Lausuntopyyntö sidosryhmille Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategian luonnoksesta

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus pyytää alueen sidosryhmiltä, kuten järjestöiltä,  kirjallista lausuntoa hyvinvointialuestrategian ensimmäisestä luonnoksesta. Linkki hyvinvointialuestrategian luonnokseen

Vastausaika: 23.6.-15.8.2022

Lausunnon voi antaa Webropolin kautta tästä linkistä tai lähettämällä lausunnon Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.hyvinvointialue@siunsote.fi. Lausunnossa tulee mainita asianumero 299/2022.

Lisätietoja antaa muutosjohtaja Elina Felin, etunimi.sukunimi@siunsote.fi

Asiasanat

lausunto, vaikuttaminen, hyvinvointialue, järjestösoteyhteistyö, sote-palvelut, hyvinvointi,