Aluepalvelu


Lohjan toinen kävelykatukokeilu järjestetään ajalla 11.8. – 26.8. Lohjan keskustassa Kävelykatukokeilu järjestetään Paikkarinkadun ja Laurinkadun välisellä Linnaistenkadun alueella sekä viereisellä nk. ”vanhalla Shellin tontilla”. Aluetta on laajennettu Torikadulle, jonka kautta syntyy yhteys Kauppakadulle ja tätä kautta torille. Yksisuuntaisen Torikadun toinen Lue lisää…


  Tukea yksintulleiden kotoutumiseen!  ”Olen turvassa, mutta yksin.” Suomesta haki turvapaikkaa vuonna 2015 yli kolme tuhatta alaikäistä yksin, ilman huoltajaa. Nyt suuri osa heistä on saanut oleskeluluvan. Valtaosa nuorista oli tullessaan 15-16 –vuotiaita, eniten nuoria pakeni Afganistanista ja lähes kaikki Lue lisää…


THL:n laaja FinSote-kyselytutkimus tuottaa maakunnallista tietoa väestön hyvinvoinnista ja palvelujen käytöstä vähintään neljän vuoden välein. Tutkimuksen tämän vuoden tulokset valmistuivat toukokuussa ja ovat vapaasti saatavissa Terveytemme.fi-palvelusta. Palvelussa muun muassa näkee, mihin kysymyksiin tutkimukseen osallistuneet ovat vastanneet. Tulokset on esitetty eri Lue lisää…


Ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) valmistelu on osa Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelua. Keskiössä halutaan pitää se, jota varten työtä tehdään: pohjoispohjalainen ihminen. Hyvän elämän ja hyvinvoinnin edellytykset eivät noudata organisaatioiden hallinnollisia rajoja. Siksi hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille – kunnille, tulevalle maakunnalle, Lue lisää…


Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia. KKI-ohjelman Lue lisää…


Kuntoutusportti kokoaa nyt ensi kertaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukemat ja järjestöjen toteuttamat sopeutumisvalmennuskurssit yhteen Kuntoutusportin SOPE-tietokantaan Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on tukea valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tähän pyritään mm. antamalla tietoa sairaudesta tai vammasta ja sen Lue lisää…


Raportissa kuvataan keskeisimmät havainnot muutoksista ja trendeistä. Seurakentän keskeisimmät trendit olivat eriytyminen, moninaistuminen, ammattimaistuminen ja kustannustason nousu. Yleisesti ottaen seurojen kehitys oli kohentuneen osaamisen ja asiantuntemuksen myötä edennyt suuntaan, johon seurat ovat pyrkineetkin. Useimmiten esiintyneet ongelmat liittyivät vapaaehtoistoimijoihin, vaikka aktiivisimpien Lue lisää…


Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE haluaa eduskuntavaalien alla korostaa demokratian ja vapaan kansalaisyhteiskunnan tärkeää roolia ja herättää keskustelua niiden turvaamisesta tulevaisuudessa. KANE on asettanut seuraavalle hallituskaudelle neljä tavoitetta, joilla hallituksen tulisi edistää elinvoimaista ja autonomista kansalaistoimintaa sekä vahvistaa osallisuutta. Lue lisää


Yhteensä: 544