Kulttuuriharrastamisen koetut vaikutukset -selvitys ja mittaristo julkaistu

 
Jokainen kulttuurin harrastaja tunnistaa harrastamisensa upeat vaikutukset, mutta niiden todentamiseen ei ole ollut työkalua.

Sivistysliitto Kansalaisfoorumi kutsui yhteiseen kehittämistyöhön jäsenjärjestöjään. Työn tavoitteena oli selvittää kulttuuriharrastamisen kokonaisvaltaisia vaikutuksia harrastajien elämään ja luoda jaettu mittaristo vaikutusten näkyväksi tekemiseen.

Selvityksen tulokset

Mittaristoa hyödyntäen toteutettiin laaja selvitys: keväällä 2022 saatiin vastauksia yli 1 300 eri-ikäiseltä kulttuurin harrastajalta ympäri Suomen. Vastaajat edustivat useita taidealoja: sirkus, teatteri, musiikki, tanssi ja kuvataide. Selvityksen tuloksista käy ilmi, että kulttuurin harrastamisella koetaan olevan merkittäviä vaikutuksia harrastajien elämään kaikilla tarkastelluilla osa-alueilla.

Vastauksissa korostuvat erityisesti kulttuuriharrastuksen positiiviset sosiaaliset vaikutukset. Moni vastaaja kertoo läheisen harrastusyhteisön olevan tärkein syy harrastaa. Oppiminenkin koetaan mielekkääksi silloin, kun ympärillä oleva ryhmä on turvallinen ja ilmapiiri salliva. Myös psykologisiin vaikutuksiin liittyvissä avovastauksissa moni kuvaa, kuinka juuri harrastusryhmän sosiaaliset suhteet ja yhdessä muiden kanssa harrastaminen vaikuttavat mielen hyvinvointiin.

Kooste Kulttuuriharrastamisen koetut vaikutukset -selvityksestä (pdf-tiedosto)

Kulttuuriharrastamisen koetut vaikutukset -mittaristo

Loimme vuosien 2021–2022 aikana täysin uuden mittariston mittaamaan kulttuurin harrastamiseen liittyviä koettuja vaikutuksia. Vaikutukset ja niitä mittaavat väittämät on jaettu viiteen eri osa-alueeseen: fyysiset vaikutukset, psykologiset vaikutukset, oppimiseen liittyvät vaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä yhteisöön liittyvät vaikutukset. Mittaristoa testattiin pilottikokeilussa syksyllä 2021 ja varsinainen kysely toteutettiin toukokuussa 2022.

Kulttuuriharrastamisen koetut vaikutukset -mittaristo (pdf-tiedosto)

Mittaristo on kaikkien käytettävissä ja toivommekin, että mahdollisimman moni kulttuuriharrastustoimija ottaisi nämä mittarit käyttöön.

Tiedote ja lisätietoa selvityksestä ja mittarista Kansalaisfoorumin verkkosivuilla
 
 

Asiasanat

kulttuuri, hyvinvointi,