Uutinen


Opas esittelee erilaisia arviointimenetelmiä ja sekä validoituja mittareita, joita voi hyödyntää arviointityössä. Oppaassa pohditaan myös arviointityöhön liittyviä eettisiä näkökulmia. Arviointi on yksi keskeinen osa kulttuurihyvinvointitoiminnan kehittämistyötä ja toiminnan vakiinnuttamista. Projektien ja toiminnan arvioiminen on kuitenkin usein haastavaa ja aikaa vievää, Lue lisää…


SOSTEn sote-järjestöjä esittelevällä verkkosivuilla on julkaistu artikkeleita, joista löytyy lukuisia uusia rekisteri- ja kyselyaineistoihin perustuvia dynaamisia visualisointeja järjestöistä Interaktiiviset kartat, taulukot ja tilastografiikat esittävät uudella tavalla perustietoja sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Visualisointeja voi jakaa ja käyttää omiin esityksiinsä maksutta jokainen kiinnostunut.  SOSTEssa laaditut uudet järjestövisualisoinnit kertovat muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen jakautumisesta kuntiin ja Lue lisää…


Yhteensä 24 suomalaista kansalaisjärjestöä on jättänyt kaikkien aikojen ensimmäisen yhteisen varjoraportin YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS) komitealle. Varjoraportti välittää komitealle kansalaisjärjestöjen keräämiä tietoja siitä, että monet taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet jäävät Suomessa toteutumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi puutteet sosiaaliturvan Lue lisää…


Allianssin osallisuusmenetelmiä nuorisoalalle -verkkokurssilla tutustutaan nuorten osallisuuden vahvistamiseen. Kurssilla opitaan osallisuuden merkityksistä, inspiroidutaan erilaisista menetelmistä ja tutustutaan kaikille saavutettavan toiminnan tekemiseen. Verkkokurssin tavoite on pohtia, miten osallisuutta voisi tukea omassa työssä tai toiminnassa. Kurssi sisältää tehtäviä, asiantuntijapuheenvuoroja ja konkreettisia esimerkkejä Lue lisää…


Mitä vaikuttavuustieto on ja missä tilanteissa sitä tarvitaan? Uudella, kaikille avoimella Itä-Suomen yliopiston MOOC-verkkokurssilla käydään läpi vaikuttavuustiedon avainkäsitteitä ja käyttötarkoituksia. Luotettavan tiedon merkitys korostuu päätöksenteossa päivittäin, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Mahdollisimman monella alan toimijalla onkin hyvä olla tarvittavat Lue lisää…


SOSTE on julkistanut sote-järjestöille ohjeistuksen pelihaittojen ehkäisyyn. Ohjeistuksen Rahapelihaittojen ehkäisy ja sote-järjestöt – tietoa, ohjeita ja toimintamalleja tavoitteena on lisätä jäsenjärjestöjen tietoisuutta rahapeleistä sekä niiden aiheuttamista haitoista ja ennaltaehkäisystä.


Älylaitteesta on tullut välttämätön apuväline monien asioiden hoitamiseen. Lahjoita laite -kampanja kerää tarpeettomiksi jääneitä tietokoneita lahjoitettavaksi henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta hankkia sellaista itse. Mukaan lahjoittajiksi haastetaan yrityksiä ja yksityisiä ihmisiä. Lahjoitukseen käyvät toimintakuntoiset enintään seitsemän vuotta vanhat tietokoneet. Kampanja Lue lisää…


Suomen hallitus on käsitellyt 14.-16.9.2020 budjettiriihessä vuoden 2021 valtion talousarviota. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan suunnattujen STEA-avustusten määräraha nousee 362 miljoonaan euroon. Uuden talousarvion myötä myös uusien STEA-avustuksilla rahoitettuja hankkeiden tai toimintojen avustushaku vuodelle 2021 Lue lisää…


Jelli-järjestötietopalveluun ilmoitetut Joensuussa järjestettävät tapahtumat ja koulutukset siirtyvät automaattisesti näkyville Joensuun tapahtumakalenteriin, Ilmoita siis Jellissä ja saat tapahtumasi näkyville Jellin lisäksi myös Joensuun kaupungin tapahtumakalenteriin! Vinkki! Jellin tapahtumat päivittyvät Joensuun tapahtumakalenteriin vuorokauden sisällä. Älä siis hätäile, jos tapahtumanne eivät heti Lue lisää…


Yhteensä: 102