Sotekuva.fi antaa ajantasaisen kuvan sote-palveluista

THL:n Sotekuva-verkkopalvelussa on indikaattoritietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen laadusta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista hyvinvointialueittain ja kunnittain. Tiedot perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristoon (KUVA).

Sotekuvassa voit tarkastella tietoja joko numeerisina taulukkonäkyminä, karttoina tai graafisina kuvioina. Käytössä on jatkuvasti päivittyvät, tuoreimmat tiedot tai kiinnitetty tietopohja, joka kuvaa tietyn ajanjakson tilannetta.

Sotekuva korvaa käytöstä poistuvan Tietoikkunan.

Tutustu sotekuva-palveluun  I Thl.fi

 

 

 

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala, sosiaali- ja terveys, terveys, terveysala, sairastaminen, sairastuminen,