Aluepalvelu


Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeen alueellisissa kokeiluissa kehitetyt ja testatut hyvät opit on koottu oppaaksi. Opas on ammattilaisten hyödyksi erityisesti oppilaitoksissa, mutta oppaan materiaalit ovat hyödynnettävissä myös muissa ohjaus- ja valmennustyön käytänteissä. Tutustu oppaaseen


KKI-ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa.KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia. KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten Lue lisää…


Sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen tukiviidakko. Esimerkiksi pitkäaikaissairailta tai eläkeläisiltä saattaa jäädä saamatta tukia, joihin heillä olisi oikeus. EAPN-Fin on jo useampana vuonna julkaissut vuosittain päivitetyn Sosiaaliturvan tarkistuslistan. Se on päivitetty vuoden 2019 etuusmuutosten mukaiseksi. Sosiaaliturvan tarkistuslista muistuttaa, mitä tukia ja palveluita Lue lisää…


Tuoreimman lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä selvittävän tutkimuksen mukaan ainoastaan 10 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Vuonna 2018 toteutetussa Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen tuoreessa raportissa esitellään laajasti tuloksia 7-, 9-, 11-, 13- ja 15-vuotiaiden lasten ja nuorten Lue lisää…


Tulevaisuutta tekevä johtaja ja päättäjä, tule mukaan LAPE-akatemiaan 20.3. Sinun vaativa tehtäväsi on johtaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Haluaisitko tukea työhösi? Kuulostaisivatko vaikuttavampi toiminta, kokonaisuuksien ymmärtäminen ja verkostojen johtaminen teemoilta, joihin haluaisit paneutua entistä syvällisemmin? Entä haluaisitko olla mukana Lue lisää…


Vuoden 2019 TERVE-SOS -palkinnon teemana on Hyvinvointiteknologia. Oletteko kehittäneet ratkaisun, jossa teknologian käyttö helpottaa ja mahdollistaa ihmisen osallistumista ja itsenäisyyttä. Tai keksineet hyödyntää vanhaa teknologiaa uudella tavalla, vaikkapa yhdistäneet uutta palvelua tai toimintatapaa teknologiaan. Haemme kilpailuun toimintamalleja ja ratkaisuja, joissa Lue lisää…


Perhekeskussuunnitelmat etenevät hitaasti, mutta varmasti ympäri Suomea. Lapissakin halutaan kartoittaa tarkemmin, mitä kaikkea alueemme järjestöt ja seurakunnat tekevät ja mihin kaikkeen pystymme perhekeskuksissa ympäri maakuntamme. Tietoja hyödynnetään sekä hankkeessamme, Lapin perhekeskustoiminnan kehittämisessä ja lisäksi tieto on saatavilla järjestöverkostojen käyttöön Lapissa. Lue lisää…


Osallistuin tuoreena yhdistysagenttina Limingan kunnan järjestämään Osallisuusiltaan 6.2.2019 Lakeustalolla. Limingan kunta on käynnistänyt koko kuntaa koskevan osallisuustyön kehittämisen. Osallisuustyön tuloksena kehitetään kunnan osallisuusmalli, jonka tavoitteena on selkeyttää ja tuoda yhteen erilaisia vaikuttamisen tapoja ja väyliä sekä toimia myös kunnan työntekijöille Lue lisää…


Jeesaan-hanke on tuottanut materiaalia vapaaehtoistoiminnan kurssien järjestämiseen Osaamista vapaaehtoistyöstä – opettajien opas vapaaehtoistoiminnan kurssille Opas on runsas tietopaketti opettajille ja kaikille vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille. Vapaaehtoistoiminnan kurssi – menetelmiä ja kurssirunko Opas on käytännön opas nuorten vapaaehtoistyön kurssin vetämiseen. Jeesaan – Vapaaehtoistoiminnan Lue lisää…


Hyvä Vastaanottaja! Lapin maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on 15.10.2018 hyväksynyt Lapin maakuntaohjelman 2018–2021 (Lappi-sopimus) toimeenpanosuunnitelman vuosille 2019–2020. Euroopan unionin ohjelmakauden 2014-2020 toteutus jatkuu sekä Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman että kansainvälisten rahoitusohjelmien toteuttamisessa vuoteen 2023 saakka. Uusia hankkeita rahoitetaan edelleen ja Lapin toimijoille Lue lisää…


Yhteensä: 358