Miten mitata ihmisten hyvinvointia ja ohjata siihen vaikuttavaa päätöksentekoa? – Hyvinvointitalouden tulevaisuutta ennakoiva selvitys

Demos Helsingin, SOSTEn ja THL:n yhteistyönä luotu katsaus luotaa kansainvälisiä esimerkkejä, hahmottelee kansallisia indikaattoreita ja ehdottaa etenemispolkuja. Selvityksessä visioidaan neljä erilaista ohjausmallia hyvinvointitalouden edistämiseen.

Selvityksen laaja kansallisen tason tarkastelu toi esille hyvinvointitalouden erilaisia kansallisia tulkintoja ja taustalla vaikuttavia syitä hyvinvointitalouden kansallisten mallien erilaisille ohjauksen ja hallinnan muodoille.

Suomessa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan järjestöt määrittelevät hyvinvointitalouden yhteiskunnan alueeksi, jossa toiminnan päämäärä on ihmisten hyvinvoinnin tukeminen ja hyvän elämän edellytysten vahvistaminen sekä turvaaminen. Siten sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat keskeisiä hyvinvointi-investoijia ja hyvinvointitalouden rakentajia.

Tutustu selvitykseen SOSTEn verkkosivuilla.

 

 

Asiasanat

hyvinvointi, hyvinvointitalous,