Jelli (Pohjois-Karjala)


Opas esittelee erilaisia arviointimenetelmiä ja sekä validoituja mittareita, joita voi hyödyntää arviointityössä. Oppaassa pohditaan myös arviointityöhön liittyviä eettisiä näkökulmia. Arviointi on yksi keskeinen osa kulttuurihyvinvointitoiminnan kehittämistyötä ja toiminnan vakiinnuttamista. Projektien ja toiminnan arvioiminen on kuitenkin usein haastavaa ja aikaa vievää, Lue lisää…


SOSTEn sote-järjestöjä esittelevällä verkkosivuilla on julkaistu artikkeleita, joista löytyy lukuisia uusia rekisteri- ja kyselyaineistoihin perustuvia dynaamisia visualisointeja järjestöistä Interaktiiviset kartat, taulukot ja tilastografiikat esittävät uudella tavalla perustietoja sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Visualisointeja voi jakaa ja käyttää omiin esityksiinsä maksutta jokainen kiinnostunut.  SOSTEssa laaditut uudet järjestövisualisoinnit kertovat muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen jakautumisesta kuntiin ja Lue lisää…


Yhteensä 24 suomalaista kansalaisjärjestöä on jättänyt kaikkien aikojen ensimmäisen yhteisen varjoraportin YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS) komitealle. Varjoraportti välittää komitealle kansalaisjärjestöjen keräämiä tietoja siitä, että monet taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet jäävät Suomessa toteutumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi puutteet sosiaaliturvan Lue lisää…


Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys käynnisti työllisyyden asiakasraatitoiminnan keväällä 2016. Täydennämme nyt raatia uusilla jäsenillä ja kutsumme sinut mukaan! Asiakasraati on keskustelu- ja kehittämisryhmä, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa, kokemuksia ja mielipiteitä työllistymiseen liittyvistä palveluista. Asiakasraati on jäsenilleen mahdollisuus vaikuttaa, ehdottaa, antaa palautetta Lue lisää…


Allianssin osallisuusmenetelmiä nuorisoalalle -verkkokurssilla tutustutaan nuorten osallisuuden vahvistamiseen. Kurssilla opitaan osallisuuden merkityksistä, inspiroidutaan erilaisista menetelmistä ja tutustutaan kaikille saavutettavan toiminnan tekemiseen. Verkkokurssin tavoite on pohtia, miten osallisuutta voisi tukea omassa työssä tai toiminnassa. Kurssi sisältää tehtäviä, asiantuntijapuheenvuoroja ja konkreettisia esimerkkejä Lue lisää…


Syyskuun 23. päivänä päättyy digipalvelulain verkkosivujen saavutettavuutta koskeva siirtymäaika. Siihen mennessä viranomaisten sekä esimerkiksi viranomaisten rahoittamien toimijoiden verkkosivustojen teknisen toteutuksen ja sisältöjen pitää täyttää lain saavutettavuusvaatimukset. Saavutettavuudessa on kyse digitaalisten palveluiden esteettömyydestä. Kun digitaalinen palvelu ja sen sisällöt on toteutettu Lue lisää…


Tule tuulettumaan kaverin kanssa teatteriin, turvallisuudestasi huolehditaan:
-katsomopaikkoja on vähennetty kolmasosaan normaalista
-aulahenkilöstö auttaa ja ohjaa yleisöä teatterin tiloissa
-käsidesejä on saatavilla
ja katto ja tunnelma ovat korkealla eli ilmatilaa riittää.
Teatterin syyskausi avattiin Simo Hämäläisen tarinalla
Kätkäläisen vanhat päivät -tarina mustasta koirasta, nyt nuoren dramatisoija-ohjaaja Piia Peltolan maustamana ja musiikkirevyyllä Korot kattoon.
Nämä elämänmakuiset tarinat eivät jätä ketään sateeseen – ainakaan mitä tulee mielenkohotukseen!


Mitä vaikuttavuustieto on ja missä tilanteissa sitä tarvitaan? Uudella, kaikille avoimella Itä-Suomen yliopiston MOOC-verkkokurssilla käydään läpi vaikuttavuustiedon avainkäsitteitä ja käyttötarkoituksia. Luotettavan tiedon merkitys korostuu päätöksenteossa päivittäin, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Mahdollisimman monella alan toimijalla onkin hyvä olla tarvittavat Lue lisää…


SOSTE on julkistanut sote-järjestöille ohjeistuksen pelihaittojen ehkäisyyn. Ohjeistuksen Rahapelihaittojen ehkäisy ja sote-järjestöt – tietoa, ohjeita ja toimintamalleja tavoitteena on lisätä jäsenjärjestöjen tietoisuutta rahapeleistä sekä niiden aiheuttamista haitoista ja ennaltaehkäisystä.


Nurmeksen kaupunki hakee palveluohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen (sijaisuus) ajalle 2.11.2020-3.10.2021. Sijaisuus jatkuu mahdollisesti pitempään. Palveluohjaajan tehtävä on vahvistaa kaupungin ja järjestötoimijoiden välistä yhteistyötä ja kumppanuutta, toimia perhekeskuksen koordinaattorina sekä tarjota digipalvelujen käytön ohjausta. Palveluohjaaja työskentelee hyvinvointipalvelujen toimialueella. Nurmeksen kaupungin palveluohjaaja vastaa Lue lisää…


Yhteensä: 766