Jelli (Pohjois-Karjala)


Joensuun kaupunki haluaa tulevana vuonna aktivoida ja elävöittää kaupungin eri torialueita 27.1. avautuvalla Torien timantti -pientapahtumatukihaulla. Torien timantin toivotaan innostavan eri toimijoita ja järjestöjä toteuttamaan laajalla kirjolla erilaisia ja eri kohderyhmille tarkoitettuja uusia tapahtumia, tempauksia ja aktiviteetteja toreille, joiden toteuttamiseen Lue lisää…


Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien omaisille suunnatut palvelut ovat vähäisiä ja tuen hakeminen vaikeaa, kertoo Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman MIPAn tuorein julkaisu. Omaiset tarvitsevat palveluja, joissa heidät huomioidaan itsenäisinä tuen tarvitsijoina. Tutustu julkaisuun


Oletko alle 30 vuotiaalle nuori, jolla ei ole ammatillista koulutusta ja/tai ei ole työ- tai opiskelupaikkaa? Olisitko kiinnostunut media alasta ja olet oma-aloitteinen ja luova? Haluaisitko hankkia itsellesi kokemusta media-alaan keskittyvistä työtehtävistä? nyt siihen olisi hyvä mahdollisuus mukavassa ja rennossa Lue lisää…


Puuttuuko pitkä tähtäin? Sitran työkalupakki auttaa hahmottamaan tulevaisuutta ja rakentamaan vision kohti parempaa huomista. Työkalupakki  auttaa vision rakentamisessa ensi vaiheista vision viimeistelyyn. Työkalupakin osia voi käyttää myös  tulevaisuuksien tarkasteluun, tulkintaan tai tekemiseen.   Tutustu työkalupakkiin Sitran sivuilla


Ikäinstituutin Vinkkejä taloyhtiön Kotikulmilla-toimintaan -opas on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa järjestää yhteistä toimintaa taloyhtiön iäkkäille ja muille asukkaille.  Opas sopii myös muistilistaksi jo käynnissä olevaan Kotikulmilla-toimintaan. Tutustu oppaaseen


TÄYDENNYSHAKU Paikallis-JANE on paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta, yhdistysten yhteistyöryhmä, joka toimii vuoropuhelussa kunnan kanssa. Paikallis-JANEjen jäsenet edustavat yhdistyksiä eri toimialoilta. KonJANEn perustamiskokous pidettiin marraskuussa 2019. Menossa oleva edustuskausi on kaksi vuotinen 2020-2021. KonJANE avaa täydennyshaun teemaedustajistoonsa. Edustajistossa haettavana on:   VARSINAINEN Lue lisää…


Arkista elämää voi rikastuttaa tekemällä asioita hieman eri tavalla kuin ennen, luovasti ja kokeillen, katsomalla uudenlaisesta näkökulmasta.  Korttisarjassa jaettavat vinkit kumpuavat taiteen eri aloilta.   Korttisarja on toteutettu MSL:n ja Eläkeliiton yhteistyönä. Ilmaiseksi ladattaviin kortteihin pääset tutustumaan MSL:n sivuilla


Joensuun Pelastakaa Lapset ry etsii STEA:n Paikka auki -avustusohjelman kautta palkattavaa järjestötyöntekijää. Järjestötyöntekijänä pääset toimimaan kanssamme joensuulaisten lasten ja perheiden hyväksi. Työtehtävät ovat monipuoliset; pääset suunnittelemaan ja ohjaamaan lasten ja nuorten pienryhmätoimintaa, perheretkitoimintaa sekä lasten kesäleiriä, verkostoitumaan alueen lapsiperhejärjestöihin ja Lue lisää…


OLVI-säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, lahjakkaiden nuorten opintoja parantaa jatko-opintojen edellytyksiä, avustaa kotiseututyötä sekä tukee ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy oleellisena osana kala- ja maatalouden kehittäminen. Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin Lue lisää…


        Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkoston toiminta käynnistyi vuonna 2014. Toiminta lähti liikkeelle JAKE-hankkeen kehittämistyöhön liittyvänä vapaaehtoistoiminnan teematyöryhmänä. Vuoden 2016 alusta verkosto jatkaa alueellisena vapaaehtoistoiminnan verkostona. Verkostossa on aktiivisia ja innokkaita henkilöitä eri yhdistyksistä (työntekijöitä ja vapaaehtoisia), Siun Soten Lue lisää…


Yhteensä: 595