Uutinen


Opintokeskus Siviksen toteuttama järjestöjen osaamistarvekartoitus kertoo järjestöjen osaamisesta ja koulutustarpeista. Korona-aikana vastauksissa korostuvat verkkoviestintätaidot sekä kyky vastata eteen tuleviin haasteisiin. Järjestöt ja yhdistykset tarvitsevat lisää tietoa ja taitoa sosiaalisen median mahdollisuuksiin, viestintään, ennakointi- ja tulevaisuustaitoihin, verkosto- ja yhteistyötaitoihin sekä hallitustyöskentelyyn. Lue lisää…


Vuoden 2021 aikana laadittava Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma on pohjoiskarjalaisten yhdistysten tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2021-2025 sekä Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT 2025:n toimenpideohjelma. Yhdistysohjelma laaditaan nyt kolmatta kertaa Pohjois-Karjalaan. Pohjois-Karjalassa on noin 3800 eri alojen yhdistystä. Yhdistyksillä on tärkeä rooli ihmisten hyvinvoinnin, osallisuuden Lue lisää…


Järjestöasiantuntija Laura Meriluoto Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:stä on aloittanut Järjestöjen sote-muutostuki-kokonaisuudessa, jota tehdään maakuntien ja SOSTEn yhteistyössä. Lauran työalueena on Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala. SOSTEn koordinoiman järjestöjen sote-muutostuen tavoitteena on sote-järjestöjen osaamisen kiinteä mukanaolo maakunnallisten hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluissa. Maakunnissa Lue lisää…


Kaupunki-järjestö-asiakirjan laatiminen on yksi Joensuun kaupungin hyvinvointikertomuksen- ja suunnitelman 2021-2025 tavoitteista. Tavoite nousi järjestöiltä edellisessä järjestötapaamisessa. Nyt Joensuun kaupunki kartoittaa järjestöjen mielipiteitä ja toiveita kaupunki-järjestöyhteistyöstä kyselyn avulla. Kyselyn vastauksia hyödynnetään kaupunki-järjestö-asiakirjan laatimisessa. Asiakirjan tavoitteena on tuoda kootusti esille järjestöjen ja Lue lisää…


  Joensuulaisten asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustus vuodelle 2021 on haettavana 16.4.2021 mennessä Avustusta voidaan myöntää asukas- ja kyläyhdistykselle sekä muulle asukastoimintaa harjoittavalle yhdistykselle. Hakemuslomake ja toiminta-avustuksen myöntämisperiaatteet löytyvät sivulta: www.joensuu.fi/asukas-ja-aluetoiminta Lisätiedot: Osallisuus- ja aluekoordinaattori Päivi Keronen, 050 377 5619, paivi.keronen@joensuu.fi. Lue lisää…


Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja ELY-keskus järjestävät yhteistyössä EU-rahoitusinfon tiistaina 16.3.2021 klo 13–15 (Teams). Tilaisuudessa katsauksia ohjelmakauden 2014–2020 rahoitustilanteeseen ja REACT-EU -lisärahoitukseen, uuden ohjelmakauden 2021–2027 käynnistymiseen sekä maaseuturahoituksen tilanteeseen. Lisätietoja tilaisuudesta ja ilmoittautuminen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sivuilla. Tuija Astikainen, EU-ohjelmapäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, p. Lue lisää…


Pohjois-Karjalan maakuntapäivä laajenee koko elokuulle maakunnan 300-vuotisjuhlan kunniaksi. Tapahtumatuen haku avautuu 1.3. Maakuntapäivän sapluuna on ollut selkeä kolmena edellisenä vuonna: paljon erikokoisia tapahtumia eri puolilla maakuntaa elokuun viimeisenä lauantaina. Toimivaa ei lähdetä korjaamaan – ainakaan kovin paljon – tänä vuonna, Lue lisää…


Miten kysyä kehitysvammaisen tai puhevammaisen lapsen mielipidettä? Vammaispalvelujen käsikirja esittelee työkalupakin vammaisen lapsen näkemysten selvittämiseen. Työkalupakin tarkoituksena on antaa sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille vinkkejä siitä, millaisia välineitä on olemassa asiakkaan äänen vahvistamiseksi. Työkalupakista voi olla hyötyä erityisesti silloin, kun asiakkaalla on Lue lisää…


Paikalliset järjestöt ja Joensuun kaupunki ovat aloittaneet uudenlaisen yhteistyön maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi. Järjestöt osallistuvat muun muassa uusien kuntalaisten alkuvaiheeseen kouluttamalla vapaaehtoisia ja maahanmuuttajataustaisia vertaisohjaajia, jotka opastavat uusia tulijoita omaan asuinalueeseen tutustumisessa, julkisilla kulkuvälineillä liikkumisessa ja palveluiden sekä vapaa-ajantoimintojen pariin löytämisessä. Lue lisää…


Yhteensä: 174