Tietopaketti sateenkaarilasten ja -perheiden parissa toimiville ammattilaisille

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä nuorisotyön ammattilaiset ovat tärkeässä asemassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden edistämisessä. 

THL:n ja Setan tietopaketti tarjoaa lasten, nuorten ja perheiden parissa toimiville ammattilaisille konkreettisia työvälineitä mm. sateenkaarilasten ja -nuorten sensitiiviseen kohtaamiseen sekä heidän hyvinvointinsa ja osallisuutensa tukemiseen.

Tutustu materiaaleihin THL:n verkkosivuilla.
 
 

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala,