen – kuntien mahdollisuus rajata osallistumista heikentää lasten yhdenvertaista kohtelua Itä-Suomen lapsille kasautuvat pitkät koulukuljetusmatkat Perustoimeentulo Lue lisää…


Palveluohjaaja Teija Simonen koordinoi yhdistysten verkostotyötä, tiedottamista sekä yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä. Palveluohjaaja tukee yhdistysten vaikuttamismahdollisuuksia kunnassa. Palveluohjaaja järjestää yhdistysten kanssa erilaisia tapahtumia ja voi tarpeen mukaan kouluttaa yhdistysten jäseniä tai hankkia heille koulutusta muualta. Palveluohjaajan tehtävät muotoutuvat yhdistysten Lue lisää…


Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja avustaa yli 65- vuotiaita sotainvalideja, veteraaneja ja muita ikääntyneitä ihmisiä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Tarkoituksena edistää ikäihmisten turvallista kotona asumista mahdollisimman pitkään. Neuvonta on maksutonta ja voi tapahtua myös puhelimitse. Lue lisää.


Yhteensä: 717