Jelli (Pohjois-Karjala)


SOSTE on julkaissut uuden verkkojulkaisun, joka tuo esiin järjestöjen palvelutoiminnan monipuolisuutta. Verkkojulkaisun 11 artikkelissa asiantuntijat käsittelevät järjestöjen palvelutuotantoa eri teemoista ja näkökulmista. Artikkeleissa pohditaan muun muassa, miten ei-voittoa-tavoittelevat toimijat näkevät roolinsa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijoina tai miten toiminnan erityisluonne tulee esille, Lue lisää…


Pohjois-Karjalan syntymäpäivää juhlistetaan kolmatta kertaa lauantaina 29. elokuuta ja osin myös edeltävällä viikolla.  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt avustusta yli 40 maakuntapäivän tapahtumalle. Tapahtumia järjestetään eri puolilla maakuntaa. Kymmenkunta tapahtumaa striimataan osittain tai kokonaan eli niitä voi seurata vaikkapa kotisohvalta. Tapahtumat Lue lisää…


STEA-avustukset 2021 – hakuilmoitus (jatkoavustusten haku) Vuodelle 2021 myönnettävien jatkoavustusten hakuaika alkaa 10.8.2020 ja päättyy 30.9.2020 klo 16:15. Avustetun toiminnan strategiset tavoitteet: vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten Lue lisää…


Missä tilassa ovat maamme varhaiskasvatus, kulttuuripalvelut, liikunta, kirjastot, nuorisotoimi, lastensuojelu, eläinlääkintä ja pelastustoimi. Tähän pyrkii vastaamaan AVIn vuotta 2019 koskeva peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi valittujen arviointikohteiden avulla. Kymmenittäin suosituksia ja parannusehdotuksia yhdenvertaisuuteen Peruspalveluiden arviointi tuo esiin 172 johtopäätöstä ja toimenpide-ehdotusta Lue lisää…


Hallitus on saanut valmiiksi sote-uudistuksen linjaukset, joiden pohjalta uudistuksen valmistelua jatketaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen lakiluonnokset on tarkoitus antaa lausuntokierrokselle vielä kesäkuun aikana. Uudistus etenee sekä rakenne- että palvelu-uudistuksena. Lue lisää soteuudistus.fi-sivustolta


Jippo ry hakee määräaikaista projektipäällikköä kolmen urheiluseuran ( Joensuun Maila ry, Jippo ry, Joensuun Kataja ry) yhteishankkeeseen. Hankeessa on kolme keskeistä tavoitetta: seuroissa liikkuvien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä osallisuuden lisääminen, seuratoiminnan digitaalisten työkalujen ja osaamisen kehittäminen sekä yhteistyön Lue lisää…


Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan piiri hakee määräaikaiseen palkkatuettuun työsuhteeseen Joensuun piiritoimistoon osa-aikaista toimistotyöntekijää. Toimistotyöntekijän tehtäviin kuuluvat järjestötoiminnan tukipalvelut vapaaehtoisille, jäsenasiat, avustavat viestinnän tehtävät, sekä toimiston ja kiinteistön asiakaspalvelu. Voit hakea tehtävää, mikäli olet ollut työttömänä työnhakijana vähintään 24 kk. Etsimämme Lue lisää…


Haemme STEA-rahoitteeseen Goals-hankkeeseen motivoitunutta ja kokenutta ohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2020 – 31.12.2022. Ohjaajan tehtäviin kuuluvat mm.: – ryhmien ja yksilöiden ohjaaminen – työpajojen järjestäminen nuorille – säännölliset vierailut Lieksan vastaanottokeskuksessa – infotilaisuuksien järjestäminen – hankkeen vapaaehtoisryhmän koordinointi ja vertaisryhmien Lue lisää…


Oikeusministeriössä on parhaillaan valmistelussa vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustaminen Suomeen. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on ikäystävällisyyden edistäminen: vanhusasiavaltuutetun toimi edistäisi tätä tavoitetta. Suomessa on jo aiemmin perustettu useampia muita valtuutettuja seuraamaan eri ryhmien oikeuksia ja asemaa laajemmasta näkökulmasta; esimerkkeinä lapsiasiavaltuutettu, Lue lisää…


Yhteensä: 719