Tuore Sitran kyselytutkimus: Demokraattiset osallistumismahdolli­suudet Suomessa

Demokraattiset osallistumismahdollisuudet Suomessa -kyselytutkimus kertoo, miten suomalaiset ja Suomessa asuvat 15–79-vuotiaat tällä hetkellä osallistuvat päätöksentekoon, millaisiksi nykyiset osallistumismahdollisuudet koetaan ja miten kansalaiset haluavat tulevaisuudessa osallistua päätöksentekoon eri hallinnon tasoilla.

Tutkimuksen toinen tavoite oli selvittää, millainen on kuntien ja hyvinvointialueiden relevanttien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden halu ja kyky demokraattisen osallistumisen mahdollistamiseen ja laajentamiseen Suomessa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että noin kolmasosa kansalaisista ei osallistu juuri koskaan päätöksentekoon vaikuttamiseen, ja yli puolet suomalaisista ajattelee päättäjien edistävän omia tarkoitusperiään äänestäjien tahdosta välittämättä. Politiikan puhetavat etäännyttävät kansalaisia päätöksenteosta, ja vain joka kuudes kokee vaikuttamistoimintaan osallistumisen helpoksi. Päätöksenteon läpinäkyvyyteen luotetaan suunnilleen saman verran kuin ystävän some-päivitykseen.

Päättäjät ja viranhaltijat taas eivät luota kansalaisten kykyyn käydä keskustelua mutkikkaista asioista. Myös päättäjien ja kansalaisten käsitykset siitä, millaiset osallistumistavat houkuttelevat, eroavat toisistaan.

Lue lisää Sitran verkkosivuilta.

 

Asiasanat

hyvinvointi, osallisuus, vaikuttaminen,