Jelli (Pohjois-Karjala)


Ikääntyneiden osuus Suomen väestöstä kasvaa merkittävästi. Ikääntyneiden määrän kasvu lisää siten palveluiden tarvetta. Raportissa kuvataan 65 vuotta täyttäneen väestön sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ja kokemuksia palveluiden saannista tuloviidenneksittäin. Tarkastelussa ovat mukana terveyskeskuslääkärin palvelu, hammashoito, mielenterveyspalvelut, kotipalvelu, kotisairaanhoito, omaishoidon tuki sekä Lue lisää…


Avustusta voi hakea tapahtumien järjestämiseen alkaen pienemmistä summista aina 4000 euroon saakka, hakemukset on toimitettava Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tulevaisuusrahastoon 13.4. mennessä. Avustuksen määrä voi olla enintään 70 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Mikään ei estä toimijoita yhdistämään voimiaan ja hakemaan yhdelle tapahtumalle useampaa avustusta Lue lisää…


Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelman Taloustutkimuksella teettämästä suomalaisesta ikägallupista tulee ilmi, että suomalaisten mielestä vanha ihminen on keskimäärin 74-vuotias ja häntä tulisi kutsua ikäihmiseksi. Gallupissa oli mukana myös yli 80-vuotiaita, jotka usein jäävät mielipidetiedustelujen ulkopuolelle. Lue lisää. Tutustu ikägalluppiin.


Eloisa ikä -vuosikirja on 40 sivuinen lukupaketti, johon on koottu Vanhustyö-lehdissä 01/2017-1/2018 julkaistut Eloisa ikä -avustusohjelmasta, sen hankkeista ja toiminnasta kertovat artikkelit. Tutustu vuosikirjaan.


Selvityksen tehtävänä oli kartoittaa mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien asumisyksiköiden nykytilaa koko maan osalta sekä tarkastella tarkemmin Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpide-ohjelmassa 2016-2019 (AUNE) mukana olevien kaupunkien (Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Kuopio, Lahti, Pori ja Jyväskylä) mielenterveyskuntoutujien asumisen ja arjen tuen tarvetta sekä olemassa Lue lisää…


SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on selvittänyt eri viranomaisten aiheuttamaa hallintokuormaa sosiaali- ja terveysjärjestöille. Tulosten mukaan yhdistys- ja säätiörekisteri sekä verottaja saavat lähes puhtaat paperit. Suurimmat byrokratiaongelmat liittyvät järjestöavustuksia hallinnoivan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn toimintaan. Selvitys on osa Lue lisää…


Nuorten osaamista ja koulutusta koskevia kokemuksia selvitettiin muun muassa kysymällä, mitä taitoja nuoret kokevat oppineensa koulussa ja sen ulkopuolella, mitä taitoja he itse arvostavat ja mistä he ajattelevat olevan hyötyä tulevaisuudessa. Lisäksi kysyttiin, kokevatko nuoret kuuluvansa kouluyhteisöön ja minkälaiset suhteet Lue lisää…


  Helmikuussa käynnistettiin kampanja Ilmoita vapaaehtoistehtävä ja voita 100 euroa yhdistyksellesi. Kampanjan aikana vapaaehtoistehtävän ilmoitti 11 yhdistystä.   Ilmoitettuja vapaaehtoistehtäviä oli yhteensä 12, ja näistä 100 euron S-ryhmän lahjakortin arvonnan voitti Pelastakaa lapset ry – Itä-Suomen aluetoimisto, Ryhdy tukiperheeksi-vapaaehtoistehtävä Onnea Lue lisää…


Yhteensä: 470