Nuorten elinolot -vuosikirja 2022: Korona-ajan poikkeukselliset rajoitukset koettelivat nuoria – yksinäisyys lisääntyi ja osallisuus heikkeni

 
Korona-aikana nuorten yksinäisyys lisääntyi sekä osallisuus ja psyykkinen hyvinvointi heikentyivät.

Osallisuus heikentyi erityisesti taloudellisen tilanteensa tai terveytensä erittäin heikoksi kokeneilla sekä sukupuolivähemmistöön kuuluvilla nuorilla. Korona-aika supisti nuorten osallistumisen, elämän hallittavuuden, merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia.

Yksinäisyyden kokemukset lisääntyivät korona-aikana erityisesti korkeakouluopinnot vasta aloittaneilla. Nuoret naisopiskelijat kokivat yksinäisyyttä miehiä useammin. Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten yksinäisyyden kokemukset lisääntyivät.

Tiedot selviävät Nuorten elinolot -vuosikirjasta 2022, joka kokoaa monitieteisesti tutkimustietoa lasten ja nuorten korona-ajan kokemuksista ja vaikutuksista.

Lue lisää THL:n verkkosivuilta.
 
 

Asiasanat

hyvinvointi, nuoret, nuoruus, yksinäisyys, korona, osallisuus,