Laaja tutkimus suomalaisten kulttuuriasenteista on julkaistu

 
Suomen Kulttuurirahaston teettämästä kyselytutkimuksesta selviää, että yhä useampi pitää kulttuurilaitosten tarjontaa itselleen ja hyvinvoinnilleen tärkeänä.

Tulokset kertovat, että kulttuuri kiinnostaa kaikenlaisia suomalaisia ikään, asuinpaikkaan ja tuloluokkaan katsomatta. Aktiivisia kulttuurin kuluttajia löytyy kaikista Suomen kolkista ja yhteiskuntaluokista. Sosiodemografiset tekijät näkyvät tuloksissa vain lievinä aste-eroina, ja vuonna 2013 tehtyyn kyselyyn verrattuna kaikki erot ovat pienentyneet.

Lisätietoa tutkimuksen tuloksista Suomen Kulttuurirahaston verkkosivuilla.

 

 

 

 

 

Asiasanat

kulttuuri,