Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku auki 9.9.2022 asti

Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku on auki 9.9.2022 asti. Haku on osa EU:n uutta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmakautta. Haku kohdistuu toimintalinjan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitteeseen 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen. Hakemukset tehdään EURA 2021-järjestelmässä.

Pohjois-Karjalan kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hakuun pääset tästä.
Rahoitusta voivat hakea yhdistysten lisäksi mm. kunnat ja oppilaitokset. Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon ELY-keskus.

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen painopisteinä ovat

  • Vahvistetaan kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä osana osallisuutta, työllistymistä ja osaamisen kehittämistä, huomioiden erityisesti nuorten tarpeet
  • Tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille sekä torjutaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä
  • Lisätään yksinäisten ja riippuvuus- tai työ- ja toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia mm. yhteisöllisin ja kuntouttavin toimenpitein
  • Edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palveluiden ja yhteiskuntaan kiinnittymisen parantamiseksi
  • Osallistetaan asukkaat mukaan kehittämiseen ja edistetään paikallisen tason kehittämistoimintaa
  • Kehitetään helposti saavutettavia, monipuolisia, arkiympäristöihin tuotavia palveluita.

Yhdistyskohtaista neuvontaa ja tukea hankkeiden suunnitteluun ja hakemiseen Pohjois-Karjalan alueella saat Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen KANTO – Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähankkeesta. KANTO-hankkeessa tuetaan Pohjois-Karjalan maakunnan yhdistyksiä edistämään kehittämisideoitaan ja toimimaan rakennerahasto-ohjelmassa. Lisätietoa KANTO-hankkeesta: www.pksotu.fi/kanto/

Asiasanat

ESR-rahoitus,