Yhdistys, Tule mukaan Siun Soten ikääntyneiden asumisen kehittämisen yhteistyöryhmään!


Kesäinen tervehdys,

Pohjois-Karjala ja Siun sote ovat mukana Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa Suunnitelma ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi. Vastaan hankkeen ikäystävällisen kotona asumista tukevan ja asuinympäristön kehittämisen suunnitelman laatimisesta.

Olen kokoamassa vielä näin lomien kynnyksellä yhteistyöryhmää, ja tiedustelen järjestöjen halukkuutta tuoda edustustaan tähän mukaan.

Yhdistysten mukana olo olisi erittäin tervetullutta!

”Hankkeessa tehdään ikääntyneiden asumisen suunnitelma, joka liitetään koko hyvinvointialuetta koskevaan asumisen suunnitelmaan. Ikääntyneiden asumisessa huomioidaan ikä- ja muistiystävällisyys ja luodaan tarvittava yhteistyörakenne ikääntyneiden asumiseen. Suunnitelma kestävän erityisasumisen pohjaksi laaditaan yhteistyössä alueen toimijoiden, erityisesti ikäihmisten, kuntien ja tulevan hyvinvointialueen kanssa. Ikääntyneiden edustus huomioidaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmistelun kumppanuustyön kautta, joissa on mukana esimerkiksi eläkeläisjärjestöjä ja vanhusneuvostojen jäseniä.”

Osallistuminen tarkoittaa pienimuotoista mukana oloa yhteispalavereissa (Teams), ja oman näkökulman esiintuomista yhteisissä keskusteluissa hanketavoitteiden saavuttamiseksi. Itse painotan ikäihmisten äänen kuulemista.

Sähköposti tässä kohtaa tavoittaa minut parhaiten, ja tarvittaessa tapaaminen Teams:ssä on toki mahdollinen.

Yhteistyöterveisin,

Mari Mynttinen
Projektiasiantuntija, ikäystävällisen asumisen kehittäminen
TtM, AmO, väitöskirjatutkija
Kehittämisyksikkö
Torikatu 18 A, 4 krs
80100 Joensuu
mari.mynttinen@siunsote.fi

Asiasanat

sosiaaliala, ikäihmiset, vanhukset, seniorit, asuminen,