Jelli (Pohjois-Karjala)


Lausunnolla olleesta hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämiseksi on jätetty määräajassa 773 lausuntoa. Lausuntopalautteissa nousevat keskeiset huomiot koskevat muun muassa rahoitusta, sote-maakuntien itsehallintoa, ohjausta, omaa palvelutuotantoa ja ostopalveluja sekä uudistuksen aikataulun haastavuutta. Määräaikaanmennessä jätetyt lausuntopalautteet käydään läpi ja Lue lisää…


Vaara-Karjalan Leader ry kartoittaa toiminta-alueensa yhdistys- ja järjestötoimijoiden tilannetta liittyen mm. Korona asioihin sekä toiminnan kehittämiseen yleisesti. Hyödynnämme kyselyn vastauksia toimintamme kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie muutaman minuutin. Kyselyn löydät täältä:https://link.webropolsurveys.com/S/46FBFD88EDB174CF


Oletko mukana yhdistystoiminnassa? Kaipaatko tietoa yhdistyksen tai pienen järjestön toiminnan pyörittämisestä? Tai järjestätkö yhdistystoiminnan perehdytyksiä ja koulutuksia? Tutustu Opintokeskus Siviksen  helppokäyttöiseen Yhdistystoimija-itseopiskelumateriaaliin verkossa. Yhdistystoimija-opintokokonaisuus sisältää viisi erillistä jaksoa. Aiheina on yhdistyshallinto, taloushallinto, varainhankinta, viestintä ja riskienhallinta. Yhden jakson opiskeluun kuluu Lue lisää…


Tuoreen nuorten syrjäytymistä ja kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuutta arvioivan Syrjäytymisen lasku -tutkimuksen mukaan huono-osaisemman taustan omaavat nuoret jäävät muita useammin NEET-statukselle toisen asteen tutkinnon suoritettuaankin. Tämä näkyy erityisesti sijaishuollossa olleiden nuorten keskuudessa. Syrjäytymistä, sen kustannuksia ja kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuutta käsittelevän tutkimuksen Lue lisää…


Hanki SARJALIPPU, jolla pääset katsomaan EDULLISESTI 2 NÄYTELMÄÄ SYYSNÄYTÄNTÖ-KAUDELLA: Kätkäläisen vanhat päivät – tarina mustasta koirasta ja Korot kattoon eli valmennusta ja viettelyksiä.
Yhteishinta vain 36 euroa (norm. 52 euroa) Myynnissä 30.11.2020 saakka. Edun arvo 16 euroa!
Sarjaliput myy Carelicum palvelut, Koskikatu 5, carelicm.palvelut@joensuu.fi, p. 013 267 5222
HUOM. tehdään teatterielämyksestä turvallinen yhdesssä, joten tulethan vain terveenä teatteriin, käytät käsidesiä, pidät turvavälit ja yskit/aivastat vain hihaan tai paperiin. Aulahenkilökuntamme on paikan päällä opastamassa ja auttamassa sinua.


SOSTEn julkaisema kahdestoista Järjestöbarorometri käsittelee muun muassa järjestöjen toimia ilmastonmuutoksen torjunnassa, näkemyksiä rahapelijärjestelmästä ja vaikuttavuuden arvioinnista sekä tietoa paikallisyhdistysten tarjoamasta neuvonnasta. Erityisteemana tarkastellaan järjestöjen hallitusten toimintaa. Tutustu tuloksiin ja suosituksiin verkossa tai painetussa julkaisussa ja hyödynnä infograafeja ja aineistoa järjestötyössäsi. Lue lisää…


Joensuun järjestötapaamisen 22.9.2020 aiheena oli Joensuun kaupungin hyvinvointikertomus. Tapaamisen tavoitteena oli keskustella ja syventää tietoa joensuulaisten yhdistysten roolista kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä, yksinäisyyden ehkäisijöinä ja arjen turvallisuuden parantajina. Tapaamisen lisäksi järjestöjen kehittämisehdotuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kartoitettiin kyselyllä. Järjestöiltä Lue lisää…


Opas esittelee erilaisia arviointimenetelmiä ja sekä validoituja mittareita, joita voi hyödyntää arviointityössä. Oppaassa pohditaan myös arviointityöhön liittyviä eettisiä näkökulmia. Arviointi on yksi keskeinen osa kulttuurihyvinvointitoiminnan kehittämistyötä ja toiminnan vakiinnuttamista. Projektien ja toiminnan arvioiminen on kuitenkin usein haastavaa ja aikaa vievää, Lue lisää…


SOSTEn sote-järjestöjä esittelevällä verkkosivuilla on julkaistu artikkeleita, joista löytyy lukuisia uusia rekisteri- ja kyselyaineistoihin perustuvia dynaamisia visualisointeja järjestöistä Interaktiiviset kartat, taulukot ja tilastografiikat esittävät uudella tavalla perustietoja sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Visualisointeja voi jakaa ja käyttää omiin esityksiinsä maksutta jokainen kiinnostunut.  SOSTEssa laaditut uudet järjestövisualisoinnit kertovat muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen jakautumisesta kuntiin ja Lue lisää…


Yhteensä 24 suomalaista kansalaisjärjestöä on jättänyt kaikkien aikojen ensimmäisen yhteisen varjoraportin YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS) komitealle. Varjoraportti välittää komitealle kansalaisjärjestöjen keräämiä tietoja siitä, että monet taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet jäävät Suomessa toteutumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi puutteet sosiaaliturvan Lue lisää…


Yhteensä: 782