Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuuston hyväksyttäväksi esitetään järjestöavustusmallia

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi järjestöavustusmallia, johon kuuluvat toiminta-, kumppanuus- ja hankeavustukset.

Järjestöt voivat hakea toiminta-avustuksia kerran vuodessa, kun taas kumppanuusavustuksista neuvotellaan kerralla useamman vuoden mittaisia sopimuksia. Hankeavustuksissa on jatkuva haku erikseen määriteltävine kriteereineen.

Harkinnanvaraisten järjestöavustusten piiriin hyvinvointialueella kuuluvat sotepalveluihin kiinnittyvä kulttuurihyvinvointityö, potilas- ja vammaisjärjestöjen kohderyhmilleen tarjoama toiminta, soten lapsiperhepalveluihin kiinnittyvä toiminta, mielenterveys- ja päihdepalveluihin kiinnittyvä toiminta ja kriisityö, sotepalveluihin kiinnittyvä toimintakyvyn tukeminen, järjestöjen tarjoama toimintakyvyn tuki sotaveteraaneille ja -invalideille sekä pelastuslaitoksen toimintaan kiinnittyvä turvallisuus ja varautuminen.

Lisäksi avustusta voidaan harkita myönnettäväksi tapahtumiin ja tiloihin osana yhdistysten vuosisuunnitelmia.

Järjestöavustusten myöntäminen on ollut tähän saakka Pohjois-Karjalassa kuntien harkinnassa. Kunnat voivat myös jatkossa myöntää avustuksia järjestöille omien kriteeriensä ja harkintansa mukaan.

Lue lisää Siun soten verkkosivuilta

 

 

Asiasanat

hyvinvointi,