Valtiovarainministeriön kysely – Lapset ja nuoret haluavat panostuksia harrastuksiin, kouluun ja terveyteen

 
Valtiovarainministeriö kysyi lapsilta ja nuorilta mielipiteitä julkisten varojen käytöstä. Lapset ja nuoret tekivät konkreettisia ehdotuksia siitä, mihin valtio, hyvinvointialueet ja kunnat voisivat kohdentaa julkisia varoja. Valtiovarainministeriön ja kansallisen lapsistrategian kyselyyn tuli lähes 7 000 vastausta.

Monet ehdotukset nousevat heidän arkisesta elinympäristöstään. Jos kyselyyn vastanneet saisivat päättää, julkisia varoja ohjattaisiin nykyistä enemmän vapaa-aikaan ja harrastuksiin, kouluun ja oppimiseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin.

Vastauksissa ehdotettiin yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastuksiin perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta ja lapsille sekä nuorille suunnattuja vapaa-ajanviettopaikkoja, joissa voisi tavata muita samanikäisiä. Kouluihin kohdistuvissa vastauksissa korostuivat toiveet muun muassa monipuolisemmasta kouluruuasta, oppilaiden tukemisesta ja oppimateriaaleihin panostamisesta.

Mielenterveyteen panostaminen painottui vahvasti vastauksissa. Kun vastaajia pyydettiin kertomaan yksi lapsiin ja nuoriin liittyvä asia, johon julkisia varoja käytettäisiin enemmän, lähes joka kymmenes kysymykseen vastannut mainitsi mielenterveyden. Vastaajat ehdottivat, että mielenterveyden ennaltaehkäisyyn panostettaisiin, apua olisi enemmän tarjolla ja jonotusaikoja lyhennettäisiin.

Kyselyssä pyydettiin myös antamaan neuvoja valtiovarainministerille. Lapset ja nuoret painottivat järkevää, huolellista ja tasapuolista rahankäyttöä. Heidän mielestään julkisia varoja ei pidä tuhlata, vaan niitä pitää käyttää harkiten.

Tutustu kyselyn tuloksiin VM:n verkkosivuilla.

 

 

Asiasanat

hyvinvointi, lapset, lapset, nuoret, nuoret, nuoruus, osallisuus,