Kuntaliiton kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä kartoittava kysely: Yhteistyön suunnitelmallisuudessa ja tilannekuvan hyödyntämisessä kehitettävää

 
Kuntaliiton tekemän kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä kartoittavan tilannekuvakyselyn mukaan selvä enemmistö eli lähes kaksi kolmasosaa kunnista ja niiden toimialoista on mukana kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyöhön liittyvässä yhdyspintavalmistelussa.

Yhdyspintavalmistelussa on vastanneiden mukaan vielä paljon kehitettävää. Erityisesti yhteistyön suunnitelmallisuus sekä yhteisen tietopohjan ja tilannekuvan hyödyntäminen koettiin toteutuvan tällä hetkellä huonosti. Vastausten perusteella työnjakoa monissa yhdyspintaosa-alueissa ei koeta vielä riittävän selkeänä. Työnjaon epäselvyyksiä nähtiin erityisesti kotoutumisen edistämisessä, asumiseen liittyvissä kysymyksissä ja työllisyyden hoidossa. Työnjako nähtiin selkeimmäksi sivistys- ja sote-palveluiden välisessä yhteistyössä sekä ympäristöterveydenhuollossa.

Kyselyssä selvitettiin myös näkemyksiä uudistuksen vaikutuksista yhdyspinnoilla toteutettaviin tehtäviin ja palveluihin. Yleisin näkemys oli, että uudistus ei paranna, mutta toisaalta ei myöskään heikennä tehtävien hoitamisen edellytyksiä kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspinnoilla.

Kyselyn yhteydessä nousi esille myös paljon positiivista palautetta. Vastauksissa korostettiin kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöhalua, vuorovaikutuksen toteutumista ja valmistelun moniammatillisuutta. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää myös yhdyspintoja koskevan kansallisen tuen suunnittelussa.

Lue lisää tuloksista Kuntaliiton verkkosivuilta.

 

 

 

Asiasanat

hyvinvointi, kunnat, hyvinvointialue,