Jelli (Pohjois-Karjala)


Osaamiskartta on osaamiskeskus Koordinaatin julkaisema opas nuorten tieto- ja neuvontatyössä tarvittavan osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. Oppaassa tarkastellaan nuorten tieto- ja neuvontatyötä, työn laatua ja sitä, miten kirjassa esiteltyä työmuodon osaamiskarttaa käytetään työn ja palveluiden laadun arviointiin. Osaamiskartta on tarkoitettu kaikille Lue lisää…


THL:n kehittämä Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka perustuu vastaajan omaan arvioon tilanteestaan. Se on muodoltaan kyselylomake, jonka voi täyttää paperilla tai verkossa. Kykyviisari arvioi suuntaa-antavasti vastaajan koettua työ- ja toimintakykyä, osallisuutta ja hyvinvointia. Menetelmä mahdollistaa myös työ- ja Lue lisää…


Työturvallisuuskeskuksen julkaisun tarkoituksena on tukea työpaikkoja työkyvyn hallinnassa ja erityisesti osatyökykyisten työntekijöiden työllistymisen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Julkaisu on suunnattu johdolle, esimiehille, työsuojeluhenkilöstölle, luottamushenkilöille, henkilöstön kehittämistehtävissä toimiville sekä osatyökykyisille itselleen. Tutustu julkaisuun


Nousukausi ei ole taannut elämän mahdollisuuksien tasa-arvoa, osoittaa THL:n ja Nuorisotutkimusseuran vuonna 1997 syntyneitä seurannut tutkimus. Vuonna 1997 nousukaudella syntyneillä suomalaisnuorilla on enemmän mielenterveyden häiriöitä kuin kymmenen vuotta vanhemmilla. Lisäksi useampi heistä on ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Terveyden ja hyvinvoinnin Lue lisää…


Pohjois-Karjalan TE-toimistossa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta vuodelle 2019 työllisyyttä edistävään toimintaan. Hakuaika alkaa 14.11.2018 ja päättyy 7.12.2018 klo 16:15 mennessä. Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Avustuksen saajana voi olla yhdistys, säätiö, kunta tai kuntayhtymä. Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa Lue lisää…


Yhdistys hakee palvelukseensa määräaikaista VIESTINNÄN ASSISTENTTIA. Viestintäassistentin tehtävät ovat seuraavat: -valokuvaus yhdistyksen tapahtumissa/yhdistyksen rahoittamissa hankkeissa -yhdistyksen omien tapahtumien mainosten laatiminen -yhdistyksen järjestämien koulutusten/tapahtumien/muiden tilaisuuksien uutiskirjeiden laadinta -videotuotanto niin yhdistyksen omista tapahtumista kuin rahoitetuista hankkeista -juttutuotanto yhdistyksen nettisivuille ja muihin sosiaalisen Lue lisää…


Yhteensä: 453