Jelli (Pohjois-Karjala)


Haussa Perhekahvilaohjaaja työvoimatoimiston kautta henkilö jolla on oikeus 100% palkkatukeen. Työaika on 24h/viikko. Perhekahvila ohjausta 5 eripäivänä viikossa. Työ alkaa 5.8.2019. Hakuaika päättyy 15.7.2019 Lisätietoa/kyselyt: sofia.tanninen@gmail.com


Huomisen kynnyksellä 2019 -kyselytutkimus on Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n toimeksiannosta toteuttama haastattelu, jossa on selvitetty suomalaisten 55–84-vuotiaiden käsityksiä ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten ongelmista maassamme, luottamusta eläkejärjestelmään ja siihen vaikuttaviin tahoihin sekä suhtautumista eläkeläisjärjestöihin. Eläkeläisjärjestöjen toiminnan kehittämistarpeita hahmotetaan järjestöihin kohdistettujen odotusten, osallistumishalukkuuden Lue lisää…


Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE tiedottaa 1/2019 Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen (vammaissopimus) kansallinen koordinaatiomekanismi. Sen tehtävänä on edistää sopimuksen toimeenpanoa. Vammaissopimus on Suomessa ollut voimassa vuodesta 2016. Vammaissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille Lue lisää…


Kynnyksen Uutiskirje 2/2019: 1) Kynnys ry pitää hallitusohjelman kirjauksia vammaisten henkilöiden kannalta positiivisina 2) Henkilökohtaisen avun paraati HAP 11.6. 3) Tule kummiksi vammaiselle naiselle! 4) Cross over -festivaali 2019 8.–9.6. 5) DiDa – Disability Day -ohjelmahaku on käynnissä 1) Kynnys Lue lisää…


Pohjois-Karjalan Martat ry hakee osa-aikaista järjestökehittäjää  ajalle 19.8.2019 – 31.7.2020. Järjestökehittäjän pääasiallinen tehtävä on Perheet keskiöön! hankkeen järjestöagentin tehtävät (osa-aikainen, 50% työaika) Pohjois-Karjalassa, Virkee -hankkeen vapaaehtoiskoulutuksen suunnittelu ja toteutus sekä muut mahdolliset järjestötyön tehtävät. Tehtävä vaatii lapsiperhejärjestöjen toiminnan sekä vapaaehtoistyön Lue lisää…


Mikä oli sosiaali- ja terveysjärjestöjen paikka ja tehtävä rauenneessa pääministeri Juha Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksessa? Mitä asioita tulisi ottaa huomioon tulevissa uudistuksissa niin, että sosiaali- ja terveysjärjestöt voisivat toimia kansalaisten parhaaksi niin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kuin sote-palvelutuotannossa? Miten Lue lisää…


Joensuun kaupunki järjestää henkilöstölleen vapaaehtoistoiminnan kampanjan kesä-lokakuussa. Kampanjan aikana 1.6.-31.10.2019 kaupunki kannustaa henkilöstöään osallistumaan vapaaehtoistoimintaan järjestöissä, Siun sotessa ja muissa vapaaehtoistehtäviä tarjoavissa organisaatioissa. Eri tahojen ilmoittamia vapaaehtoistehtäviä on koottu yhteen ja sivut on nyt avattu. Tutustu kampanjaan ilmoitettuihin vapaaehtoistehtäviin ja Lue lisää…


Joensuun seudun kansalaisopiston hallinnoima Kaveria ei jätetä -hanke on suunnattu aikuisille, jotka kokevat tarvitsevansa apua digiasioissa. Hanke toimii Joensuun, Polvijärven, Kontiolahden, Liperin ja Outokummun alueella vuoden 2020 loppuun saakka.


Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 890 000 suomalaista eli 16,4 prosenttia koko kotitalousväestöstä vuonna 2017, ilmenee Tilastokeskuksen uudesta, toukokuussa 2019 julkaistusta elinolotilastosta. Suurin osa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista on pienituloisia, joita oli 12,1 prosenttia väestöstä. Pienituloisuuden jälkeen tavallisinta on vajaatyöllisyys, joka Lue lisää…


Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama ”Osallistava hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen” (PROMEQ) -hanke on tuottanut uutta tietoa, vaikuttavia toimintamalleja, avainindikaattoreita ja politiikkasuosituksia väestön hyvinvoinnin ja terveyden sekä osallisuuden edistämiseen. Tuloksista on koottu myös käytäntöä palveleva työkalupakki. Työkalupakki tarjoaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointikäsitteeseen perustuvia Lue lisää…


Yhteensä: 471