Oikeusministeriön selvitys antaa suosituksia vihapuheen ja häirinnän torjumiseksi


Jotta vähemmistöryhmien kokemaan häirintää ja vihapuhetta voidaan torjua ja ehkäistä tehokkaammin, tarvitaan lisää viestintää, tietoutta ja tukipalveluita.

Tämä käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön teettämästä selvityksestä. Se on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle selvitykselle.

Selvityksen tarkoituksena on tehdä näkyväksi eri vähemmistöryhmien kokemaa vihapuhetta ja häirintää yhteiskunnassa sekä tuottaa seuranta- ja vertailutietoa vihapuheen ja häirinnän vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin.

Selvityksen mukaan yhä useampi vihapuhetta tai häirintää kokenut vähemmistöryhmän edustaja koki sen vaikuttaneen yleiseen turvallisuuden tunteeseensa.

Selvityksessä annetaan suosituksia  myös häirintään ja vihapuheeseen puuttumiseksi ja ennaltaehkäisyksi.

Tutustu selvitykseen Oikeusministeriön verkkosivuilla.

 

 

 

Asiasanat

vihapuhe, vähemmistöt, häirintä, sosiaaliala,