Järjestöjen palvelut ja toiminta Lähellä.fi-palvelusta Palvelutietovarantoon – Palvelut jatkossa helpommin kuntien ja hyvinvointialueiden verkkosivuille

Järjestöjen palvelut ja toiminta Lähellä.fi-palvelusta Palvelutietovarantoon – Palvelut jatkossa helpommin kuntien ja hyvinvointialueiden verkkosivuille

Suomessa toimii 11 000 terveys- ja sosiaalialan järjestöä. Lisäksi liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan järjestöt järjestävät ihmisten hyvinvointia tukevia palveluita ja toimintaa. Järjestöjen tarjonta täydentää hyvinvointialueiden ja kuntien tarjontaa. Esimerkiksi moni vanhus saa järjestöiltä apua, joka torjuu yksinäisyyttä ja tukee omatoimista asumista kotona.Tieto järjestöistä ja niiden tarjonnasta on tällä hetkellä hajallaan.

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) ja Lähellä.fi palvelua kehittävä Lähellä.fi-verkosto ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on saada järjestötieto kerättyä Suomi.fi-palvelutietovarantoon (PTV), josta tiedot voidaan noutaa esimerkiksi hyvinvointialueiden verkkopalveluihin. Näin kansalaiset ja heidän palveluohjauksestaan vastaavat viranomaiset löytäisivät järjestöjen tarjonnan helposti ja kattavasti.

Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää Palvelutietovarantoa, jonne viranomaiset, yritykset ja yhteisöt kuvaavat palvelunsa. Osa järjestöistä voi kuvata tiedot suoraan sinne. Moni pienempi järjestö, joka järjestää vaikuttavaa mutta lyhytkestoista toimintaa, kaipaa kevyempää ratkaisua tietojen syöttämiseen ja hallinnointiin. Lähellä.fi-verkkopalvelu sopii erinomaisesti tähän tarkoitukseen”, sanoo Lähellä.fi -verkoston jäsen, kehityspäällikkö Jussi Sorsimo HyTe ry:stä.

Yhteistyön myötä järjestöjen palvelutiedot saadaan laajemmin käyttöön. Palvelutietovarannosta esimerkiksi Suomi.fi-verkkopalvelu, Omaperhe.fi tai mikä tahansa muu palvelu voi hakea kattavat tiedot järjestöjen tarjonnasta”, sanoo PTV:n palvelun omistaja Terhi Tuokkola Digi- ja väestötietovirastosta.

Digi- ja väestötietoviraston ja Lähellä.fi-verkoston yhteistyö on käynnistynyt muutostarpeiden kartoituksella loppuvuodesta 2022. Tavoitteena on saada aikaan tekninen integraatio, jonka myötä lähellä.fi-verkkopalveluun syötetyt tiedot siirtyvät rajapinnan kautta suoraan Palvelutietovarantoon. Sieltä toimijat voivat hakea tietoja rajapinnan kautta omiin palveluihinsa. Integraation toteutusaikataulu tarkentuu alkuvuodesta 2023. Suunniteltu integraatio on yhdensuuntainen, eli tiedot eivät kulje PTV:stä Lähellä.fi:hin.

Kun integraatio on toteutettu, järjestöt voivat valita, syöttävätkö tietonsa PTV:hen Lähellä.fi:n vai PTV:n käyttöliittymän kautta. Suositeltavaa kuitenkin olisi, että suuremmat järjestöt, joilla on resursseja kuvata palvelut kattavammin, kuvaisivat ne PTV:hen ja muut järjestöt Lähellä.fi:hin.

Lähellä.fi -palvelu korvaa Jelli-järjestötietopalvelun tammikuun 2023 loppuun mennessä.


Lisätietoa:

Lähellä.fi -verkoston alueellisten toimijat
Yhteystiedot

Terhi Tuokkola
Kehityspäällikkö, PTV:n palvelun omistaja
Digi- ja väestötietovirasto
puh. +358 295 535 097
sähköposti: terhi.tuokkola@dvv.fi

Uutinen HYTE ry:n verkkosivuilla


Mikä lähellä.fi?

Lähellä.fi on valtakunnallinen järjestötietopalvelu, josta kansalaiset löytävät tietoa järjestöistä ja niiden tarjoamista palveluista. Palvelun toteutuksesta vastaa 15 alueellista järjestötoimijaa.  Palvelussa ilmoittaminen on järjestöille maksutonta.

Tutustu palveluun ja ilmoita yhdistyksenne tiedot mukaan: lähellä.fiMikä on Palvelutietovaranto?

Suomi.fi-palvelutietovaranto on palvelu, johon julkishallinnon organisaatiot, järjestöt ja yritykset kuvaavat palvelunsa ja niiden asiointikanavat. Tiedot ovat avoimen rajapinnan kautta vapaasti kenen tahansa hyödynnettävissä. Palvelun tuottaa Digi- ja väestötietovirasto ja sen käyttö on maksutonta.

Lisätietoja Palvelutietovarannosta Palveluhallinta-sivustolla