Aluepalvelu


Taloustaitohankkeen ja Takuusäätiön materiaalit on jaoteltu kohderyhmän mukaan yksilövalmennuksen, ryhmävalmennuksen, maahanmuuttajataustaisille nuorille sopiviin ja ruotsinkielisiin materiaaleihin. Materiaaleja saa vapaasti hyödyntää aluperäisessä muodossaan. Tutustu materiaaleihin Taloustaito-hankkeen sivuilla Tutustu myös Takuusäätiön sivuihin


Pohjois-Karjalan Mielenterveysomaiset – FinFami ry  järjestää ryhmätoimintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Ryhmissä on tavoitteena tarjota tietoa ja tukea osallistujille. Syksyn ryhmiin ilmoittautuminen on alkanut 1.8.2019. Omaisten ABC-ryhmä Joensuussa on tarkoitettu omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti. Sinulla on mahdollisuus saada tietoa ja Lue lisää…


Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. THL on arvioinut muutoksen vaikutuksia muun muassa toimeentulotukea saavien määrään ja tukijaksojen kestoon. Raportti arvioinnista on nyt valmistunut. Selvityksen mukaan Kelan tietopohja toimeentulotuen käytöstä on laajentunut muutoksen myötä, mikä on parantanut mahdollisuuksia kehittää Lue lisää…


Huomisen kynnyksellä 2019 -kyselytutkimus on Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n toimeksiannosta toteuttama haastattelu, jossa on selvitetty suomalaisten 55–84-vuotiaiden käsityksiä ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten ongelmista maassamme, luottamusta eläkejärjestelmään ja siihen vaikuttaviin tahoihin sekä suhtautumista eläkeläisjärjestöihin. Eläkeläisjärjestöjen toiminnan kehittämistarpeita hahmotetaan järjestöihin kohdistettujen odotusten, osallistumishalukkuuden Lue lisää…


Mikä oli sosiaali- ja terveysjärjestöjen paikka ja tehtävä rauenneessa pääministeri Juha Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksessa? Mitä asioita tulisi ottaa huomioon tulevissa uudistuksissa niin, että sosiaali- ja terveysjärjestöt voisivat toimia kansalaisten parhaaksi niin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kuin sote-palvelutuotannossa? Miten Lue lisää…


Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 890 000 suomalaista eli 16,4 prosenttia koko kotitalousväestöstä vuonna 2017, ilmenee Tilastokeskuksen uudesta, toukokuussa 2019 julkaistusta elinolotilastosta. Suurin osa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista on pienituloisia, joita oli 12,1 prosenttia väestöstä. Pienituloisuuden jälkeen tavallisinta on vajaatyöllisyys, joka Lue lisää…


Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama ”Osallistava hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen” (PROMEQ) -hanke on tuottanut uutta tietoa, vaikuttavia toimintamalleja, avainindikaattoreita ja politiikkasuosituksia väestön hyvinvoinnin ja terveyden sekä osallisuuden edistämiseen. Tuloksista on koottu myös käytäntöä palveleva työkalupakki. Työkalupakki tarjoaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointikäsitteeseen perustuvia Lue lisää…


Palvelujärjestelmä digitalisoituu, mutta vaikeimmin työllistyvät eivät useinkaan voi käyttää sähköisiä palveluja. Pitkään työmarkkinoiden ulkopuolella olleiden ihmisten palvelutarpeisiin voidaan muutenkin vastata digitaalisilla palveluilla vain rajallisesti. Palvelujärjestelmän digitalisoituessa  henkilökohtaisen palvelun merkitys kasvaa. Se on tärkeää etenkin pitkäaikaistyöttömien tukemisessa. Helsingin yliopiston, THL:n , Lue lisää…


EU:n Vammaiskortin haltijoita on Suomessa jo 7700 ja Vammaiskorttikohteitakin tulee koko ajan lisää. Olethan jo tutustunut oman paikkakuntasi Vammaiskorttikohteiden tarjontaan? Kaikki ilmoittautuneet Vammaiskorttikohteet löytyvät tästä linkistä. Ja jos et ole vielä hakenut Vammaiskorttia, hakuohjeet löydät täältä. Vammaiskorttia kannattaa näyttää myös Lue lisää…


Yhteensä: 248