Jelli (Pohjois-Karjala)


Maahanmuuttajataustaisten kohtaamiseen ja palvelujärjestelmän kehittämiseen tarvitaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työtä tukevaa tietoa ja välineitä. EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahoittaman MARJAT-hankkeen ulkaisussa esitellään hankkeen toimintaa ja sen aikana tuotettua materiaalia. Se tarjoaa tietoa ja käytännön esimerkkejä maahanmuuttajien tarpeista, terveyden Lue lisää…


THL:n Suomalaisten hyvinvointi 2018 -teoksen tulosten valossa suomalaisten hyvinvointi on monella mittarilla arvioituna hyvällä tasolla. Myös hyvinvointiyhteiskunnan kannatus on vankka: valtaosa väestöstä luottaa palvelujen ja etenkin terveys-palvelujen toimintaan ja kokee, että järjestelmän rahoituspohjan tulee perustua myös jatkossa ainakin pääosin julkisiin Lue lisää…


TERVETULOA MUKAAN LUOVA LAVA -KERHOON! Luova Lava –monitaidekerhossa lapset pääsevät kokeilemaan esittävän taiteen eri lajeja, kuten teatteria, tanssia, sirkusta ja musiikkia, leikkien ja mukavan tekemisen kautta. Kerhoon osallistuminen ei vaadi aikaisempaa harrastuneisuutta. Kerho on suunnattu 1.-3–luokkalaisille. Nepenmäen Luova Lava -kerho Lue lisää…


Ohjaajaa haetaan  Joensuun Perheentaloon Itä-Suomen aluetoimiston alaisuuteen sijaisuuteen ajalle 2.9.2019 – 31.5.2020. Ohjaajan tehtäviin kuuluvat: -Perheentalon arjen toimintojen ylläpitäminen yhdessä tiimin kanssa -toiminnan järjestäminen, mm. tilavaraukset ja Pop Up Perheentalo -avoimen toiminnan ohjaaminen ja arjen sujuvuudesta sekä turvallisuudesta huolehtiminen -yhteydenpito Lue lisää…


Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen käynnistämä työllisyysteemainen asiakasraatitoiminta käynnistyi jo keväällä 2016. Asiakasraati on päässyt vaikuttamaan ja kertomaan kantansa jo moneen asiaan eduskuntaa myöten. Nyt on aika täydentää raatia uusilla jäsenillä ja kutsumme Sinut mukaan! Asiakasraati on kehittämis- ja vaikuttamisryhmä, jonka tarkoituksena on Lue lisää…


Uudenmaan ELY-keskuksen Töihin Suomeen -hankkeessa järjestettiin maahanmuuttajien omakielisten orientaatiojaksojen yhteydessä asiakasraateja .Asiakasraatityöskentelyn pohjalta koostettiin opas Asiakasraadit kehitystyön apuna. Oppaassa otetaan huomioon erityisesti vieraskielisille pidettävien raatien erityispiirteet. Opas on tarkoitettu käytännön työkaluksi maahanmuuttajapalveluissa työskenteleville tai palveluita kehittäville henkilöille. Opas kuvaa asiakasraadin Lue lisää…


Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys on selvittänyt Pohjois-Karjalan kuntien työttömille työnhakijoille myöntämiä alennuksia kuntien järjestämistä liikunta- ja kulttuuripalveluista sekä alueen kansalaisopistojen opintomaksuista. Tiedot on koottu yhdistyksen verkkosivuille Tiedostosta löytyy myös linkki ja lisätietoa Joensuun alueen ruokajakeluista. Alennuksen saadakseen työttömyys täytyy todistaa. Todistuksen voi Lue lisää…


Nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamo tarjoaa verkkosivuillaan työvälineitä ja oppaita työvälineitä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Yhteistyössä nuorten parissa toimivbien ammattilaisten kanssa tuotetut materiaalit soveltuvat niin yksilötyöhön kuin työskentelyyn ryhmien kanssa. Tutustu materiaaleihin Vahvistamon verkkosivuilla


Yhteensä: 493