Järjestöjen sote-muutostuen ajankohtaiset terveiset

Järjestöjen sote-muutostuen ajankohtaiset terveiset

Sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy pian hyvinvointialueille, ja järjestöjen kannalta uudistuksessa ajankohtaisia asioita ovat mm. järjestöavustusten periaatteet ja budjetointi, hyvinvointialueen ja järjestöjen yhteistyön tavat sekä hyvinvointialueiden strategiat.

Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa Järjestöjen sote-muutostuen järjestöasiantuntijana toimii Laura Meriluoto.

Yhteystiedot:
Laura Meriluoto, järjestöasiantuntija,
Järjestöjen sote-muutostuki
puh. 050 3300 286
laura.meriluoto@pssotu.fi


Alla joitakin esimerkkejä järjestöjä koskevien asioiden etenemisestä tällä alueella sekä hankepäällikkö Anita Hahl-Weckströmin terveiset järjestötoimijoille.

 • Järjestöjen avustamisen periaatteista on jokaisella näistä hyvinvointialueista olemassa vähintään pitkälle viety luonnos. Tässä esimerkkinä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen avustamisen periaatteet ja avustuksen hakuohjeet: https://www.siunsote.fi/jarjestoavustukset
  Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen toiminta-avustusten haku aukeaa 15.12. Miun palvelut -järjestelmässä.
 • Järjestöjen ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä edistämään ollaan alueella ottamassa käyttöön erilaisia toimielimiä, joita on kirjattu hyvinvointialueiden hallintosääntöihin. Pohjois-Savossa järjestöneuvosto on yksi hyvinvointialueen vapaaehtoisista vaikuttamiselimistä, Etelä-Savoon tulee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajien ja järjestöyhteistyön foorumi ja Keski-Suomessa hallintosääntöön lisättiin juuri kirjaus Järjestöjen ja seurakuntien vaikuttamistoimielimestä. Esimerkiksi Pohjois-Savon järjestöneuvoston roolista hyvinvointialueen rakenteessa voit lukea hallintosäännön sivulta 18: https://www.pshva.fi/media/hva_hallintosaanto_avalt19092022.pdf
 • Hyvinvointialuestrategiat etenevät alueella hieman eri tahdissa, ja palvelustrategioiden hyväksymiset tapahtunevat ensi vuoden kevätpuolella.
  – Keski-Suomen hyvinvointialuestrategian ensimmäinen versio hyväksyttiin kesäkuussa. Siinä järjestöt tunnistetaan keskeisiksi alueellisiksi kumppaneiksi: https://hyvaks.fi/strategia.
  – Etelä-Savossa palvelustrategiaa on luonnosteltu ylätasolla viime vuonna: https://etela-savo.fi/etela-savon-hyvinvointialue/palvelustrategia/.
  – Pohjois-Karjalassa hyvinvointialueen strategia löytyy täältä: https://www.siunsote.fi/documents/393252/0/PKHVA_hyvinvointialuestrategia_20221011.pdf/e99e62a0-55f2-6ee9-617f-9e6bbb39da8e.

Lisää tietoa Järjestöjen sote-muutostuesta sekä aiheeseen liittyviä materiaalejamme löydät Innokylästä: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/jarjestojen-sote-muutostuki-jarjestot-ihmisen-tukena-sote-suomessa


Järjestöjen sote-muutostuen hankepäällikön Anita Hahl-Weckströmin terveiset:

Hyvinvointialueiden valmistelussa eletään parhaillaan kiireisiä aikoja, sillä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle vuodenvaihteessa. Tuleva muutos näkyy myös järjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Järjestöavustamisen malleja ja periaatteita on valmisteltu yhdessä, ja osalla alueista päätöksiä on jo tehty ja lopuilla niitä tehdään vuodenvaihteen lähestyessä.

Toimintaedellytysten lisäksi tärkeimmät vaikuttamisen teemat ovat olleet järjestöjen huomioiminen hyvinvointialueiden hallinnollisia rakenteita ja strategioita koskevissa asiakirjoissa. Hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöllistä kehittämistä on edistetty tekemällä entistä tiiviimpää yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) eri ohjelmien vastuuhenkilöiden kanssa.

Järjestöjen sote-muutostuki on syksyllä välittänyt ajankohtaista tietoa järjestöille tärkeistä teemoista kokoamalla yhteen hyvinvointialuekohtaisia tietoja ja viestimällä tiedoista. Tiedot avustuksista, hyvinvointialueiden strategioista ja järjestöille tärkeistä hallintorakenteista ovat kiinnostaneet laajalti.
Asiat eivät tapahdu itsestään – tarvitaan yhteistä vaikuttamista ja näkyvyyttä

Tilannekuvatiedon kokoamisen lisäksi muutostuen syksyä ovat värittäneet runsaasti osallistujia kerännyt hyvinvointialuevaikuttamisen webinaari sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa järjestetyt Vaikuttavia kohtaamisia -sarjan osallisuusteemaiset keskustelut.  Syyskuussa muutostuki osallistui Kuntamarkkinoille, jossa tavoitimme päättäjiä eri puolilta Suomea ja jaoimme heille vinkkilistaa hyvän järjestöyhteistyön varmistamiseksi.

Tapahtumien lisäksi Järjestöjen sote-muutostuki on pitänyt alustuksia esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhdyspintavalmistelun kokouksissa, Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Kotoutumisen kumppanuusohjelman verkostotilaisuudessa ja Kuntaliiton järjestöyhteistyön kehittämispäivässä. Lisäksi puheenvuoroja on pidetty SOSTEn verkostojen ja jäsenliittojen tilaisuuksissa.

Muutostuen tiimin kokoonpano muuttui marraskuussa, kun tiimissä aloitti uusi järjestöasiantuntija Milla Kajanne. Hänen työskentelyalueitaan ovat Helsinki, Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa.

Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy pian hyvinvointialueille, mutta tehtävää on vielä paljon. Tärkeää on varmistaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudelle tulee alueilla olemaan resursseja ja saadaan luotua neuvottelujen ja yhteistyön malleja. Hyvän lisän tähän kokonaisuuteen tuo Suomen kestävän kasvun ohjelman osaprojekti monialaisesta HYTE-palvelukonseptista.

Vaikka sote-uudistuksesta tulee pian totta, palvelujen kehittämistyö hyvinvointialueilla jatkuu vuodenvaihteen jälkeenkin. Se tarkoittaa, että järjestöillä on vielä aikaa päästä mukaan palvelujen kehittämistyöhön.

Anita Hahl-Weckström
Hankepäällikkö, Järjestöjen sote-muutostuki
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
p. 044 770 0491 | @HahlWeckstrom
anita.hahl-weckstrom@soste.fi

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala, sote, sosiaali- ja terveys,