Pienessä yhteisökodissa, jossa laulu ja nauru raikaa” – Siun Soten ikääntyvien asumisen kehittämisen kyselyn tuloksia

 
Siun soten ja ympäristöministeriön Ilo asua – ikääntyvien asumisen kehittämishankkeessa selvitettiin elokuussa 2022  asukaskyselyllä ikääntyvien ja heidän läheistensä ajatuksia siitä, millainen asuminen palvelee parhaiten heidän jokapäiväistä elämäänsä nyt ja tulevaisuudessa.

Ikääntyvien turvallisuuden tarve oli ensisijalla heidän asumisen kehittämisensä suhteen. Vastausten perusteella turvaa toi luottamus siihen, että palvelut ovat saatavilla ja lähellä. Palveluilla tarkoitettiin terveyspalveluja, kauppaa, ja apteekkia sekä mahdollisia kyytipalveluita. Turvallisuuden tunnetta vahvisti myös asunnon esteettömyys eli se, että asunnossa oli helppo liikkua ja toimia arjen askareissa. Haasteita toivat puolestaan portaat, hissittömyys ja tietyt kodinhoitoaskareet, kuten pihan hoito ja lämmitys.

Asumisneuvonnalle koettiin olevan joissain määrin tarvetta, ja palvelupisteitä kaivattiin erityisesti pienemmille paikkakunnille. Noin puolelle vastaajista lisäkustannukset eivät olleet este, kun taas noin puolet koki kustannukset esteenä asumisensa kehittämiselle. Kodikkuus, tuttuus ja viihtyisyys olivat asumisen toivottuja elementtejä.

Yksinäisyys ja kulkuyhteydet huolestuttivat, ja omaishoitajia toivottiin tuettavan. Harrastusmahdollisuudet nähtiin tärkeänä toimintakyvyn ylläpitämisessä, ja pariskunnille sopivia asumismuotoja toivottiin.

Kyselyn tuottamaa tietoa hyödynnetään Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kotona asumista tukevien toimenpiteiden suunnittelussa. Suunnitelman pohjana ovat hankeen asiantuntijaryhmien yhteensovitetut ehdotukset yhdistettynä asukaskyselyn tuloksiin.

Lue lisää kyselyn tuloksista Siun Soten verkkosivuilta.

Asiasanat

hyvinvointi, ikäihmiset, vanhukset, ikääntyvät, asuminen,