Jelli (Pohjois-Karjala)


Pelastakaa Lasten lapsiilta opittua -verkkosivusto antaa äänen lapsille ja tarjoaa aikuisille ja ammattilaisille  käytännöllisiä vinkkejä ja työkaluja lasten osallisuuden vahvistamiseen ja lapsikeskeiseen toimintaan. Sivuilla kootaan yhteen eri tahoilla olevaa tietoa ja osaamista lasten kanssa työskentelystä. Tutustu sivustoon


Uusissa esitteissä esitellään kaikki Kelan tuet ja palvelut selkosuomeksi ja -ruotsiksi. Esitteet on eritelty eri elämäntilanteiden mukaan, ja niitä on yhteensä kahdeksan erilaista. Esitteitä saa Kelan palvelupisteistä, niitä voi tilata  ja ne ovat saatavilla myös pdf-muodossa Kelan verkkosivuilla. Lue lisää Lue lisää…


Pohjois-Karjalan Muisti ry etsii muistisairaiden läheisiä mukaan uuteen projektiin. Päiväkirjamerkinnät toteutetaan kuunneltavaan muotoon, osaksi verkkosivujen tarinapolkuja ja Muistiradiota. Pohjois-Karjalan Muisti ry toteutti viime vuonna (2019) Muistin tähden –hankkeen, jossa syntyi kokoelma kuunneltavia radiojuttuja yhdistyksen verkkosivuille. – Muistiradio-nimen alla julkaistut jutut Lue lisää…


Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri hakee äitiys- ja vanhempainvapaan sijaiseksi TUKIHENKILÖTOIMINNAN KOORDINAATTORIA Tehtävänäsi on koordinoida ja kehittää MLL:n Järvi-Suomen piirin tukihenkilötoimintaa Pohjois-Karjalan alueella yhteistyössä alueen kuntakumppaneiden, MLL:n Järvi-Suomen piirin paikallisyhdistysten, muiden MLL:n piirien sekä keskusjärjestön kanssa. Työpisteesi sijaitsee Joensuussa ja työ Lue lisää…


Tiedote 10.3.2020 Maakuntamallille selkeä kannatus Sotunetin ja maakuntien verkostojärjestöjen kyselyssä Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNET ja maakuntien verkostojärjestöt toteuttivat helmi – maaliskuussa 2020 kyselyn maakunnissa toimiville järjestöille. Kyselyllä kartoitettiin sitä, millaisella rakenteella maakunnissa toimivia sosiaali- ja terveysjärjestöjä parhaiten tuettaisiin järjestöjen ja nyt Lue lisää…


Pohjois-Karjalan kuntien ja kaupunkien yhdistysavustuksia nyt haettavana. Heinäveden kunnan avustukset Liikuntatoimen, nuorisotoimen ja kulttuuritoimen myöntämät avustukset sekä kulttuuritoiminnan kumppanuustuki ovat haettavissa ti 31.3. klo 15 mennessä. Kiteen kaupungin avustukset Kiteen kaupungin alueella toimiville kylätoimikunnille, kylä- ja asukasyhdistyksille haettavana toiminta-, rakentamis- Lue lisää…


Suomalaisten digitaitojen tärkeys korostuu palveluiden muuttuessa sähköisiksi. On arvioitu, että noin neljänneksellä väestöstä olisi liian heikot digitaidot, mutta varmaa tietoa tilanteesta ei ole. Valtiovarainministeriö ja Digi- ja väestötietovirasto selvittävät nyt kyselyllä kansalaisten digitaitojen tasoa ja siten digituen tarvetta. digitaitokysely on Lue lisää…


EAPN- Finin Sosiaaliturvan tarkistuslista on päivitetty vuoden 2020 etuusmuutoksilla. Se muistuttaa, mitä tukia ja palveluita on tarjolla. Sosiaaliturvan tarkistuslista sopii avuksi kansalaisille ja työvälineeksi ammattilaisten neuvontatyöhon. Sosiaaliturvan tarkistuslistaa suositellaan käytettäväksi järjestöjen yhteisen Sosiaaliturvaopas 2020 rinnalla EAPN- FINin Sosiaaliturvan tarkistuslista 2020


Hyvinvointiala HALI,  SOSTE ja Kuntaliitto luovuttivat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle yhteisen kannanoton. Järjestöt vaativat, että tuleviin soteuudistuksen lakeihin kirjataan järjestöjen työn hyödyntämisen mahdollistavat perusrakenteet. HALI:n, SOSTE:n ja Kuntaliiton mukaan jokaisen maakunnan on tunnistettava ja kartoitettava alueensa järjestöt ja niiden Lue lisää…


Rahoitushaku tapahtumia varten on käynnissä 2.3.-15.4.2020. Haku on suunnattu joensuulaisille kansalaistoimijoille (esim. yhdistykset, osuuskunnat). Toiminta-alueena on Joensuun kantakaupunki. Tapahtumiin myönnetään rahoitusta enintään 8000 euroa. Tapahtumia voi alkaa toteuttaa toukokuun puolivälin jälkeen ja toiminta-aikaa on syyskuun loppuun 2021. Pääpaino on hakemuksissa, Lue lisää…


Yhteensä: 635