Jelli (Pohjois-Karjala)


STEA avaa koronavirustilanteeseen liittyvän ylimääräisen avustushaun 6.4.2020. Vuonna 2020 myönnettävien ylimääräisten STEA-avustusten määrä on yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Avustuksia kohdennetaan kahteen uuteen hankekokonaisuuteen: 1. Psykososiaalisen tuen ja kansalaisneuvonnan digitaalisten palveluiden laajentaminen ja volyymin kasvattaminen Avustusta voidaan myöntää sellaisiin sovelluksiin Lue lisää…


Kontiolahden Työttömät ry suunnittelee uutta 3-vuotista, STEA-rahoitteista kehittämishanketta. Tarkoituksena olisi hakea hanketta, joka pohjautuu Kontiolahdella asuvien, yhteisöllistä toimintaa kaipaavien näkemyksiin ja tarpeisiin, joita STEA:n rahoituksella voisi rahoittaa. Hankkeen aikana kehitettäisiin ”yhteinen olohuone – toimintaa”, jossa yhdistykset voisivat toimia yhteistyössä ja Lue lisää…


Allianssi, Demi, Pelastakaa Lapset, Väestöliitto ja Yeesi keräävät nuorten (10-25-v.) kokemuksia ja ajatuksia koronasta ja sen vaikutuksista. Vastauksia tullaan käyttämään mm. vaikuttamistyömme tukena. Nuori, kerro ajatuksesi koronasta! Miten koronaviruksen aiheuttama epidemia vaikuttaa sinun elämääsi? Millaista arkesi on nyt? Mihin koronavirukseen Lue lisää…


  JÄRJESTÖJEN TILANNEKUVAN KOKOAMINEN KUNTIEN JA VIRANOMAISTEN TUKEMISEKSI KORONA-TILANTEESSA (Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) Lue koko tiedote tästä Tämänhetkisen arvion mukaan koronapandemia tulee kestämään useamman kuukauden ja varsinainen ruuhkahuippu todettujen tartuntojen ja avunpyyntöjen osalta saavutetaan vasta myöhemmin. Ennuste on, että terveydenhuollon ja Lue lisää…


Vaikkemme voi tavata kasvotusten teemme tukityötä puhelimitse, videovälitteisesti ja sähköpostin välityksellä. Ajanvarauksella teemme proteesivälitystä vain ensisovittajille. Yhdistyksen puhelinnumero on 013 227 600. Pidetään toisistamme huolta.


Valtakunnallinen sote-uudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja rakenteiden uudistus on suuri mahdollisuus järjestöille tuoda järjestöjen osaamista, toimintaa ja palveluja osaksi uudistusta. Järjestöt ja tulevaisuuden sote-keskus -tilaisuudessa 10.3.2020 Joensuussa kuultiin tulevaisuuden sote-keskusohjelman mukaisen hankesuunnittelun valtakunnallista ja alueellista tilannekuvaa sekä tuotiin järjestönäkökulmaa Lue lisää…


THL:n kansallinen asiantuntija-arvio Suomen sosiaali- ja terveyspalveluista kertoo, että alueiden väliset erot sairastavuudessa ovat säilyneet selvinä, vaikka väestön terveys onkin parantunut kautta maan. Väestön ikääntymisen huippuvuodet ovat takanapäin niillä alueilla, joiden väki vähenee. Kasvukeskuksissa ikääntymisen piikki on vielä edessä lähivuosina. Lue lisää…


Kukunori ry:n ja Vertics Oy:n yhteistyön tuloksena syntynyt arviointityökalu Pokka mahdollistaa monipuolisen tiedonkeruun henkilöstöltä, toiminnan kohderyhmiltä, sidosryhmiltä ja vapaaehtoisilta. Pokka tarjoaa valmiita tarkasti harkittuja, osin muokattavissa olevia kyselypohjia, joiden avulla järjestöjen työntekijät saavat kerättyä tietoa toimintansa tuloksellisuudesta, vaikutuksista sekä kehittämistarpeista. Lue lisää…


Sininauhaliiton “Jaettu suru – kevyempi kantaa: opas päihdesensitiivistä surua kohtaavalle”- opas esittelee hyväksi koettuja tapoja ja käytännönläheisiä menetelmiä kohdata päihdekuoleman suru sensitiivisesti. Opas on syntynyt tarpeesta saada käytännön apua ja menetelmiä päihdekuoleman lähipiirissään kohdanneiden tukemiseen. Opas on tarkoitettu erityisesti järjestöjen Lue lisää…


Yhteensä: 639