Kuntoutussäätiön selvitys: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen arvioinnin ja seurannan kehitys vuosina 1995–2022

Kuntoutussäätiön toteuttama selvitys Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) rahoitusta saavien järjestöjen arviointivalmiuksista sekä RAY:n ja STEA:n seurannan kehityksestä valmistui kesäkuussa 2022.

RAY:n ja STEA:n tuloksellisuuden seurannan tarkastelu osoittaa kriteerien ja vaatimusten tiukentuneen. Muutokset rahoittajan tuloksellisuuden seurannassa ovat lisänneet arviointiosaamisen tarvetta avustusta saavissa järjestöissä.

Selvityksen järjestökyselyn mukaan noin puolet vastaajista kokee viimeisimmän STEA:n seurannan uudistuksen olleen järjestöille haastava. Erityisesti arviointivalmiuksien huomioiminen uudistusta tehtäessä sai vastaajilta kriittisen vastaanoton, sillä vain 12 prosenttia vastaajista koki, että järjestöjen arviointivalmiuksia on huomioitu riittävästi.

Lue lisää ja tutustu selvitykseen Kuntoutussäätiön verkkosivuilla.

Asiasanat

sosiaaliala, sosiaali- ja terveys,