Aluepalvelu


Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää vuosittain avustuksia Espoossa toimiville järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen palveluja. Järjestöavustukset on tarkoitettu yhdistysten ja yhteisöjen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Niillä tuetaan ja ylläpidetään monipuolista kansalaistoimintaa Espoossa. Ne ovat toiminta-avustuksia veteraani-, eläkeläis-, sairaus- Lue lisää…


EPTO (European Peer Training Organisation, Euroopanvertaiskoulutusjärjestö) laati tietopaketin vertaisoppimisen menetelmistä. Työkalupakki tarjoaa nuorten ryhmille ja nuorten asioita ajaville järjestöille riittävästi käytännön tietoa, vinkkejä, neuvoja ja motivaatiota, jotta he voivat toteuttaa laadukkaita vertaisoppimishankkeita ja tukea nuoria ymmärtämään heidän ainutlaatuista potentiaaliaan toteuttaa Lue lisää…


Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi ja osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa Mediakasvatusseura juhlistaa laadukasta suomalaista mediakasvatusta nostamalla esiin sen säihkyvimpiä helmiä vuosien varrelta. Mediakasvatusseura kokoaa yhteistyössä kaikkien alan toimijoiden kanssa sata mediakasvatusmateriaalia ja -vinkkiä kymmenen mediakasvatukseen liittyvän teeman alle: varhaiskasvatus, koulumaailma, Lue lisää…


Nuoria työssään kohtaavat ammattilaiset ovat toivoneet ohjeita ja materiaaleja nuorten ylivelkaantumisen ehkäisyn ja taloudellisen lukutaidon edistämistyön tueksi.Syyskuussa 2017 julkaistu Puhu rahasta – pieni opas talouden käsittelyyn pyrkii vastaamaan ammattilaisten toiveisiin. Opas on tarkoitettu nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille tueksi ja käsikirjaksi Lue lisää…


Suomen yliopistosairaalat ovat yhteistyössä kehittäneet Lastentalo.fi- ja Nuorten.fi -palvelusivustot, joista löytyy tietoa erikoissairaanhoidossa hoidettavista lasten ja nuorten sairauksista, hoitoon valmistautumisesta sekä hoidon siirtymisestä lasten puolelta aikuispuolelle. Sivustot on suunnattu lapsiperheille, nuorille ja omaisille sekä terveydenhuollon ammattilaisille ja sidosryhmille, esimerkiksi tueksi Lue lisää…


THL:n kouluterveyskysely toteutetaan parittomina vuosina koko maassa. Perustulokset pitävät sisällään noin 250 indikaattoria, jotka on jaoteltu seitsemään aihealueeseen: Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys ja toimintakyky Elintavat Koulunkäynti ja opiskelu Perhe ja elinolot Kasvuympäristön turvallisuus Palvelut ja avunsaanti Tulokset ovat saatavilla Lue lisää…


Eilen EJY:n Unelma Tapiolassa kuului innostunutta ja aktiivista puheen sorinaa, kun reilu 30 henkilöä kokoontui yhdessä kotoutumisen ideoiden äärelle Ideoista toiminnaksi! –työpajassa. Työpaja kesti yhteensä kolme tuntia (klo 14-17), joiden aikana järjestömaailman, Espoon kaupungin, Luksian, Omnian, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Arffman Lue lisää…


Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry järjestää koulutusta Lapin yliopistolla ja etäyhteyksin kuntien luottamushenkilöille 29.-30.9.2017. Teemoina koulutuksessa ovat Osallisuus ja hyvinvoinnin edistäminen sekä Uuden kunnan edellytykset ja haasteet palveluissa. Ajankohta: 29.-30.9. perjantai klo 13.00-17.00, illanvietto Ravintola Gastrossa, Kansankatu 8 klo 19.00-22.00, lauantai klo 9.00-13.15 Paikka: Luentosali Lue lisää…