Takaisin edelliselle sivulle

i


Nuorisotila on turvallinen ja päihteetön toiminta-ympäristö. Nuorisotilan tarkoituksena on tarjota nuorille paikka, jossa on tarjolla myös erilaisia palveluita matalan kynnyksen periaatteella Nuorisotilan  toimintaa kehitetään nuorten ja ohjaajien yhteistyöllä. Ehdotuksia, ideoita ja toiveita nuorille suunnatuista tapahtumista ja muusta toiminnasta voi kertoa nuoriso-ohjaajalle Lue lisää…


Näyttämökerhon tarkoitus on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä sekä järjestää harrastajateatteritoimintaa paikkakunnalla. Näyttämäkerho järjestää kesäteatterinäytöksiä Ilomantsin Möhkössä.


Yhdistyksemme pyrkii edistämään ilomantsilaisten terveyttä siten, että sydän- ja verisuonisairaudet vähenevät, sairastavien hoito ja kuntoutus paranevat sekä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi lisääntyvät. Yhdistys järjestää viikoittaiset terveysliikunnat yhteistyössä Ilomantsin kansalaisopiston ja liikuntatoimen kanssa. Meillä on tukihenkilö- ja potilastoimintaa. Sydänkerhossa on Lue lisää…


Olemme Aivovammaliiton alainen jäsenjärjestö, joka toimii Itä-Suomen alueella. Pyrimme järjestämään vertaistukea ja yhteistä toimintaa aivovammaisille ja heidän omaisilleen. Tähän kuuluvat mm. vertaistukitapaamiset, liikuntaryhmät, teatterikäynnit, retkeilytapahtumat ja pikkujoulut, vain muutamia mainitaksemme. Jos olet kiinnostunut tule mukaan kokeilemaan.


Itä-Suomen alueellinen sirkuskoulu ry on perustettu kehittämään sirkustaidetta Itä-Suomen alueella.


Itä-Suomen kulttuuripolut ry edistää itäsuomalaisen kulttuuriperinnön – sekä aineellisen että aineettoman – ja luonnon arvostamista. Se haluaa tukea itäsuomalaista asumista ja edistää asukkaiden keskinäistä yhteistyötä ja viihtyvyyttä. Yhdistys järjestää tapahtumia ja keskustelu- ja luentotilaisuuksia sekä koulutusta ja opastusta. Se pyrkii Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on tukea neuromuskulaarisia tauteja sairastavia ja heidän läheistensä oikeutta tasa-arvoiseen ja monimuotoiseen elämään ja tehdä työtä heidän yhteiskunnallisten oikeuksien puolesta omalla toimialueellaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää neuromuskulaarisia tauteja sairastavien henkilöiden järjestäytymistä. Yhdistys toimii jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja tekee Lue lisää…


Yhdistys tarjoaa vertaistukea syömishäiriöön sairastuneille sekä heidän omaisilleen Itä-Suomen alueella. Yhdistyksen vertaistukiryhmiin ovat tervetulleita kaikki, joilla on omakohtaista kokemusta sairastumisesta tai läheisen sairastumisesta. Ryhmät ovat maksuttomia. Yhdistyksen koulutetut ohjaajat tarjoavat myös kaveritukitoimintaa.


Itäinen tiimi ry on yhdistys, joka toimii yhdistävänä tekijänä mielenterveysyhdistysten ja kuntoutujien kesken. Yhdistys auttaa psykiatrisessa avohoidossa olevia ja sairaalasta palaavia kuntoutumisessa, edistää yleistä mielenterveyttä ja ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä sekä tiedottaa, valistaa ja neuvoo mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Yhdistys järjestää myös opinto-, Lue lisää…