Jelli (Pohjois-Karjala)


Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia tukemalla lääketiedettä, terveydenhoitoa sekä sosiaalista toimintaa. Säätiö toimii jakamalla apurahoja vuosittain tutkimukseen ja sosiaalisina apurahoina. Hakuaika: Apurahojen hakuaika päättyy syyskuun puolivälissä vuosittain erikseen ilmoitettavana päivänä. Esimerkkejä yhdistyksille Lue lisää…


Haettavan hankerahoituksen tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. Haussa etsitään hankkeita, joissa tuetaan toimintaa, jonka avulla luodaan ilman huoltajaa tulleille oleskeluluvan saaneille lapsille ja nuorille sosiaalisia siltoja suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen verkostoihin. Hankkeissa voidaan järjestää esimerkiksi vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukihenkilö- tai Lue lisää…


Taloustutkimus selvitti toukokuussa 2018 järjestöjen näkemyksiä toimintansa taloudellisista edellytyksistä. Tutkimuksessa selvisi, että järjestöjen varainhankinta on monipuolistumassa, kun ulkomaisen ja EU-rahoituksen osuus sekä yritysyhteistyön merkitys kasvavat. Julkiset avustukset ovat silti tärkeä rahoituslähde suurimmalle osalle järjestöistä. Erityisesti yritysyhteistyö kiinnostaa järjestöjä, ja sen Lue lisää…


Yhteiskunnan jäsenenä toimiminen edellyttää kansalaistaitoja, jotka perustuvat tietoon yhteiskunnasta. Tätä tarkoitusta varten Pakolaisapu on kehittänyt laajan yhteistyöverkoston kanssa Yhteiskuntaorientaatio-kurssin ja  valtakunnallisesti hyödynnettävän Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjan. Kurssi ja oppikirja selittävät suomalaisen yhteiskunnan toimintaa, arvoja ja arkipäivän käytäntöjä. Tarkoituksena on antaa Lue lisää…


Karelia CBC -ohjelman seuraava hakukierros aukeaa 27.8.2018. Karelia CBC -ohjelmasta rahoitetaan Kainuuta, Pohjois-Karjalaa, Pohjois-Pohjanmaata ja Karjalan tasavaltaa hyödyttäviä kehittämishankkeita, jotka liittyvät rajanylittävään yritysyhteistyöhön, kulttuuriin tai ympäristöön. Suomalaiset ja venäläiset toimijat toteuttavat hankkeet yhteistyössä. Ohjelma voi myöntää tukea enintään 90 % hankkeen Lue lisää…


Työhönvalmentajaa haetaan Pokalin työllisyyshankkeeseen ajalle 1.9.-31.12.2018. Työhönvalmentajan tehtäviin kuuluvat mm: – Yhteydenpito työllistäviin järjestöihin, yrityksiin ja TE -toimistoihin – Työllistettyjen avoimille työmarkkinoille ja/ tai koulutukseen ohjaavan yksilö- ja pienryhmä-valmennuksen suunnitteleminen ja toteuttaminen – Yrityssektorille soveltuville henkilöille työpaikkojen etsiminen yrityksistä Haku Lue lisää…


THL:n laaja FinSote-kyselytutkimus tuottaa maakunnallista tietoa väestön hyvinvoinnista ja palvelujen käytöstä vähintään neljän vuoden välein. Tutkimuksen tämän vuoden tulokset valmistuivat toukokuussa ja ovat vapaasti saatavissa Terveytemme.fi-palvelusta. Palvelussa muun muassa näkee, mihin kysymyksiin tutkimukseen osallistuneet ovat vastanneet. Tulokset on esitetty eri Lue lisää…


Pohjois-Karjalan Seta Hobiles ry on Setan maakunnalinen jäsenjärjestö Pohjois-Karjalassa.Hobiles järjestää erilaista sateenkaarevaa toimintaa aina vertaisryhmistä ja lukupiiristä sateenkaaribileisiin ja elokuvailtoihin. Pohjois-Karjalan Setan transryhmä Olitpa sitten nainen, mies, inter-sukupuolinen, transgender, queer tai sukupuoli-identiteetiltäsi määrittelemätön jne. Olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet! Lue lisää…


Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia. KKI-ohjelman Lue lisää…


Yhteensä: 730