Alli Paasikiven säätiön apurahat kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin haettavana 21.9-5.10.2022

 
Alli Paasikiven säätiö jakaa vuosittain apurahoja sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin että tutkimukseen, jotka edistävät säätiön tarkoitusta perheiden sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi.

Kulttuuri- ja kehittämishankkeiden haku tapahtuu syksyllä. Tutkimusapurahat jaetaan alkuvuodesta. Seuraava hakuaika kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin on 21.9-5.10.2022.

Kulttuuriapuraha  on pienimuotoisille, vuoden kuluessa toteutettaville, kulttuurihankkeille tarkoitettu apuraha. Kulttuuriapurahaa myönnettäessä katsotaan eduksi verkostoituminen ja yhteistyö usean toimijan kanssa. Kulttuurihankkeen apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja yhteisöt. Apurahan suuruus on enintään 4 000 euroa.


Kehittämisapuraha
on yhteisöille myönnettävä apuraha, jonka tarkoitus on mahdollistaa uuden toimintamallin kehittäminen tai kokeilu sekä tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön. Hankkeet on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä. Hankkeet voivat olla esim. sellaisia, joissa pilotoidaan lapsia, nuoria ja perheitä tukevan toiminnan seurantaan tai tunnistamiseen tarkoitettuja lomakkeita tai mittareita

Alli Paasikiven säätiön verkkosivut

Asiasanat

apurahat, säätiöt, hyvinvointi, sosiaaliala, lapset, perheet,