Ilmoitus


Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate toteuttaa yhteistyössä Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston sekä Joensuun normaalikoulun kanssa maahanmuuttajataustaisten aineenopettajien pedagogisesti pätevöittävän koulutuksen vuosina 2017-2019. Koulutuksen rahoittaa OKM. Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan vuoden 2019 aikana. Pätevöittävät opinnot toteutetaan normaaliin tutkinto-opetukseen Lue lisää…


Vaikuttaako arkeesi läheisen psyykkinen sairaus tai mielenterveysongelma? Oletko huolissasi läheisesi hyvinvoinnista tai päihteiden käytöstä? Muiden samanlaisessa tilanteessa olevien tuella voit saada apua omaan jaksamiseen. Mielenterveyskuntoutujien omaisten ja läheisten on mahdollista saada vertaistukea puhelinryhmässä. Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry  järjestää erilaisia Lue lisää…


Yhteensä: 2