Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku auki 27.6.-9.9.2022

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku on auki 27.6.-9.9.2022. Haku on osa EU:n uutta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmakautta. Rahoitusta haetaan toimintalinjasta 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen. Hakeminen tapahtuu maakunnittaisten hakuilmoitusten kautta EURA2021 järjestelmässä 27.6. alkaen.

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen painopisteinä ovat

  • Vahvistetaan kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä osana osallisuutta, työllistymistä ja osaamisen kehittämistä, huomioiden erityisesti nuorten tarpeet
  • Tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille sekä torjutaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä
  • Lisätään yksinäisten ja riippuvuus- tai työ- ja toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia mm. yhteisöllisin ja kuntouttavin toimenpitein
  • Edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palveluiden ja yhteiskuntaan kiinnittymisen parantamiseksi
  • Osallistetaan asukkaat mukaan kehittämiseen ja edistetään paikallisen tason kehittämistoimintaa
  • Kehitetään helposti saavutettavia, monipuolisia, arkiympäristöihin tuotavia palveluita

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjesti Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen ESR+ hakuinfon 6.6.2022. Tilaisuuden materiaaleihin pääset tästä. Materiaaleista saa lisätietoa hankehaun painopisteistä, hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista sekä ohjeistusta hankkeiden hakemiseen.

Yhdistyskohtaista neuvontaa ja tukea hankkeiden suunnitteluun ja hakemiseen Pohjois-Karjalan alueella saat myös Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen KANTO – Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähankkeesta. KANTO-hankkeessa tuetaan Pohjois-Karjalan maakunnan yhdistyksiä edistämään kehittämisideoitaan ja toimimaan rakennerahasto-ohjelmassa. Lisätietoa KANTO-hankkeesta: www.pksotu.fi/kanto/

Asiasanat

ESR-rahoitus,