Sanoilla on merkitystä -termikäsikirja sanoittaa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima Barnahus-hanke ja Koordinaatti ovat yhteistyössä julkaisseet termikäsikirjan, joka sanoittaa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa.

Käsikirja on suunnattu laajasti lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. erveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut vuonna 2020 väkivalta- ja sanastoasiantuntijoiden yhteistyössä laatiman sanaston (https://www.julkari.fi/handle/10024/139150), johon on laajasti koottu määritelmät ja suositukset väkivallan vastaisessa työssä käytettäville käsitteille.

Sanoilla on merkitystä -termikäsikirjan tarkoitus on täydentää edellä mainittua väkivaltakäsitteiden sanastoa. Lisäyksenä väkivaltakäsitteiden sanastoon nyt julkaistavassa termikäsikirjassa määritellään lapseen kohdistuvan seksuaaliväkivallan käsitteet, erityisesti yhä yleisemmät verkkovälitteiset tekomuodot. Käsitteitä kuvaavien termien käytöstä annetaan myös suomenkieliset suositukset. Termikäsikirjan viimeisessä luvussa annetaan suosituksia termien jalkauttamiseksi ja lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan puheeksi ottamiseksi eri organisaatioissa.

Lisätietoa Koordinaatin verkkosivuilla.

Asiasanat

sosiaaliala,