A-klinikkasäätiön Tietopuusta tietoa päihde- ja mielenterveystyön tueksi

 
A-klinikkasäätiön Tietopuu-sivusto tarjoaa ajankohtais- ja tutkimustietoa päihde-, mielenterveys- ja riippuvuustyön kehittämiseen ja tutkimustoimintaan.

Sisältö painottuu tällä hetkellä päihdetyöhön. Sivustolla julkaistaan A-klinikkasäätiön piirissä tehtyä tutkimusta, kootaan päihdetyön näkökulmasta keskeisiä tietolähteitä ja tukimateriaaleja sekä viestitään alan ajankohtaisista aiheista.

Tutustu Tietopuu-verkkosivustoon.
 
 

Asiasanat

sosiaaliala, päihteet, päihteettömyys, mielenterveys,