Jelli (Pohjois-Karjala)


Pohjois-Karjalan järjestökysely 2021 toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä 18.1-12.2.2021. Tämänkertaisessa järjestökyselyssä kartoitettiin yhdistysten toiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Kyselyn tuloksia hyödynnetään yhdistysten toiminnan näkyväksi tekemisessä, yhdistysten toimintaedellytysten kehittämisessä kunnissa ja maakunnassa sekä Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman päivittämisessä. Kyselyllä pyrittiin tavoittamaan laajasti eri alojen yhdistyksiä Pohjois-Karjalassa. Lue lisää…


SPR Savo-Karjalan piiri kokoaa koronaepidemiaan liittyvää järjestöjen tilannekuvaa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. Arvoisa järjestötoimija tai yhdistysaktiivi! SPR Savo-Karjalan piiri kokoaa koronaepidemiaan liittyvää järjestöjen tilannekuvaa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Järjestöjen tilannekuvan kooste on osa viranomaisten maakunnallista tilannekuvaa ja toimitetaan myös SPR:n Lue lisää…


Vammaisneuvosto on laatinut Joensuun kaupungin vammaispoliittisen ohjelman. Joensuun kaupungin vammaispoliittisessa ohjelmassa kerrotaan keskeisistä vammaispolitiikkaa ohjaavista sopimuksista, säädöksistä, määräyksistä ja ohjeista sekä linjataan ne teemat, periaatteet, tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet, joilla kaupungissa vahvistetaan vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Lisäksi tässä ohjelmassa on Lue lisää…


Tuore Sosiaalibarometri osoittaa, että palvelujärjestelmämme ei onnistunut auttamaan kaikkia ihmisryhmiä koronavuoden aikana. Sosiaalityöntekijöiden huoli lisääntyi merkittävästi erityisesti ihmisistä, joilla on ongelmia mielenterveyden tai päihteiden kanssa tai joilla on muita elämänhallinnan vaikeuksia. Huoli yksinäisyydestä sen sijaan väheni vuoden aikana. Sosiaalibarometri osoittaa, Lue lisää…


Digi- ja väestötietovirasto tuo yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa digitukijoiden käyttöön kolmiosaisen Digitukija-osaamismerkin. Merkki on tarkoitettu kaikkien digitukijoiden, niin vapaaehtoisten kuin virkatehtävissäkin toimivien, käyttöön. Osaamismerkeistä ensimmäinen, digituen eettisen ohjeistuksen tuntemista kartoittava merkki on julkaistu 29.3.


Hyvä tulevaisuus on suomalaisten mielestä tasa-arvoinen ja turvallinen, kertoo Sitran Tulevaisuusbarometri. Vaikka hyvinvointivaltio, työllisyys ja ympäristö nousevat esiin tärkeinä arvoina, kuntavaaleissa painottuvat etenkin talouskysymykset. Tulevaisuus kiinnostaa lähes kaikkia, mutta tulevaisuususko riippuu vahvasti toimeentulosta. Tulevaisuusbarometri on kansalaiskysely, jolla selvitetään suomalaisten näkemyksiä Lue lisää…


Nuorten palvelukokemukset ovat pääosin myönteisiä. Jopa 95 prosenttia nuorista koki, että oli saanut riittävästi terveydenhuollon sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja. Työllisyyspalvelujen ja mielenterveyspalvelujen saatavuus arvioitiin lähes yhtä hyväksi. Osalla nuorista oli ongelmia erityisesti tilanteissa, joissa elämänhallinta on tavalla tai toisella Lue lisää…


Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama, kaksivuotinen ARMI-hanke on käynnistynyt. Hankkeessa tuetaan mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kuntien, Siun soten ja järjestöjen yhteistyön kautta, vahvistetaan asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan mielen hyvinvointia matalan kynnyksen keinoin. Kevään aikana on luotu yhteistyöverkostoja eri Lue lisää…


Yhteensä: 886