Uutinen


Mitenkäs se aika sinne labraan varattiin? Saisinkohan minä omaishoidon tukea, kun Pentti alkaa tarvita enemmän apua? Verenpainelääke alkaa olla lopussa, pitiköhän se resepti uusia? Näihin ja moniin muihin asiakkaidemme kysymyksiin antaa vastauksia ja neuvoo Meijän digi -hanke. Projektisuunnittelija Nina Rautiaisen Lue lisää…


Pohjoiskarjalaista järjestötyötä esittelevä video on julkaistu. Videolla järjestötyössä mukana olevat henkilöt kertovat omin sanoin siitä, mitä järjestöt heille merkitsevät ja miten järjestötyö auttaa arjessa, sosiaalisten suhteiden rakentamisessa, työllistymisessä ja vaikuttamisessa. Mukana videolla on muun muassa Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Markus Hirvonen.


Eri alojen järjestöt haluaisivat tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä yritysten kanssa. Järjestöt uskovat sisällöllisen yhteistyön kasvuun yritysten kanssa tulevina vuosina. Toiveena on myös, että yritykset hyödyntäisivät laajemmin järjestöjen osaamista ja asiantuntijuutta. Neljäsosa vastaajista suunnittelee yritysyhteistyön vahvistamista ja 28 prosenttia kertoo panostavansa Lue lisää…


Pohjois-Karjalaan avataan digituen väylä, jonka kautta maakunnan asukkaat voivat saada digitukea sähköpostilla ja jopa postikortilla.
Digituen väylän kautta saat apua digilaitteiden käytön ongelmiin ja sähköiseen asiointiin. Tarjolla on myös opastusta tietokoneiden, tablettien ja älypuhelinten peruskäyttöön ja hyviä vinkkejä digilaitteiden mahdollisuuksista. Palvelun tarjoaa Pohjois-Karjalan digituen verkosto.


Osana Joensuun kaupungin tulevan konsernistrategian valmistelua Joensuun kaupunki haluaa kerätä kaupunkilaisilta palautetta vaikuttamismahdollisuuksista ja osallisuuden kokemuksista. Kyselyn avulla halutaan kartoittaa myös kaupunkilaisten kokemuksia siitä, mikä tekee meidät ylpeäksi omasta asuinalueesta. Annettuja vastauksia käytetään myös kaupungin osallisuusohjelman luomisessa, jota valmistellaan yhdessä Lue lisää…


Pandemiatilanteen vuoksi Pohjois-Karjalan maakuntapäivän toteuttajat ovat vielä epätietoisia, voiko elokuussa järjestää tapahtumia. Tapahtumatukea haki vain 15 toimijaa määräaikaan 23.4. mennessä. Tämän vuoksi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto jatkaa tukihakemusten palautusaikaa 31.5. saakka. Samanlainen liike suoritettiin viime vuonna ja sen seurauksena hakemuksia saatiin ennätysmäärä. Lue lisää…


”Jos työttömiä halutaan mukaan palvelujen kehittämiseen, siihen pitää luoda työttömiä mukaan kutsuva ja koordinoiva rakenne. Kasvokkainen yhteiskehittäminen voi avartaa näkökulmia molemmin puolin.” Tarmo -hankkeen julkaisu nostaa esiin käytännön esimerkkejä sekä osallistujiensa ajatuksia ja näkemyksiä työllisyyden asiakasraati- ja kokemusosaajatoiminnasta. Tavoitteena on Lue lisää…


  Pohjois-Karjalan yhdistys- ja kuntakentällä on opinnollistettu noin 70 tutkinnon osaa. Mitä on opinnollistaminen? Mitä se käytännössä tarkoittaa ja tekijältään vaatii? Mitä hyötyä on opinnollistamista? Kuinka prosessi etenee? Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Tarmo -hankkeessa toteutettu video vastaa kysymyksiisi. Hanke on kehittänyt opinnollistamisen Lue lisää…


Yhdistystoimija, haluatko olla mukana kehittämässä ja viemässä yhdessä eteenpäin järjestötoimintaa Pohjois-Karjalassa? Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE hakee jäseniä kaudelle 2021-2023. JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat järjestöjä eri toimialoilta. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa. JANEen toimikaudelle Lue lisää…


Yhteensä: 196