Aluepalvelu


Nurmeksen kaupungin hyvinvointilautakunta tarjoaa avustusta tapahtumien järjestämiseen Nurmeksessa. Haku avoinna: 6.8.-6.9.2020 Haetaan Miunpalvelut.fi-sivuston kautta sähköisesti. Palveluohjaaja tukee hakemisessa. Jaettavana on avustusmäärärahat, jotka jäivät kevään avustushaussa jakamatta. Avustus on tarkoitettu toimintaryhmien ja yksittäisten kuntalaisten toiminnan tukemiseen. Avustusta voidaan myöntää esim. erilaisten Lue lisää…


Joensuun kaupunki on valmistelemassa maaseudun markkinointisuunnitelmaa. Asukkailta, järjestöiltä ja yrityksiltä kerätään nyt vinkkejä siitä, mitä hienoa ja mahtavaa Joensuun maaseutualueilla on muille kerrottavaksi. Joensuun kaupunki tavoittelee käytännön tekemiseen johtavaa suunnitelmaa, jossa listatataan, että mitä maaseutualueilta markkinoidaan, missä kanavissa, milloin, miten Lue lisää…


Siun sote keräsi maalis-huhtikuun aikana asiakaspalautetta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista sekä vammaispalvelujen sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta ja palveluohjauksesta. Asiakaskyselyt postitettiin asiakkaille suoraan kotiin ja niihin oli mahdollista vastata myös sähköisesti ja puhelimitse. – Suunnittelimme jälleen keskustelutilaisuuksien järjestämistä asiakkaille heti tulosten valmistuttua. Lue lisää…


Taloustaitohankkeen ja Takuusäätiön materiaalit on jaoteltu kohderyhmän mukaan yksilövalmennuksen, ryhmävalmennuksen, maahanmuuttajataustaisille nuorille sopiviin ja ruotsinkielisiin materiaaleihin. Materiaaleja saa vapaasti hyödyntää aluperäisessä muodossaan. Tutustu materiaaleihin Taloustaito-hankkeen sivuilla Tutustu myös Takuusäätiön sivuihin


Pohjois-Karjalan Mielenterveysomaiset – FinFami ry  järjestää ryhmätoimintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Ryhmissä on tavoitteena tarjota tietoa ja tukea osallistujille. Syksyn ryhmiin ilmoittautuminen on alkanut 1.8.2019. Omaisten ABC-ryhmä Joensuussa on tarkoitettu omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti. Sinulla on mahdollisuus saada tietoa ja Lue lisää…


Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. THL on arvioinut muutoksen vaikutuksia muun muassa toimeentulotukea saavien määrään ja tukijaksojen kestoon. Raportti arvioinnista on nyt valmistunut. Selvityksen mukaan Kelan tietopohja toimeentulotuen käytöstä on laajentunut muutoksen myötä, mikä on parantanut mahdollisuuksia kehittää Lue lisää…


Huomisen kynnyksellä 2019 -kyselytutkimus on Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n toimeksiannosta toteuttama haastattelu, jossa on selvitetty suomalaisten 55–84-vuotiaiden käsityksiä ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten ongelmista maassamme, luottamusta eläkejärjestelmään ja siihen vaikuttaviin tahoihin sekä suhtautumista eläkeläisjärjestöihin. Eläkeläisjärjestöjen toiminnan kehittämistarpeita hahmotetaan järjestöihin kohdistettujen odotusten, osallistumishalukkuuden Lue lisää…


Mikä oli sosiaali- ja terveysjärjestöjen paikka ja tehtävä rauenneessa pääministeri Juha Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksessa? Mitä asioita tulisi ottaa huomioon tulevissa uudistuksissa niin, että sosiaali- ja terveysjärjestöt voisivat toimia kansalaisten parhaaksi niin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kuin sote-palvelutuotannossa? Miten Lue lisää…


Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 890 000 suomalaista eli 16,4 prosenttia koko kotitalousväestöstä vuonna 2017, ilmenee Tilastokeskuksen uudesta, toukokuussa 2019 julkaistusta elinolotilastosta. Suurin osa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista on pienituloisia, joita oli 12,1 prosenttia väestöstä. Pienituloisuuden jälkeen tavallisinta on vajaatyöllisyys, joka Lue lisää…


Yhteensä: 251