Kysely: Hyvinvointialueiden palveluja kehittävät järjestöt toiveikkaita, että ne voivat vaikuttaa uudistuviin sote-palveluihin


Yli puolet hyvinvointialueiden palvelujen kehittämisessä mukana olevista järjestöistä katsoo, että niiden mahdollisuudet vaikuttaa palvelujen kehittämiseen kohentuvat ainakin jonkin verran sote-uudistuksen myötä.

Tämä käy ilmi Järjestöjen sote-muutostuen touko-kesäkuussa 2022 tekemästä tilannekuvakyselystä, jossa selvitettiin hyvinvointialueiden palvelujen kehittämisessä mukana olevien järjestöjen näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyöstä.

Kyselyn vastaajat näkivät sekä käynnissä olevassa sote-palvelujen kehittämistyössä että tulevaisuudessa myönteisiä merkkejä. Järjestöjen näkemyksiä on toistaiseksi huomioitu melko hyvin, ja lähes puolet kyselyn vastaajista odottaa, että sote-uudistus parantaa järjestöjen mahdollisuuksia edistää kohderyhmiensä hyvinvointia ja terveyttä.

Järjestöjen sote-muutostuen tilannekuvakyselyn tulokset olivat kokonaisuudessaan varovaisen myönteiset, mutta kysely toi selvästi esiin myös varauksia.

Lue lisää kyselyn tuloksista SOSTEn verkkosivuilla.

 

 

 

 

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala, sosiaali- ja terveys, terveys, sairastaminen,