Takaisin edelliselle sivulle

i


Iljala ry on matalankynnyksen kohtauspaikka ja tekee lähimmäispalvelutyötä. Toiminnan tarkoitus on tuottaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä palveluita sekä ennaltaehkäisevää yhteisöllistä ja kaikille avointa toimintaa. Eri-ikäiset ihmiset voivat tehdä työtä ja harrastaa yhdessä.  


Toiminnan tarkoituksena on ikäihmisten pitäminen pirteänä. Yhdistys järjestää erilaista toimintaa ikäihmisille, kuten kerhot, jumpat, tanssit, retket sekä asiantuntijoiden vierailut.


Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tiedottaa hengitysterveydestä ja antaa vertaistukea. Yhdistys toimii paikallisesti järjestäen erilaisia tilaisuuksia, jakaen tietoa ja vertaistukea.


Ilomantsin Kalevalaiset Naiset ry on perustettu vuonna 1963 toimimaan kunnassamme henkisen ja aineellisen suomalaiskansallisen perinteen vaalimiseksi ja soveltamiseksi nykyaikaan. Yhdistys on Kalevalaisten Naisten Liitto ry:n jäsen.  


Ilomantsin Matkailuyhdistyksen tarkoituksena on edistää Ilomantsin alueella matkailualalla toimivien yritysten ja yhteisöjen yhteistoimintaa, lisätä alueen kansainvälistä ja kansallista vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta matkailualueena sekä valvoa alueen matkailualan yritysten ja kiinteistönomistajien yhteisiä etuja. Yhdistys järjestää kokous- ja tiedotustilaisuuksia, antaa lausuntoja ja pyrkii Lue lisää…


Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kuorolauluharrastusta sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä Ilomantsissa. Yhdistys järjestää jäsenilleen harjoituksia ja niihin liittyviä opetus-, neuvonta-ja kasvatustilaisuuksia. Huolehtii paikallisista musiikkitarpeista järjestämällä konsertteja, yleisiä musiikkitilaisuuksia ja juhlia, esiintymällä niissä ja muissa paikallisissa tilaisuuksissa Lue lisää…


Ilomantsin Museosäätiön tarkoituksena on Ilomantsin historian ja kulttuuriperinteen säilyttäminen, esille tuominen ja hyödyntäminen museaalisin keinoin. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla sille kuuluvia museokokoelmia ja muuta omaisuutta, harjoittamalla ja kehittämällä Ilomantsin kulttuuriperinteeseen liittyvää tiedonsaantia ja -välitystä sekä tutkimus-, tallennus- ja opetustyötä sekä Lue lisää…


Nuorisotila on turvallinen ja päihteetön toiminta-ympäristö. Nuorisotilan tarkoituksena on tarjota nuorille paikka, jossa on tarjolla myös erilaisia palveluita matalan kynnyksen periaatteella Nuorisotilan  toimintaa kehitetään nuorten ja ohjaajien yhteistyöllä. Ehdotuksia, ideoita ja toiveita nuorille suunnatuista tapahtumista ja muusta toiminnasta voi kertoa nuoriso-ohjaajalle Lue lisää…