Jelli (Pohjois-Karjala)


Tietosuoja-asetuskoulutus yhdistystoimijoille 5.4., Joensuu materiaalit löydät täältä.  Kouluttajina toimivat Maarit Päivike, lakimies, SOSTE ry ja Piia Heikkinen, taloussuunnittelija, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Tilaisuuden videotallenne katsottavissa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen YouTube-kanavalta.


Omaishoitosopimuksen tehneitä hoitajia oli vuonna 2016 THL:n tilastojen mukaan noin 44 000 henkilöä. Kelan pari vuotta sitten omaishoitajille tekemässä valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa havaittiin, että vain hyvin pieni osa, noin 5 % omaishoitajista, ilmoitti pääasialliseksi syyksi omaishoitoon psykiatrisen sairauden. Mielenterveyden häiriöt ovat kuitenkin yleisiä. Lue lisää…


Pohjois-Karjalan AVOT-hankkeessa kokeillaan parhaillaan kotihoidon malleja, jotka voidaan monistaa valtakunnallisesti. Yksi osa hanketta on nimeltään Miun Aktiivinen Arki. Se on kokonaisvaltaista kotikuntoutusta, joka tukee kotona pärjäämistä. Tavoitteet mietitään yhdessä asiakkaan kanssa. Ne voivat olla pieniä ja arkisia ja liikkeelle voidaan Lue lisää…


Järjestöt ovat kehittäneet vuosien saatossa raha-automaattiavustuksilla (nykyisillä STEA-avustuksilla) lukuisia uusia toimintamuotoja ja -malleja, jotka sijoittuvat lähelle julkisia palveluja, niin sanottuun rajapintaan. Ajan saatossa järjestöjen kehittämien toimintojen tilalle on saattanut syntyä myös julkisia palveluja. Tästä syystä kutakin avustusta tulee vuosittain tarkastella Lue lisää…


Kolmannen sektorin toimijoilla on uusissa maakunnissa tärkeä asema hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa. Järjestöillä ja yhteisöillä on monipuoliset mahdollisuudet toimia omien tavoitteidensa mukaisesti, kunhan palvelujen tuottaminen ja yleishyödyllinen toiminta on erotettu toisistaan. Sote-järjestämislaki ja maakuntalaki eivät Lue lisää…


Tervetuloa mukaan EU:n Vammaiskortin tukijoukkoihin! EU:n Vammaiskortti on tulossa käyttöön Suomessa toukokuun loppupuolella. EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline. Se on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea osallistumisessa yhteiskuntaan. Lisätietoa EU:n Vammaiskortista löytyy sivulta www.vammaiskortti.fi . Miten edustamasi Lue lisää…


SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on kartoittanut järjestöjen palvelutoimintaa vuodelta 2017 Valviran rekisteritietojen pohjalta. Noin kymmenesosa Suomessa toimivista sosiaali- ja terveysjärjestöistä tuottaa maksullisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Järjestöjen ja yritysten keskinäisessä vertailussa järjestöjen osuus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajista on 20 prosenttia Lue lisää…


Siun soten alueella toteutettavalla SiVa-hankkeella (Siun valinnanvapaus) on tavoitteena lisätä vaikea- ja kehitysvammaisten henkilöiden vaikutusmahdollisuuksia omannäköiseen elämään. Hankkeessa kokeillaan henkilökohtaisen budjetin käyttöä noin 40–50 asiakkaan kohdalla ja asiakaskokemuksia kerätään koko hankkeen ajan. Hankkeessa mallinnetaan myös palvelu- ja neuvontayksikön toimintaa, jossa Lue lisää…


Yhteensä: 494