Jelli (Pohjois-Karjala)


Alfred Kordelinin säätiön apurahat tieteeseen, taiteeseen, kirjallisuuteen ja kansanvalistukseen yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Säätiö myöntää ensisijaisesti henkilökohtaisia 12. ja 6. kuukauden mittaisia 24 000 ja 12 000 euron suuruisia työskentelyapurahoja tieteeseen, kirjallisuuteen, taiteeseen ja kansanvalistukseen. Työryhmille ja yhteisöille voidaan myöntää Lue lisää…


Joensuun kaupunki on valmistelemassa maaseudun markkinointisuunnitelmaa. Asukkailta, järjestöiltä ja yrityksiltä kerätään nyt vinkkejä siitä, mitä hienoa ja mahtavaa Joensuun maaseutualueilla on muille kerrottavaksi. Joensuun kaupunki tavoittelee käytännön tekemiseen johtavaa suunnitelmaa, jossa listatataan, että mitä maaseutualueilta markkinoidaan, missä kanavissa, milloin, miten Lue lisää…


OLVI-säätiö myöntää apurahoja useisiin eri tarkoituksiin. lasten hyväksi tapahtuva toiminta vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta lahjakkaiden nuorten opinnot nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen kotiseututyö luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen Hakuaika: OLVI-säätiöllä on kaksi apurahan hakuaikaa vuodessa: Lue lisää…


Siun sote keräsi maalis-huhtikuun aikana asiakaspalautetta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista sekä vammaispalvelujen sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta ja palveluohjauksesta. Asiakaskyselyt postitettiin asiakkaille suoraan kotiin ja niihin oli mahdollista vastata myös sähköisesti ja puhelimitse. – Suunnittelimme jälleen keskustelutilaisuuksien järjestämistä asiakkaille heti tulosten valmistuttua. Lue lisää…


Jokaisella nuorten parissa toimivalla on omassa työssään mahdollisuus ennaltaehkäistä nuoriin kohdistuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua ja tukea nuorten omien rajojen pohdintaa. Aiheesta voi keskustella esim. oppitunneilla, nuorten ryhmissä, teemailloissa tai kahden keskisissä tapaamisissa. Nuorten Exitin materiaalipankkiin on listattu erilaisia materiaaleja sekä vinkkejä Lue lisää…


Vapaan sivistystyön tai järjestön kouluttaja, miten edistät omissa koulutuksissasi aktiivisen ja demokraattisen kansalaisen tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä? Poimi vinkit koulutusten suunnitteluun juuri valmistuneesta materiaalipankista! Aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus (ADEKA) -hankkeessa (2018-2020) tuotettiin ja kerättiin materiaaleja, jotka tukevat aktiivisen ja Lue lisää…


Honkalampi säätiön Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus (Perpe) aloittaa kesän 2020 aikana toiminnan, jonka tavoitteena on selvittää aluksi mitä tarpeita vapaa-ajan kerhojen, leirien ja harrasteryhmien ohjaajilla on erityislasten sekä –nuorten tukemiseen Pohjois-Karjalan alueella. Toiminnasta vastaa kesäkuun alussa työskentelyn aloittanut erityisohjaaja Paula Muranen. Lue lisää…


Omaischat on omaishoitajille ja läheisistään vastuussa oleville henkilöille suunnattu tietoa ja ohjausta tarjoava verkkopalvelu. Chatiin voi kirjoittaa nimettömänä ja luottamuksellisesti omaishoitoon liittyviä kysymyksiä, joihin neuvojat vastaavat chatissa. Tarvittaessa kysyjä ohjataan keskustelemaan puhelinneuvontaan. Omaischatin neuvonnan tuottavat yhteistyössä Omaishoitajaliiton ja sen 28 Lue lisää…


Järjestöt mukana muutoksessa -hankekokonaisuudessa julkaistaan vuoden 2020 aikana blogeja ajankohtaisista järjestökehittämisen aiheista. Blogit ovat eri puolilla Suomea toimivien maakuntahankkeiden joko hankekohtaisesti tai useamman hankkeen yhteistyössä kirjoittamia. Tutustu Järjestö 2.0 blogisarjan uusimpiin kirjoituksiin: Kunta-järjestöyhteistyö Artteli-kumppanuusyhdistys ry/ Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan Lue lisää…


Yhteensä: 719