Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä koordinaatiohankehaku auki 15.6.-15.9.


Koordinaatiohankkeita haetaan kahteen teeman alla toimivaan osa-alueeseen:

1. Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio (STM rahoitus kokonaisuudessaan 5 milj. €)
2. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhdenvertaisuus, osallisuus ja tasa-arvo (OKM rahoitus kokonaisuudessaan 3,6 milj. €)

Molemmat osatoteutukset (STM ja OKM) työskentelevät kiinteässä yhteistyössä, suunnitellen toimintaa yhdessä sekä levittäen parhaita toimintamalleja sektorirajat ylittäen.

Koordinaatiohankehaun osalta järjestetään hakuinfo MS Teamsin kautta 1.9.22 klo 13-14.30. Hakuinfossa käydään läpi hankehaun keskeiset sisällöt ja osallistujien on mahdollista esittää kysymyksiä hakuun liittyen.

Lisätietoa rakennerahastot.fi-sivustolla.

 

 

 

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala,