Aluepalvelu


Verkkojulkaisu herättelee tarkastelemaan päihdekasvatusta ja -kulttuuria kriittisesti. Monitahoisissa artikkeleissa pohditaan nuorten päihdekokemuksia ja päihdekasvattajien toimintaa sekä tarkastellaan yleistä asenneilmapiiriä. Julkaisussa kurkistetaan suomalaiseen päihdekulttuuriin ja nykynuorten kokemusmaailmaan niin ammattilaisten, tutkijoiden kuin nuorten itsensä silmin. Julkaisu sopii nuorten kanssa työtään tekeville aikuisille Lue lisää…


Hyvinvointi – makustelen hetken suussani tätä sanaa. Sanaan on ladattu paljon ja lupaus hyvästä: hyvää vointia. Jos jatkan mietiskelyä, hoksaan, että hyvinvointi on mukana monessa eri yhteydessä. Monet kuntosalit ovat nykyään hyvinvointikeskuksia, myös monesta kunnasta löytyy hyvinvointi yhdistettynä eri palveluihin: Lue lisää…


Ikäinstituutin sivuilta löydät uusimpia materiaaleja ja julkaisuja mm. Yhteisöllisyyttä asuinalueille ja asumiseen -opas Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus (ASUVA) -selvityshankkeen (2016-2017) tuottama opas iäkkäiden asumisen yhteisöllisyyden edistämiseen. Kokemuksia iäkkäiden etäohjatusta terveysliikunnasta -raportti Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen -hankkeen tekemä selvitys Lue lisää…


Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksen uudesta varhaiskasvatuslaista, jossa lapsen etu nostetaan keskiöön. Varhaiskasvatuksen laatuun panostetaan myös nostamalla henkilöstön osaamistasoa.Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Lailla vahvistetaan myös varhaiskasvatuksen asemaa osana koulutuspolkua. Lue lisää.


Kyselyllä selvitettiin, millaiseksi kokonaisuudeksi hyvinvoinnin edistäminen kunnissa mielletään, kuinka haja-asutusalueet ja liitoskunnat tulevat huomioiduiksi hyvinvoinnin edistämistyössä ja kuinka sote-uudistuksen arvioidaan vaikuttavan maaseutualueiden palveluihin. Vastaukset perustuvat paikkatietopohjaisen luokituksen mukaan harvaan asuttua maaseutua sisältävien kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden näkemyksiin. Tutustu raporttiin.


Opas järjestöjen ja maakuntien yhteistyöhön valmistumassa – käy kommentoimassa 2.5. mennessä Järjestöt maakunnan tukena -oppaan ensimmäinen versio on julkaistu ja on avoimesti kommentoitavana Alueuudistus.fi sivuilla. Opas on suunnattu maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta ja toimeenpanosta vastaaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä järjestötoimijoille. Lue lisää…