SOSTElta uusi julkaisu muutoksentekijöille


Artikkelikokoelma tarjoaa kattauksen monipuolista asiantuntijuutta edustavien kirjoittajien näkökulmia lähestyä kompleksista maailmaa, jossa systeemisen muutoksen aikaansaaminen, ilmiölähtöinen lähestymistapa ja yhteiskehittäminen ovat avaimia vaikuttaa yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Artikkeleissa tarkastellaan muun muassa vaikuttavuutta, strategiaa, johtamista, verkostoja, käyttäytymisen muutosta, ja järjestöjen roolia osana yhteiskunnallista muutosta. Julkaisun tarkoituksena on johdatella lukijat muutoksen matkalle ja innostaa erityisesti järjestötoimijoita tarkastelemaan omaa toimintaa osana yhteiskunnallista muutosta ja näin rakentamaan tulevaisuutta, joka muodostuu hyvän ja kestävän elämän edellytyksistä.

Tutustu julkaisuun SOSTEn verkkosivuilla.